Dr Diana Wróblewska -„Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w kontekście stosowania koncepcji otwartych innowacji”

Autorka w swojej najnowszej książce poruszyła problematykę innowacyjności przedsiębiorstw oraz jej uwarunkowań.

Wskazany obszar prac jest od kilkunastu lat tematem zainteresowań autorki oraz przedmiotem prac badawczych związanych z uzyskaniem stopnia doktora.

Głównym celem monografii jest identyfikacja wewnętrznych uwarunkowań innowacyjności, odnoszących się do posiadanych zasobów oraz

określenie czynników determinujących skłonność badanych przedsiębiorstw do realizowania procesów otwartych innowacji.

Praca przeznaczona jest zarówno dla teoretyków i badaczy zajmujących się zagadnieniami innowacyjności, jak też dla praktyków

życia gospodarczego, stanowiąc odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w aktualnej sytuacji epidemiologicznej i kryzysu przedsiębiorstw z tym związanych.

https://wydawnictwo.wsei.eu/

Naukowcy z WSEI w gronie 2% najlepszych uczonych na świecie

W prestiżowym gronie 2% najlepszych naukowców na świecie znalazło się dwóch pracowników Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie:

  • Prof. WSEI dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk
  • Prof. dr hab. inż. Jan Sikora

Lista TOP 2% jest  to prestiżowy ranking najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie. Zawiera nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów z określonych z ich dyscyplin i subdyscyplin.

Zestawienia zostało przygotowane przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies.

https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2

Queen Mary University of London doceniła naszego wykładowcę

Queen Mary University of London na przygotowywanej przez siebie stronie internetowej dotyczącej „Wrażliwości przetwarzania sensorycznego” umieścił na „mapie” badań i badaczy tego obszaru naszą Uczelnię i wykładowcę, Panią dr Monikę Baryłę- Matejczuk.

Dzięki temu WSEI znalazła się w bardzo prestiżowym gronie Uczelni na świecie, w których bada się to zagadnienie, a nasz wykładowca – jedyny w Polsce! – został uwzględniony, jako badacz „Wrażliwości przetwarzania sensorycznego” (wysokiej wrażliwości).

Serdecznie gratulujemy!

https://sensitivityresearch.com/research/researchers-directory/

WSEI otrzymała Patent na wynalazek

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała patent na wynalazek pt. „Urządzenie i sposób badania trwałości materiałów, zwłaszcza biomateriałów stomatologicznych.”

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Dokument Patentowy wynalazkowi stworzonemu przez wykładowców WSEI, Pana mgr inż. Kamila Pasierbiewicza i Pana dr hab. inż. Daniela Pieniaka.

Wynalazek to urządzenie mające na celu badanie trwałości materiałów sposobami mechanicznymi poprzez zmienny docisk i zmianę położenia przeciwpróbki. Obciążenia mechaniczne są wykonywane równolegle z kondycjonowaniem, które odwzorowuje czynniki środowiska fizjologicznego tzn. odwzorowuje ruch zębów i zmienne warunki temperaturowe panujące w jamie ustnej. Urządzenie i sposób badania znajdują swoje zastosowanie przede wszystkim dla badania trwałości biomateriałów stomatologicznych.

Na co dzień inżynierowie są wykładowcami WSEI na Wydziale Transportu i Informatyki. Prace nad wynalazkiem trwały kilkanaście miesięcy, dlatego tym bardziej cieszymy się z sukcesu naszych wykładowców. Serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne wynalazki naszych naukowców.

Dr inż. Józef Stokłosa nagrodzony za publikację w czasopiśmie o zasięgu miedzynarodowym.

Monografia „Selected research issues of car diagnostics” Innovatio Press 2017 autorstwa Bronislav Sarkan, Józef Stokłosa, Ondrej Stopka, otrzymała wyróżnienie Uniwersytetu w Zilinie oraz Instytutu Technologii i Biznesu w Czeskich Budziejowicach. Nagrodzona monografia przedstawia problematykę badań diagnostycznych w obszarze eksploatacji pojazdów samochodowych. Opisuje liczne metody i narzędzia do oceny stanu technicznego pojazdów. Praca może być przydatna pracowników stacji diagnostycznych, a także studentom kierunków transport oraz budowa i eksploatacja pojazdów.

Dr hab. Marek Brzeziński, prof. WSEI – Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy

Dr hab. Marek Brzeziński, prof. WSEI wydał publikację pt. Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy. Celem głównym pracy jest utworzenie teoretycznych podstaw dla modelowania elastycznie zintegrowanych organizacji opartych na wiedzy (ZOOW). Zaprezentowana w książce metodyka postępowania projektowego uwypukla także merytoryczne znaczenie kreatywności, wiedzy i innowacyjności w powstającym modelu ZOOW, a zarządzanie nimi ściśle wiąże się z możliwościami proponowanej metodyki ich modelowania.

Publikacja w ocenie parametrycznej uczelni za okres 2017-2020 uzyska 25 punktów.