Misją każdego Wolontariatu jest pomoc drugiemu człowiekowi dlatego i my znaleźliśmy kawałek świata, w którym są ludzie potrzebujący uśmiechu, ciepła, zaufania i wsparcia.

Wolontariat Studentów Psychologii WSEI jest organizacją studencką, która powstała w 2011 roku.

Nasz Wolontariat posiada porozumienie z placówkami, w których wolontariusze służą pomocą podopiecznym i ich opiekunom. Wolontariusze włączają się również w szereg akcji ogólnych takich jak: Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę czy Lubelski Marsz Solidarności Międzypokoleniowej.

Jesteśmy grupą, która organizuje czas wolny dzieciom z Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej.

Przebywają tam dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat. Jeździmy do nich w soboty. Pomagamy im w nauce – od wspólnego odrabiania lekcji poprzez różne zajęcia edukacyjne. Poprzez różnego rodzaju wydarzenia prowadzone wspólnie przez naszych wolontariuszy, pokazujemy im świat, który nas fascynuje – nasze pasje, a przez to chcemy pomóc w odkrywaniu ich własnych talentów i budowaniu wiary w siebie. Mamy czas na rozmowę z nimi, pomoc w rozwiązywaniu ich problemów a wspólne aktywności zbliżają nas do siebie.

Jesteśmy grupą wolontariuszy, którzy pracują w szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie.

Działamy przy współpracy ze szpitalnym psychologiem i terapeutkami.

Nasza praca charakteryzuje się dużym zaangażowaniem i obecnością przy dzieciach przebywających w szpitalu. Wspieramy pacjentów w organizacji czasu wolnego – poprzez planowanie i prowadzenie gier i warsztatów, rozmowy indywidualne, pomaganie w adaptacji do środowiska szpitalnego. Staramy się neutralizować negatywne zachowania i przyzwyczajenia, poprzez rozmowy, obecność i udzielanie wsparcia. Praca sprawiają nam wiele radości gdyż wiemy, że nasza obecność jest w placówce naprawdę potrzebna.

Jesteśmy grupą wolontariuszy pracującą w przedszkolu nr 21 w Lublinie.

W ciągu tygodnia przedszkole opiekuje się 25-cioma dziećmi w wieku od 3 do 5 lat.

Naszym głównym celem jest stworzenie dzieciom takiego otoczenia, które pobudzi je do odkrywania świata, zdobywania doświadczeń i umiejętności potrzebnych później w szkole a w konsekwencji w dorosłym życiu. Zapewniamy bogaty pakiet zajęć artystycznych, językowych i dydaktycznych. Zajęcia dodatkowe prowadzone są z użyciem metod pozwalających dzieciom na zdobywanie wiedzy w sposób dynamiczny, wesoły poprzez doświadczenie i zabawę. Organizujemy również czas wolny dzieci oraz różne wydarzenia takie jak Mikołajki czy pierwszy dzień wiosny.

Jesteśmy grupą wolontariuszy działającą przy Domu Opieki Społecznej imienia Matki Teresy z Kalkuty.

Mieszkańcy Domu Opieki Społecznej pomimo choroby, niepełnosprawności czy podeszłego wieku – uczestniczą w życiu społeczności lokalnej, potrafią dzielić się sobą i być przykładem do naśladowania dla innych. Blisko mieszkańców są zawsze pracownicy, oraz my wolontariusze, gdzie w atmosferze wzajemnego zaufania i z uśmiechem na twarzy służymy im swoją pomocą, pracą i umiejętnościami. Pomagamy mieszkańcom w codziennych czynnościach, słuchamy ich, jesteśmy z nimi. To niby niewiele, ale dla tych osób sama obecność i chęć wysłuchania jest czymś niezwykłym.

Placówka zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Podopieczni chodzą do szkół specjalnych na terenie Lublina a w placówce przebywają na zasadzie internatu: nocują, mieszkają, odrabiają lekcje, a niektórzy na weekend jeżdżą do domu. Jako wolontariusze pomagamy dzieciom w godzinach popołudniowych. Wspólnie odrabiamy lekcje, razem spędzamy czas na zabawie czy rozmowie. Organizujemy dzieciom zajęcia w świetlicy i na sali sportowej

Nasza placówka zajmuje się kompensowaniem braków dydaktyczno-wychowawczych wśród uczniów szkoły podstawowej. Jesteśmy grupą osób, która pomaga dzieciakom w odrabianiu lekcji oraz uczymy zachowania w grupie, nawiązywania relacji rówieśniczych czyli niezbędnych umiejętności społecznych potrzebnych do sprawnego funkcjonowania w środowisku szkolnym i rodzinnym. Na zajęciach oprócz nauki organizujemy różne gry i zabawy, które integrują dzieci pomiędzy klasami tym samym ucząc ich akceptacji względem drugiego człowieka.

Wolontariat jest bezpłatną, dobrowolną działalnością na rzecz społeczeństwa. Za swoją pracę Wolontariusze zyskują coś znacznie cenniejszego niż pieniądze. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje wiele korzyści niematerialnych takich jak: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji, doświadczenie oraz przyjaźnie na całe życie.

KONTAKT

Masz chęć niesienia pomocy potrzebującym ?
Jesteś aktywny i zaangażowany?
Chcesz rozwijać swoje umiejętności i zdobywać cenne doświadczenie ?
Wolontariat to idealne miejsce by się spełniać!
Czekamy właśnie na Ciebie ! 

Opiekun wolontariatu: dr Grzegorz Kata

Koordynator wolontariatu:
Arkadiusz Dudziak
tel. 782947034


Facebook: https://www.facebook.com/WolontariatWSEI

Wolontariat Studentów Psychologii WSEII
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin