Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu naukowego

„ZNOWU RAZEM. AKTYWNY SENIOR W ŚWIECIE PO PANDEMII”

w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” na podstawie umowy SONP/SN/515490/2021 Projekt stanowi odpowiedź na sygnalizowaną przez seniorów potrzebę wsparcia w readaptacji – powrocie do aktywności i odczuwania satysfakcji życiowej w świecie po pandemii.

W projekcie przewidziano warsztaty o następującej tematyce:

  1. Funkcjonowanie seniorów w czasie pandemii – blaski i cienie. Zdobycie i rozwój kompetencji w zakresie nawiązywania, wzmacniania i utrzymywania właściwych relacji interpersonalnych z najbliższym otoczeniem, adaptacja do nowej sytuacji.
  2. Budowanie więzi międzypokoleniowych, ukazanie wartości każdego z etapów życia, jego blaski i cienie.
  3. Umiejętności korzystania z edukacji online.
  4. Nowoczesne techniki całożyciowego uczenia się. Twórcze myślenie – dlaczego zawsze jest w cenie? Książka – jej cyfrowa postać. Jak korzystać
    online z otwartych zasobów wiedzy?
  5. Terapia postcovidowa: Prezentacja możliwości, jakie daje rekomendowany Program kompleksowej rehabilitacji postcovidowej, który obejmuje m.in.: kinezyterapię, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia ogólnousprawniające, terenoterapię, treningi marszowe; fizykoterapię; treningi relaksacyjne; edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych.

Organizatorzy:

  • Wydział Nauk o Człowieku WSEI
  • Stowarzyszenie Forum Uniwersytetów III Wieku Lubelszczyzny

Administrator projektu:

Centrum Informacji Naukowej
Ewa Golec
ewa.golec@wsei.lublin.pl
tel. 81-749-32-48

Plakat Znowu razem