Stowarzyszenie Elektryków Polskich, oddział w Radomiu, obchodziło w piątek 22 października 2021 roku, swoje 100-lecie.

Z tej okazji pracownik Wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie, dr hab. inż. Piotr Lesiak, został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową SEP, którą otrzymał z rąk Prezesa SEP doktora inż. Piotra Szymczaka. Odznaczony należy do tego stowarzyszenia od czasów studenckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, gdzie Jego praca dyplomowa została wyróżniona przez SEP. Jest też rzeczoznawcą SEP i jej aktywnym członkiem. Serdecznie gratulujemy.