System Jakości Kształcenia wspiera proces współtworzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
którego głównym celem jest podniesienie skuteczności działań podejmowanych w związku z realizacją misji i strategii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Ciągłe doskonalenie, a także zapewnienie realizacji ustawowych zadań w sposób gwarantujący powtarzalność cech jakościowych, a także do podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Uczelni wobec innych szkół wyższych. System dostosowany jest zarówno do wymagań zewnętrznych, określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych, wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i wewnętrznych uregulowań Uczelni, uwzględniających jej specyfikę. Wewnętrzny system jakości kształcenia WSEI jest wciąż udoskonalany.

Jakość kształcenia w WSEI w Lublinie to ciągły proces wartościowania (oceny, kontroli, zagwarantowania, prowadzenia i ulepszania) systemu kształcenia. 

Jakość kształcenia to również proces ciągłego doskonalenia, a także zapewnienia realizacji ustawowych zadań w WSEI w Lublinie w sposób gwarantujący powtarzalność cech jakościowych, a także do podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Uczelni wobec innych szkół wyższych. 

Wytycznymi i podstawę formalno-prawną dla właściwego Zapewnienia Jakości w WSEI w Lublinie stanowią:

  1. Standardy i wskazówki dotyczące Zapewnienia Jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (ESG) zatwierdzone przez Konferencję Ministerialną w Erewaniu, 14-15 maja 2015 roku (Revised ESG approved by the Ministerial Conference in Yerevan, on 14-15 May 2015).
  2. Ewaluacja i standardy jakości kształcenia obowiązujące w systemie polskiego Szkolnictwa Wyższego ( 241-244 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm. oraz załącznik nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej).
  3. Sposoby doskonalenia jakości kształcenia i ich skuteczność (Rozp. MNiSW z dnia 12.09.2018r w sprawie kryteriów oceny programowej);
  4. Wskaźniki spełnienia standardów jakości kształcenia obowiązujące w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w tym właściwe funkcjonowanie:
  • Systemu Zarządzania Jakością;
  • Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
  • Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia.