System Jakości Kształcenia wspiera proces współtworzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
którego głównym celem jest podniesienie skuteczności działań podejmowanych w związku z realizacją misji i strategii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Ciągłe doskonalenie, a także zapewnienie realizacji ustawowych zadań w sposób gwarantujący powtarzalność cech jakościowych, a także do podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Uczelni wobec innych szkół wyższych. System dostosowany jest zarówno do wymagań zewnętrznych, określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych, wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i wewnętrznych uregulowań Uczelni, uwzględniających jej specyfikę. Wewnętrzny system jakości kształcenia WSEI jest wciąż udoskonalany.