Na terenie całej Uczelni dostępne są punkty bezprzewodowego Internetu (WiFi)

Urządzenia użyte do budowy tej sieci pracują w standardzie G oraz N jednocześnie. Pozwoliło to na zwiększenie zasięgu sieci oraz automatyczne przełączanie się pomiędzy urządzeniami (roaming) tak aby nie było konieczności wybierania innego punktu dostępowego.
W sieci WiFi WSEI_E-CAFE wszystkie połączenia są szyfrowane za pomocą bezpiecznego protokołu WPA2 z autoryzacją za pomocą portalu przechwytującego. To gwarantuje bezpieczeństwo Państwa danych, ale również wymaga odpowiedniego przygotowania w celu podłączenia się do sieci WiFi.

SIEĆ WSEI_E-CAFE

Sieć do połączenia: WSEI_E-CAFE
Ustawienia proxy: 

  • Adress IP: 192.168.6.254
  • Port: 800

Hasło do sieci: WSEILublin
Dane do zalogowania: Identyczne jak do systemu dziekanatowego.

SIEĆ WSEI_E-CAFE

W sieci WSEI E-CAFE udostępnia ruch na następujących portach:

  • http (TCP 80)
  • https (TCP 443)
  • SSMTP (TCP 465)
  • IMAPS ( TCP 993)
  • POPS3S (TCP 995)
  • SMTP (TCP 587)
  • DNS z serwera lokalnego (UDP 53)

Ponadto dla osób uczestniczących w szkoleniach lub konferencjach została wdrożona sieć WSEI_E-CAFE_konferencja. Aby uzyskać dostęp do internetu należy zgłosić się do Komitetu organizacyjnego w celu odbioru klucza dostępowego.