previous arrow
next arrow
Slider

AKTUALNOŚCI

WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to niepubliczna uczelnia otwarta nie tylko na wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych programów kształcenia, ale również nie boi  się wyzwań i chętnie tworzy nowości w sferze kształcenia dyplomowego, podyplomowego oraz organizacji pracy.

To co szczególnie wyróżnia Uczelnię w skali kraju, to współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym realizowana na wielu płaszczyznach. Jako Władze Uczelni poprzez kooperację z przedsiębiorstwami, szpitalami, instytucjami administracji publicznej i innymi podmiotami skutecznie i efektywnie możemy analizować potrzeby pracodawców i wdrażać ich wnioski i uwagi do procesu kształcenia.

Życzymy Wam dokonania satysfakcjonujących wyborów i wyrażam nadzieję, że od nowego roku akademickiego 2020/2021 będziecie studentami Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

20

Lat istnienia

38000

Absolwentów

7600

Studentów i słuchaczy

220000000

Pozyskane dofinansowanie dla 110 projektów krajowych i zagranicznych

OFERTA

Uczelnia prowadzi studia w języku polskim na 14 kierunkach, gdzie studenci mają do wyboru łącznie 55 atrakcyjnych specjalności oraz 4 kierunków w języku angielskim: Ekonomia, Zarządzanie, Informatyka i Pielęgniarstwo. Na studiach anglojęzycznych studiuje ponad 270 osób z 24 krajów świata.

Studia odbiegają od skostniałych form studiów akademickich. Zamiast tradycyjnych przedmiotów student wybiera moduły. Przewagą modułowego systemu kształcenia nad tradycyjnymi akademickimi formami jest zmniejszenie liczby egzaminów i zaliczeń.

W każdym module połączono kilka dotychczasowych przedmiotów. Wiedzę teoretyczną przekazywaną w ramach każdego modułu ograniczono do minimum, starannie analizując, które teoretyczne aspekty wiedzy będą niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.