W konferencji wzięło udział ponad 200 naukowców, reprezentujących różne naukowe ośrodki z Europy, ale także z USA, Japonii, Hongkongu.

W każdym z konferencyjnych dni miały miejsce po dwa wykłady plenarne i 2 sympozja na zaproszenie (Invited Symposium). Zorganizowanych zostało 12 sympozjów oraz 15 sesji tematycznych a także 6 sesji posterowych. Łącznie 150 prelegentów miało możliwość zaprezentowania dorobku naukowego własnego lub zespołów badawczych, które reprezentowali.

Polskę reprezentowało ponad 30 uczestników, z czego najliczniejszy udział przedstawicieli naszego kraju odnotowany został w drugim dniu konferencyjnym, za organizację którego odpowiadały: reprezentująca Uniwersytet warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Polskie Stowarzyszenie psychologii Rozwoju człowieka prof. UWM, dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, oraz reprezentujące Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie prof. WSEI, dr hab. Katarzyna Markiewicz i dr Monika Baryła-Matejczuk.

W „polskim dniu” konferencji zorganizowane zostały trzy sympozja, na których przedstawiono 13 referatów, pięć sesji tematycznych, w ramach których odbyły się 24 wystąpienia oraz cztery sesje plakatowe, podczas których zaprezentowano 28 plakatów. Uczestnicy z Polski reprezentowali między innymi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu a także SWPS Poznań i Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie czy Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II.