INSTYTUT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I BIZNESU

Dyrektor Instytutu: prof. WSEI dr hab. Tomasz Wołowiec 

Instytut prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe zogniskowane w obszarze szeroko rozumianej administracji publicznej, ekonomii i finansów. Rezultaty badań prezentowane są w formie seminariów naukowych Instytutu, odbywających się raz w miesiącu. Podstawowe obszary aktywności naukowej obejmują:
 • Prawo podatkowe i finansowe,
 • Prawo finansów publicznych,
 • Prawo międzynarodowe,
 • Systemy podatkowe i ekonomia opodatkowania,
 • Prawo administracyjne i samorząd terytorialny,
 • Finanse indywidualne i korporacyjne, w tym ryzyko systemu finansowego,
 • Finanse behawioralne,
 • Analizy ekonomiczne, finansowe i zarządzanie finansami,
 • Bankowość i finanse międzynarodowe,
 • Rachunkowość podatkową, zarządczą i finansową,
 • Rozwój lokalny i regionalny oraz przedsiębiorczość,
 • Polityka ekonomiczna i finanse publiczne.

Wybrane ostanie publikacje:

 1. Andrzej Cwynar, Wiktor Cwynar, Kamil Filipek Debt experience of Facebook users in Poland. A conceptual s. 243-264, Polish Sociological Review 2018
 2. Andrzej Cwynar, Wiktor Cwynar, Kamil Wais Debt literacy and debt literacy self-assessment. The case of Journal of Consumer Affairs 2018
 3. Wołowiec Tomasz Gwożdziewicz S. Daniel S. Chance аnd Ways оf Personal Income Taxation Harmonization Process Issue 4 (2)vol. 38 Oxford Journal of Legal Studies 2018
 4. Wołowiec Tomasz Selected Problems of Personal Income Taxation in European Union Common Market nr 3/2017 StudiaEuropejskie 2017
 5. Jarosław Czerw, Wpływ presji politycznej na zmiany ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym w VII kadencji Sejmu RP na przykładzie ustawy wprowadzającej rady seniorów, nr7-8, s.53-66 Przegląd Prawa Publicznego 2017
 6. Jarosław Czerw Recruitment as a way of employing self-government employees in clerical positions in Poland Tom1(3)s. 47-60 International Journal of Legal Studies 2018

INSTYTUT INFORMATYKI I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

Dyrektor Instytutu: prof. WSEI dr inż. Tomasz Rymarczyk

Instytut realizuje badania naukowe w zakresie informatyki, tomografii, Internetu rzeczy, procesów technologicznych, przemysłu 4.0, analizy danych, rozpoznawania wzorców, algorytmów inteligencji obliczeniowej oraz cyberbezpieczeństwa.
Współpracuje z innymi instytutami naukowymi i uczelniami w Polsce i na świecie. Działalność naukowa Instytutu zorientowana jest na opracowywanie nowatorskich interdyscyplinarnych rozwiązań oraz współpracę z przemysłem poprzez realizację zleceń projektowych o charakterze badawczo-naukowym.
Głównymi wyzwaniami i zadaniami Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii są:
 • Prowadzenie badań naukowych wysokiej jakości,
 • Realizacja projektów badawczych,
 • Współpraca z przedsiębiorstwami,
 • Współpraca z renomowanymi ośrodkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi,
 • Organizacja, współorganizacja oraz aktywny udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą,
 • Zwiększenie ilości publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych,
 • Rozwijanie mechanizmów sprzyjających osiąganiu przez pracowników doskonałości naukowej,
 • Rozwój bazy badawczej na rzecz zaawansowanych narzędzi i technologii informatycznych.

Wybrane ostanie publikacje:

 1. Tomasz Rymarczyk, Michał Oleszek, Jakub Szumowski, Paweł Tchórzewski, Przemysław Adamkiewicz, Jan Sikora „A hybridtomography for assessing the moisture level of walls andbuilding condition” Tom: 95 Zeszyt: 2 Przegląd Elektrotechniczny 2019
 2. Tomasz Rymarczyk, Michał Gołąbek, Piotr Bożek, Przemysław Adamkiewicz, Michał Maj, Jan Sikora „Ultrasound tomographymeasuring system for acquisition and analysis data” Tom: 3 Zeszyt: 1 Przegląd Elektrotechniczny 2019
 3. Tomasz Rymarczyk, Jan Sikora, Przemysław Adamkiewicz „Effectivealgorithm for tomography imaging in threedimensionalproblems” Tom: 95 Zeszyt: 3 Przegląd Elektrotechniczny 2019
 4. Andrzej Erd, Marek Jaśkiewicz, Dawid Łukasz Rutkowski, Grzegorz Koralewski, Józef Stokłosa “Experimental research ofeffectiveness of brakes in passenger cars under selected conditions” ,IEEE Xplore 2018
 5. Józef Stokłosa, Marek Jaśkiewicz „Selected research issues of cardiagnostics.” Wyd: Innovatio Press WSEI Lublin 2017

INSTYTUT PSYCHOLOGII I NAUK O CZŁOWIEKU

Dyrektor Instytutu: prof. WSEI dr hab. Katarzyna Markiewicz
Instytut realizuje badania naukowe w zakresie psychologii, pedagogiki oraz szeroko rozumianych nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Do jego zdań należy m.in. rozpoznawanie oraz ocena środowiskowych, psychologicznych i biologicznych uwarunkowań zdrowia człowieka czy ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego populacji (szczególnie na szczeblu lokalnym). Na podstawie badań własnych przygotowywanie programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, rehabilitacji psychospołecznej wraz ze wsparciem teoretycznym przy ich wdrażaniu. Podstawowe obszary aktywności naukowej to:
 • Psychoprofilaktyka i profilaktyka zdrowotna,
 • Psychologia wychowawcza i wsparcie w rozwoju dzieci i młodzieży,
 • Pomoc psychologiczna i psychoterapia,
 • Diagnoza i wsparcie dzieci uzdolnionych i wysoko wrażliwych,
 • Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w zachowaniach problemowych młodzieży,
 • Psychologia transportu
 • Neuropsychologia i neurolingwistyka,
 • Psychologia zdrowia i choroby,
 • Promocja i edukacja zdrowotna,
 • Pedagogika specjalna i geragogika,
 • Polityka, administracja i organizacja ochrony zdrowia.
Głównymi wyzwaniami i zadaniami Instytutu Psychologii i Nauk o Człowieku są:
 • prowadzenie badań naukowych wysokiej jakości,
 • realizacja projektów badawczych,
 • współpraca z renomowanymi ośrodkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi,
 • organizacja, współorganizacja oraz aktywny udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą,
 • zwiększenie ilości publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych.

Wybrane ostanie publikacje:

 1. Juszkiewicz, K., Jarosz, M. J., Włoszczak-Szubzda, A., Głowacka, M. “Comparative analysis of the effectiveness of tuberculosis prophylaxis in patients with HIV/AIDS treated with isoniazid” .Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2019. doi: https://doi.org/10.26444/aaem/106765.
 2. Ozga W.K., Zapała D., Wierzgała P., Augustynowicz P., Porzak R., Wójcik G.M. “Acoustic Neurofeedback Increases Beta ERD During Mental Rotation Task” .Appl Psychophysiol Biofeedback.2019 Jun;44(2):103-115. doi: 10.1007/s10484-018-9426-0.
 3. Kaczmarek B.L.J., Stencel M. „Third mode of thinking”. The New Educational Review,3; 53;285-295. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018. ISSN:2084-4298.
 4. Kaczmarek B.L.J. “Application of Lurian Approach to Assessment of Perpetrators of Crimes”. KnE Life Sciences, [S.l.], p. 408–416, nov. 2018. ISSN 2413-0877. doi: https:// doi.org /10.18502/KLS.V4I8.3299.
 5. Gaś, Z.B. (red.) „Psychoprofilaktyka w świecie zagubionych wartości” ,Innovatio Press, Lublin, 2018, ISBN: 978-83-66159-07-5.
 6. Poleszak, W. (red.) „Wychowawcza funkcja rodziny”, Innovatio Press, Lublin, 2018, ISBN: 978-83-64527-96-8.
 7. Porzak, R. (red.) “Multidimensional adaptive diagnosis in career planning. Construction and psychometric properties of Career Tree inventories” Innovatio Press, Lublin, 2018, ISBN: 978-83-64527-92-0.
 8. Porzak, R. (red.) “Career guidance. Theoretical assumptions and exemplary practices”, Innovatio Press, Lublin, 2018, ISBN: 978-83-64527-79-1.
 9. Brodowski J., Jurczak A., Grochans E., Karakiewicz B., Laszczynska M.,Ciecwiez S., Włoszczak-Szubzda A., Starczewski A., Brodowska A. “Occurrence of climacteric symptoms in postmenopausal women after prophylactic bilateral ovariectomy”. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. 2017;44(3):403-407. ISSN: 0390-6663.