Akademia WSEI na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki została zaliczona do grona najlepszych jednostek naukowo-badawczych w kraju. W ewaluacji, jakości działalności naukowej obejmującej okres 2017-2022 Uczelnia otrzymała kategorię naukową w dyscyplinach:

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

EKONOMIA I FINANSE

PSYCHOLOGIA

NAUKI O ZDROWIU

Przyznane kategorie naukowe A oraz B+ we wspomnianych dyscyplinach, pozwoliły Uczelni niepublicznej uzyskać status Uczelni akademickiej, co stanowi kamień węgielny w działaniach naukowych instytucji i kształtuje na przyszłość kierunek osiągania nowych celów, które przyczynią się do budowania przyjaznego „ekosystemu nauki”.

Wspomniany ekosystem pozwoli na większy transfer wiedzy do świata gospodarki, pozwalając jednostce i wspólnocie na rozwój, osiąganie celów oraz inspirację do działania.

Istotną rolę w tym procesie odgrywają INSTYTUTY NAUKOWE, które powołane Uchwałą Senatu nr 8-10/2017/2018 jako jednostki naukowe odpowiedzialne są za stymulowanie ciągłego doskonalenia, jakości badań naukowych w Uczelni. Instytuty stanowią przestrzeń do pracy naukowej dla ponad 80 pracowników badawczo-dydaktycznych. Efektem ich pracy w ostatnim okresie ewaluacji była realizacja 20 projektów naukowych, które odpowiadają na potrzeby zmieniającego się świata, a ich wyniki znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.

Ponadto Instytuty odegrały ważną role w procesie upowszechniania wyników badań naukowych, czego potwierdzeniem jest działalność publikacyjna w czasopismach krajowych i międzynarodowych w wymiarze ponad 700 publikacji o łącznej wartości 15000 punktów.

Poznaj nasze jednostki badawcze:

Instytut Administracji Publicznej i Biznesu

Instytut Administracji Publicznej i Biznesu

Instytut prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe, które będą poddawane ewaluacji naukowej. Rezultaty badań prezentowane są w formie seminariów naukowych Instytutu…

Instytut Informatyki i Innowacyjnych Technologii

Instytut Informatyki i Innowacyjnych Technologii

Instytut realizuje badania naukowe w zakresie informatyki, tomografii, Internetu rzeczy, procesów technologicznych, przemysłu 4.0, analizy danych, rozpoznawania wzorców…

Instytut Psychologii i Nauk o Człowieku

Instytut Psychologii i Nauk o Człowieku

Instytut realizuje badania naukowe w zakresie psychologii, pedagogiki oraz szeroko rozumianych nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Do jego zdań należy m.in. rozpoznawanie oraz ocena…