Akademia WSEI na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki została zaliczona do grona najlepszych jednostek naukowo-badawczych w kraju. W ewaluacji, jakości działalności naukowej obejmującej okres 2017-2022 Uczelnia otrzymała kategorię naukową w dyscyplinach:

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

EKONOMIA I FINANSE

PSYCHOLOGIA

NAUKI O ZDROWIU

Przyznane kategorie naukowe A oraz B+ we wspomnianych dyscyplinach, pozwoliły Uczelni niepublicznej uzyskać status Uczelni akademickiej, co stanowi kamień węgielny w działaniach naukowych instytucji i kształtuje na przyszłość kierunek osiągania nowych celów, które przyczyniają się do budowania przyjaznego „ekosystemu nauki”.

W bieżącym okresie ewaluacji 2022-2025, na mocy uchwały Senatu nr 8/2023/2024 Lubelska Akademia WSEI będzie poddawała ewaluacji aż 7 dyscyplin naukowych:

  • Nauki o zarządzaniu i jakości
  • Nauki o polityce i administracji
  • Ekonomia i finanse
  • Informatyka techniczna i telekomunikacja
  • Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
  • Psychologia
  • Nauki o zdrowiu

Istotną rolę w tym procesie odgrywają INSTYTUTY NAUKOWE, jako jednostki naukowe odpowiedzialne za stymulowanie ciągłego doskonalenia, jakości badań naukowych w Uczelni. Instytuty stanowią przestrzeń do pracy naukowej dla ponad 120 pracowników badawczo-dydaktycznych.

Poznaj nasze jednostki badawcze:

Instytut Administracji Publicznej i Biznesu

Instytut Administracji Publicznej i Biznesu

Instytut prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe, które będą poddawane ewaluacji naukowej. Rezultaty badań prezentowane są w formie seminariów naukowych Instytutu…

Instytut Informatyki i Innowacyjnych Technologii

Instytut Informatyki i Innowacyjnych Technologii

Instytut realizuje badania naukowe w zakresie informatyki, tomografii, Internetu rzeczy, procesów technologicznych, przemysłu 4.0, analizy danych, rozpoznawania wzorców…

Instytut Psychologii i Nauk o Człowieku

Instytut Psychologii i Nauk o Człowieku

Instytut realizuje badania naukowe w zakresie psychologii, pedagogiki oraz szeroko rozumianych nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Do jego zdań należy m.in. rozpoznawanie oraz ocena…