Podziękowania z NFZ dla Studentów WSEI

Z dumą informujemy, że studenci WSEI otrzymali serdeczne podziękowania za aktywne i z zaangażowaniem wspieranie Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.Studentki i studenci wzięli czynny udział w zapisach pacjentów z całej Polski.

Koło Naukowe Studentów Psychologii „INNOWACJA” z dofinansowaniem z Ministerstwa Edukacji i Nauki

Z radością informujemy, że działalność Koła Naukowego Studentów Psychologii „INNOWACJA”, którego opiekunem jest  dr Monika Baryła-Matejczuk uzyskało dofinansowanie w konkursie organizowanym w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki.

Projekt „Doskonalenie kompetencji badawczych i cyfrowych studentów KN INNOWACJA w reakcji na pandemię COVID” ma na celu podniesienie kompetencji badawczych i cyfrowych członków koła naukowego w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Podjęli się oni przeprowadzenia badań, które dostarczą informacji na temat charakterystyki psychologicznej studentów różnych kierunków w kontekście reakcji na nagłe, ważne i nieprzewidziane zjawiska społeczne i cywilizacyjne. Celem badań jest opracowanie rekomendacji dla wsparcia studentów i wprowadzenie działań profilaktycznych – strategii informacyjnej.

Zwycięzcom gratulujemy!

Studenci psychologii WSEI z bardzo dobrymi wynikami w zewnętrznym egzaminie ze statystyki

11 czerwca w Warszawie firma IMB Predictive Solutions zorganizowała egzamin ze statystyki, w którym czworo studentów psychologii z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji uzyskało bardzo dobre wyniki.

IBM SPSS Statistics, na którym pracują studenci psychologii to czołowe oprogramowanie statystyczne używane do rozwiązywania różnych problemów biznesowych i naukowych.
W psychologii wykorzystywane jest do analiz, testowania hipotez i metod sprawozdawczych, oraz pozwala na zarządzanie tymi danymi i prowadzenie analiz.

„Ten sukces świadczy o tym, że studenci WSEI przywiązują dużą wagę do statystyki w psychologii, a wykorzystywane przez nas narzędzia stale podnoszą jakość studiowania. Wysokie wyniki osiągane na egzaminach zewnętrznych tylko to potwierdzają” mówi dr Grzegorz Kata, wykładowca WSEI i koordynator przedmiotu.