W 2022 ukazała się anglojęzyczna publikacja naukowa Theoretical and practical aspects of CSR implementation by foreign investors pod redakcją prof. dr. hab. J. Gudowskiego oraz prof. dr. hab. Ryszarda Piaseckiego.

Monografia jest pracą zbiorową zagranicznych autorów, wypełniającą lukę w literaturze przedmiotu, dotyczącą obszaru CSR.

Theoretical and practical aspects of CSR implementation by foreign investors -do pobrania