Patent na wynalazek: Statyw do mocowania elektrod

Pracownicy Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii: dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk oraz dr Przemysław Adamkiewicz są współautorami patentu- Statyw do mocowania elektrod (Nr patentu 238455)

Zastosowanie patentu: Wyznaczenia poziomu zawilgocenia budynków są istotnym elementem kondycjonowania zwłaszcza budowli historycznych. Zdecydowana większość obiektów o ścianach murowanych z cegły ceramicznej, wybudowanych na terenach dzisiejszej Polski i Europy do 1945 roku w ogóle nie posiada lub ma nieskuteczne izolacje przeciwwilgociowe. Większość tego typu budowli jest pod ochroną konserwatora zabytków, dlatego ocena stanu zawilgocenia może jedynie następować metodami nieniszczącymi. Metody Elektrycznej Tomografii Hybrydowej umożliwiają uzyskanie obrazu przestrzennej koncentracji wilgoci w zamkniętych przestrzeniach. Istotnym elementem systemu pomiarowego jest system mocowania elektrod pomiarowych w elektrycznej tomografii impedancyjnej. Element ten w zasadniczy sposób wpływa, na jakość otrzymywanych wyników.

 

Patent na wynalazek: Uchwyt do mocowania elektrod pomiarowych w badaniach stopnia zawilgocenia murów

Pracownicy Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii: dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk oraz dr Przemysław Adamkiewicz są autorami patentu- Uchwyt do mocowania elektrod pomiarowych w badaniach stopnia zawilgocenia murów (Nr patentu 239542)

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt do mocowania elektrod pomiarowych w badaniu stopnia zawilgocenia murów składający się z płyty mocującej, w której środkowej części znajduje się otwór o przekroju okrągłym ze znajdującą się w nim tuleją z kołnierzem, której kołnierz przylega do wewnętrznej części korpusu w kształcie tulei stopniowanej. Pomiędzy płytą mocującą a korpusem znajduje się elastyczny pierścień. Z drugiej strony na powierzchni korpusu znajduje się płytka z gniazdem przyłączeniowym. Charakteryzuje się on tym, że na powierzchni płyty znajduje się tuleja wykonany z gąbki.

 

Patent na wynalazek: Układ i sposób pomiaru elektrycznej aktywności klatki piersiowej

Pracownicy Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii: dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk oraz dr Przemysław Adamkiewicz są współautorami patentu – Układ i sposób pomiaru elektrycznej aktywności klatki piersiowej (Nr patentu 239559) Przedmiotem zgłoszenia jest układ i sposób pomiaru elektrycznej aktywności klatki piersiowej z wykorzystaniem map potencjałów węzłowych.

 

Patent na wynalazek: Wielokanałowa karta pomiarowa do pomiaru wartości impedancji w systemie pomiaru zawilgocenia murów.

Pracownicy Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii: dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk oraz dr Przemysław Adamkiewicz są współautorami patentu- Wielokanałowa karta pomiarowa do pomiaru wartości impedancji w systemie pomiaru zawilgocenia murów (Nr patentu 238954)

Przedmiotem wynalazku jest wielokanałowa karta pomiarowa do pomiaru wartości impedancji w systemie pomiaru zawilgocenia murów podłączana do elektrod pomiarowych, która posiada klucz sprzętowy, wzmacniacz analogowy PGA z filtrem, układy formowania, przetwornik analogowo cyfrowy, kontroler FPGA. Charakteryzuje się ona tym, że kartę pomiarową stanowi klucz sprzętowy (1), posiadający wejścia na elektrody pomiarowe (2a, 2b, 2c, 2d) oraz wyjścia podłączone do programowalnych wzmacniaczy analogowych PGA z filtrem (3a, 3b, 3c, 3d), a także wyjścia podłączone do układów formatowania (4a, 4b, 4c, 4d). Wzmacniacze analogowe PGA z filtrem (3a, 3b, 3c, 3d) oraz układy formatowania (4a, 4b, 4c, 4d) podłączone są równolegle do wejść przetwornika analogowo cyfrowego (5), który podłączony jest do bezpośrednio programowalnej macierzy bramek FPGA (6)