Monografia „Selected research issues of car diagnostics” Innovatio Press 2017 autorstwa Bronislav Sarkan, Józef Stokłosa, Ondrej Stopka, otrzymała wyróżnienie Uniwersytetu w Zilinie oraz Instytutu Technologii i Biznesu w Czeskich Budziejowicach. Nagrodzona monografia przedstawia problematykę badań diagnostycznych w obszarze eksploatacji pojazdów samochodowych. Opisuje liczne metody i narzędzia do oceny stanu technicznego pojazdów. Praca może być przydatna pracowników stacji diagnostycznych, a także studentom kierunków transport oraz budowa i eksploatacja pojazdów.