Uczelnia zapewnia dogodny system opłat. Studenci mają możliwość wyboru wariantu opłaty za studia

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE

Przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama, co oznacza stałość i możliwość planowania wydatków. Gwarantujemy, że wysokość czesnego na wszystkich latach studiów, będzie zgodna z zawartą umową.

GWARANTOWANE CZESNE STOPNIOWANE

Płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy, że wysokość czesnego na wszystkich latach studiów, będzie zgodna z zawartą umową.

RODZAJE OPŁAT

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów. .
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach. Przy rozłożeniu czesnego na raty, doliczana jest opłata w wysokości 100 zł za semestr.
Opłata weryfikacyjna – w wysokości 250zł dla kandydatów na studia Psychologia dla magistrów. Związana jest z weryfikacją dokumentacji oraz przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego.

CO NAS WYRÓŻNIA

Uczelnia pobiera jedynie opłatę rekrutacyjną i czesne

Absolwenci WSEI są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

CENNIK PRZED NABOREM 2017/2018