Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Biuro ds. osób niepełnosprawnych2018-09-05T13:12:42+00:00

WSEI  w Lublinie wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych
w środowisku akademickim.

Z myślą o studentach niepełnosprawnych szkoła stale wprowadza liczne rozwiązania, mające ułatwić ich funkcjonowanie na uczelni
– likwiduje bariery komunikacyjne, architektoniczne i emocjonalne przeszkadzające w funkcjonowaniu w życiu studenckim.

 

NASZYM STUDENTOM ZAPEWNIAMY