Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

Kancelaria Uczelni
+48 81 749 17 70
fax: +48 81 749 32 13
sekretariat@wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Rektorów i Studentów / Rekrutacja
+48 81 749-17-77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Sekretariat Rektora
+48 81 749-17-77

Inspektor Ochrony Danych 
mgr inż. Leszek Gońka
email: iod@wsei.lublin.pl

Rejestr Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 196

NIP: 712-26-52-693
REGON: 432260703
ePUAP: /wseilublin/SkrytkaESP

Konto bankowe:
PKO BP SA 30 1020 3147 0000 8202 0065 0382

REKRUTACJA

Studia wyższe

Biuro Obsługi Rektorów i Studentów
ul. Projektowa 4, Lublin
email: bos@wsei.lublin.pl
email: rekrutacja@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 17 77

Godziny pracy
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
Sobota: 8:00 – 15:30
Niedziela: 8:00 – 15:00

Studia podyplomowe

Centrum Studiów Podyplomowych
Ul. Projektowa 4, pokój 218, 219
podyplomowe@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749 32 24
Fax: 081 749-32-13

Godziny pracy
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
Sobota: 8:30 – 14:00

Rekrutacja cudzoziemców na studia polskojęzyczne

Asystent ds. rekrutacji i obsługi cudzoziemców
mgr Elena Nikitina
email: elena.nikitina@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 06
pok. 101

Rekrutacja na studia anglojęzyczne

Specjalista ds. rekrutacji i obsługi studentów anglojęzycznych
mgr Elżbieta Kowalska-Dzieciuch
email: elzbieta.dzieciuch@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 52

DZIEKANATY

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Władze wydziału

Dziekan Wydziału
dr Sylwester Bogacki

email: sylwester.bogacki@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 36

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek: 8:00 – 12:30
Wtorek: 8:00 – 14:30
Środa: 8:00 – 12:30
Czwartek: 12:00 – 16:00
Piątek: 8:00 – 13:00

Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka, Zarządzanie

Kierownik Dziekanatu
mgr Renata Wybacz

email: renata.wybacz@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 36
tel. 81 749 32 11

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
Sobota:  8:00 – 15:00
Niedziela: 8:00 – 13:00

Specjalista Toku Studiów
mgr Ewa Wójcik
email: ewa.wojcik@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 36
tel. 81 749 32 11

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
Sobota:  8:00 – 15:00
Niedziela: 8:00 – 13:00

Asystent ds. Toków Studiów
mgr Anna Szawara
email: anna.szawara@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 36
tel. 81 749 32 11

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
Sobota:  8:00 – 15:00
Niedziela: 8:00 – 13:00

Wydział Nauk o Człowieku

Władze wydziału

Dziekan Wydziału
ks. dr Adam Raczkowski

email: adam.raczkowski@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 12

Godziny przyjęć studentów:
Wtorek: 9:30 – 11:30, 14:00 – 15:00
Piątek: 11:00 – 13:00

Sobota (dyżur ruchomy):

8.02.2020 (sobota) godz. 10:30-13:30
15.02.2020 (sobota) godz. 10:00-13:00
22.02.2020 (sobota) godz. 10:30-13:00
29.02.2020 (sobota) godz. 10:00-13:00
7.03.2020 (sobota) godz. 10:30-13:00
14.03.2020 (sobota) godz. 10:30-13:00
21.03.2020 (sobota) – brak dyżuru
28.03.2020 (sobota) godz. 10:30-13:00
4.04.2020 (sobota) godz. 10:30-13:00

Pedagogika i Psychologia

Kierownik Dziekanatu
mgr Małgorzata Gonet
email: malgorzata.gonet@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 12

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
Sobota:  8:00 – 15:00
Niedziela: 8:00 – 13:00

Asystent ds. Toków Studiów
mgr Patrycja Batyra
email: patrycja.batyra@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 12

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
Sobota:  8:00 – 15:00
Niedziela: 8:00 – 13:00

Pielęgniarstwo

Kierownik Dziekanatu
mgr Małgorzata Gonet
email: malgorzata.gonet@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 12

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
Sobota:  8:00 – 15:00
Niedziela: 8:00 – 13:00

Specjalista Toku Studiów
mgr Joanna Tyburczyk-Nastaj 
email: joanna.tyburczyk@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 12

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
Sobota:  8:00 – 15:00
Niedziela: 8:00 – 13:00

Specjalista Toku Studiów
mgr Aneta Gołofit
email: aneta.golofit@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 12

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
Sobota:  8:00 – 15:00
Niedziela: 8:00 – 13:00

Wydział Transportu i Informatyki

Władze wydziału

Dziekan Wydziału
dr inż. Robert Pietrzyk
email: robert.pietrzyk@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 43

Transport, Informatyka, Mechanika i Budowa maszyn

Kierownik Dziekanatu
mgr Joanna Sidor – Walczak

email: joanna.sidor@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 43

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00
Sobota:  8:00 – 15:00
Niedziela: 8:00 – 13:00

Specjalista toku studiów
mgr Monika Sławek

email: monika.slawek@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 43

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00
Sobota:  8:00 – 15:00
Niedziela: 8:00 – 13:00

BIURO STUDIÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

Dyrektor
dr Sylwia Skrzypek-Ahmed
email: Sylwia.Skrzypek-Ahmed@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 68

Asystent Toku Studiów
Oleksii Snitsar
email: oleksii.snitsar@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 39

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 10:00 – 14:00

CENTRUM INFORMATYCZNE

Dyrektor 
mgr Edmund Wąsik
email: edmund.wasik@wsei.lublin.pl
email: it@wsei.lublin.pl
tel./fax 81 749 32 53

Zastępca Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa
dr inż. Mariusz Kalita
email: mariusz.kalita@wsei.lublin.pl
tel./fax 81 749 32 53

Programista
mgr Adam Piwko
email: adam.piwko@wsei.lublin.pl
email: it@wsei.lublin.pl
tel./fax 81 749 32 53

Programista
mgr inż. Krzysztof Kucharzyk
email: krzysztof.kucharzyk@wsei.lublin.pl
email: it@wsei.lublin.pl
tel./fax 81 749 32 53

Informatyk
mgr inż. Paweł Kaleta
email: pawel.kaleta@wsei.lublin.pl
email: it@wsei.lublin.pl
tel./fax 81 749 32 53

DZIAŁ MARKETINGU I KOMUNIKACJI

Dyrektor
mgr Sylwia Szymańska
email: sylwia.szymanska@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 67

Specjalista ds. marketingu
mgr Paulina Kamińska – Grzywa
email: paulina.kaminska@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 67

Asystent ds. marketingu
mgr Patrycja Kaczmarek
email: patrycja.kaczmarek@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 67

CENTRUM REKRUTACJI I WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

Dyrektor 
mgr inż. Leszek Gońka
email: leszek.gonka@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 33

Specjalista ds. Public Relations i Social media
mgr Kamil Tokarz

email: kamil.tokarz@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 52

Asystent ds. rekrutacji i obsługi cudzoziemców
mgr Elena Nikitina
email: elena.nikitina@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 06
pok. 101

Specjalista ds. rekrutacji i obsługi studentów anglojęzycznych
mgr Elżbieta Kowalska-Dzieciuch
email: elzbieta.dzieciuch@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 52

CENTRUM PROJEKTÓW, WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I STRATEGII ROZWOJU

Dyrektor 
mgr Marta Drygała
email: marta.drygala@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 51
fax 81 749 32 13

Zastępca Dyrektora Centrum Projektów i Strategii Rozwoju
mgr Artur Grzesiak

email: artur.grzesiak@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 51
fax 81 749 32 13

Zespół ds. projektów krajowych

Specjalista ds. projektów
mgr Monika Jaremek
email: monika.jaremek@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 49
fax 81 749 32 13

Specjalista ds. projektów
mgr Edyta Czapska

email: edyta.czapska@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 49
fax 81 749 32 13

Specjalista ds. projektów
mgr Magdalena Kowal
email: magdalena.kowal@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 49
fax 81 749 32 13

Specjalista ds. projektów
mgr Karol Białota

email: karol.bialota@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 49
fax 81 749 32 13

Asystent ds. projektów
mgr Katarzyna Hacia
email: katarzyna.hacia@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 49
fax 81 749 32 13

Zespół ds. projektów zagranicznych

Koordynator zespołu ds. projektów międzynarodowych
mgr Magda Janiak
email: magda.janiak@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 27

Specjalista ds. projektów międzynarodowych
mgr Monika Frączek
email: monika.fraczek@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 27

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej
mgr Olga Trotsko

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, pokój 218, 219
e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 24
fax: 081 749-32-13

Dyrektor
mgr Ilona Hofman

email: ilona.hofman@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 24

Asystent ds. projektów
mgr Agata Kwaśnik

email: agata.kwasnik@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 24

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
Sobota: 8:30 – 14:00

Asystent ds. projektów
mgr Magdalena Stawarska

email: magdalena.stawarska@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 24

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
Sobota: 8:30 – 14:00

Asystent ds. projektów
mgr Katarzyna Szczot

email: katarzyna.szczot@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 24

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
Sobota: 8:30 – 14:00

Specjalista ds. projektów
mgr Milena Surdyk-Michnowska
email: milena.michnowska@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 24

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
Sobota: 8:30 – 14:00

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ

Godziny pracy biblioteki

  • Poniedziałek – Piątek: 8:00-16:00
  • Sobota: 8:00 – 16:00
  • Niedziela: 8:00 – 15:00

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej
mgr Ewa Golec
email: ewa.golec@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 48

Zastępca Dyrektora
mgr Hanna Sokołowska

email: hanna.sokolowska@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 14

Sekretarz Wydawnictwa
dr Magdalena Głowacka
email: wydawnictwo@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 68

Specjalista ds. informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
mgr Anna Królik

email: anna.krolik@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 14

Specjalista ds. informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
mgr Maria Padło

email: biblioteka@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 14

Specjalista ds. informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
mgr Edyta Libera

email: biblioteka@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 14

KWESTURA

Kwestor
Paweł Barwiak

email: pawel.barwiak@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 59

Zastępca Kwestora
mgr Joanna Piwnicka

email: joanna.brzozowiec@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 59

Specjalista ds. księgowości
mgr Beata Dobosz

email: beata.dobosz@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 37

Specjalista ds. księgowości
mgr Ewa Boryga

email: ewa.boryga@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 37

Specjalista ds. księgowości
mgr Katarzyna Kurzydłowska-Durczak
email: katarzyna.kurzydlowska@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 08

Kasa – godziny przyjęć studentów
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00
Sobota: 8:00 – 14:00

Specjalista ds. księgowości
mgr Agnieszka Król
email: agnieszka.krol@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 08

Kasa – godziny przyjęć studentów
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00
Sobota: 8:00 – 14:00

Asystent ds. księgowości
mgr Agnieszka Wójtowicz
email: agnieszka.wojtowicz@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 37

Kasa – godziny przyjęć studentów
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00
Sobota: 8:00 – 14:00

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Dyrektor
mgr Aldona Banach

email: aldona.banach@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 07
tel./fax 81 749 35 16

Inspektor ds. mienia
inż. Krzysztof Łukasiewicz

email: krzysztof.lukasiewicz@wsei.lublin.pl
tel./fax 81 749 35 16

Specjalista ds. administracyjno-biurowych
mgr Marzena Górniak Abou-Aisha
email: marzena.gorniak@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 04

DZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY

Dyrektor
mgr Elżbieta Zezula

email: elzbieta.zezula@wsei.lublin.pl
tel./fax 81 749 32 02

Specjalista ds. organizacyjno – prawnych

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

Dyrektor
Magdalena Hałas
email: magdalena.halas@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 42

Specjalista ds. kadr
mgr Małgorzata Chołdzyńska
email: malgorzata.choldzynska@wsei.lublin.pl
tel./fax 81 749 32 42

Specjalista ds. kadr
mgr Bożena Zaręba
email: bozena.zareba@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 42

DZIAŁ PROGRAMOWANIA I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Dyrektor
mgr inż. Mirosława Gerkowicz

email: miroslawa.gerkowicz@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 47

Specjalista ds. jakości kształcenia
mgr Małgorzata Ludjan
email: malgorzata.ludjan@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 48

BIURO KARIER I SPRAW STUDENCKICH

Dyrektor
mgr Krzysztof Juściński
email: krzysztof.juscinski@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 71

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:30
Sobota: 8:00 – 14:30

Zastępca dyrektora ds. studenckich
mgr Marcin Solan
email: marcin.solan@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 71

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:30
Sobota: 8:00 – 14:30

Specjalista ds. studenckich
mgr Agnieszka Dąbrowska

email: agnieszka.dabrowska@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 19

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:30
Sobota: 8:00 – 14:30

Doradca zawodowy
mgr Eryka Musur

email: eryka.musur@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 19

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:30
Sobota: 8:00 – 14:30

Specjalista ds. studenckich
mgr Magdalena Węcławska
Pokój 207
email: magdalena.weclawska@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 21

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:30
Sobota: 8:00 – 14:30

BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pełnomocnik Rektora ds.Osób Niepełnosprawnych
dr Małgorzata Artymiak
tel. 81 749 32 20
e-mail: malgorzata.artymiak@wsei.lublin.pl
e-mail: bon@wsei.lublin.pl

PSYCHOLOGICZNE CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII

Dyrektor
dr Małgorzata Artymiak

email: centrum_wsei@wsei.lublin.pl
tel. 749 32 20

DOM STUDENTA

Dyrektor Domu Studenta
Katarzyna Jarmuł
email: katarzyna.jarmul@wsei.lublin.pl

Biuro Administracji Domu Studenta
ul. Unicka 3, 20-126 Lublin
email: biuro.unicka@wsei.lublin.pl
tel. 508 245 780