Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

Kancelaria Uczelni
+48 81 749 17 70
fax: +48 81 749 32 13
sekretariat@wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Rektorów i Studentów / Rekrutacja
+48 81 749-17-77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Sekretariat Rektora
+48 81 749-17-77

Inspektor Ochrony Danych 
mgr inż. Leszek Gońka
email: iod@wsei.lublin.pl

Rejestr Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 196

NIP: 712-26-52-693
REGON: 432260703
ePUAP: /wseilublin/SkrytkaESP

Konto bankowe:
PKO BP SA 30 1020 3147 0000 8202 0065 0382

  REKRUTACJA

  Studia wyższe

  Biuro Obsługi Rektorów i Studentów
  ul. Projektowa 4, Lublin
  email: bos@wsei.lublin.pl
  email: rekrutacja@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 17 77

  Godziny pracy
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota: 8:00 – 15:30
  Niedziela: 8:00 – 15:00

  Studia podyplomowe

  Centrum Studiów Podyplomowych
  Ul. Projektowa 4, pokój 218, 219
  podyplomowe@wsei.lublin.pl
  Tel. 81 749 32 24
  Fax: 081 749-32-13

  Godziny pracy
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota: 8:30 – 14:00

  Rekrutacja cudzoziemców na studia polskojęzyczne

  Asystent ds. rekrutacji i obsługi cudzoziemców
  mgr Elena Nikitina
  email: elena.nikitina@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 06
  pok. 101

  Rekrutacja na studia anglojęzyczne

  Specjalista ds. rekrutacji i obsługi studentów anglojęzycznych
  mgr Elżbieta Kowalska-Dzieciuch
  email: elzbieta.dzieciuch@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 52

  DZIEKANATY

  Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  Władze wydziału

  Dziekan Wydziału
  dr Sylwester Bogacki

  email: sylwester.bogacki@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 36

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek: 8:00 – 12:30
  Wtorek: 8:00 – 14:30
  Środa: 8:00 – 12:30
  Czwartek: 12:00 – 16:00
  Piątek: 8:00 – 13:00

  Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka, Zarządzanie

  Kierownik Dziekanatu
  mgr Renata Wybacz

  email: renata.wybacz@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 36
  tel. 81 749 32 11

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  Specjalista Toku Studiów
  mgr Ewa Wójcik
  email: ewa.wojcik@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 36
  tel. 81 749 32 11

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  Asystent ds. Toków Studiów
  mgr Anna Szawara
  email: anna.szawara@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 36
  tel. 81 749 32 11

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  Wydział Nauk o Człowieku

  Władze wydziału

  Dziekan Wydziału
  ks. dr Adam Raczkowski

  email: adam.raczkowski@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 12

  Dyżur dla studentów:
  Wtorki: 10:00 – 11:30
  Piątki: 12:00 – 13:30

  Dyżur sobotni:
  7/11 godz. 11:00-13:00
  14/11 godz. 11:30-13:00
  21/11 godz. 11:00-14:00
  28/11 godz. 11:00-12:30

  Pedagogika i Psychologia

  Kierownik Dziekanatu
  mgr Małgorzata Gonet
  email: malgorzata.gonet@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 12

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  Asystent ds. Toków Studiów
  mgr Patrycja Batyra
  email: patrycja.batyra@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 12

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  Pielęgniarstwo

  Kierownik Dziekanatu
  mgr Małgorzata Gonet
  email: malgorzata.gonet@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 12

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  Specjalista Toku Studiów
  mgr Joanna Tyburczyk-Nastaj 
  email: joanna.tyburczyk@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 12

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  Specjalista Toku Studiów
  mgr Aneta Gołofit
  email: aneta.golofit@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 12

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  Wydział Transportu i Informatyki

  Władze wydziału

  Dziekan Wydziału
  dr inż. Robert Pietrzyk
  email: robert.pietrzyk@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 43

  Transport, Informatyka, Mechanika i Budowa maszyn

  Kierownik Dziekanatu
  mgr Joanna Sidor – Walczak

  email: joanna.sidor@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 43

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  Specjalista toku studiów
  mgr Monika Sławek

  email: monika.slawek@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 43

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  BIURO STUDIÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

  Dyrektor
  dr Sylwia Skrzypek-Ahmed
  email: Sylwia.Skrzypek-Ahmed@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 68

  Asystent Toku Studiów
  Oleksii Snitsar
  email: oleksii.snitsar@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 39

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek – Piątek: 10:00 – 14:00

  CENTRUM INFORMATYCZNE

  Dyrektor 
  mgr Edmund Wąsik
  email: edmund.wasik@wsei.lublin.pl
  email: it@wsei.lublin.pl
  tel./fax 81 749 32 53

  Zastępca Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa
  dr inż. Mariusz Kalita
  email: mariusz.kalita@wsei.lublin.pl
  tel./fax 81 749 32 53

  Programista
  mgr Adam Piwko
  email: adam.piwko@wsei.lublin.pl
  email: it@wsei.lublin.pl
  tel./fax 81 749 32 53

  Programista
  mgr inż. Krzysztof Kucharzyk
  email: krzysztof.kucharzyk@wsei.lublin.pl
  email: it@wsei.lublin.pl
  tel./fax 81 749 32 53

  Informatyk
  mgr inż. Paweł Kaleta
  email: pawel.kaleta@wsei.lublin.pl
  email: it@wsei.lublin.pl
  tel./fax 81 749 32 53

  DZIAŁ MARKETINGU I KOMUNIKACJI

  Dyrektor
  mgr Sylwia Szymańska
  email: sylwia.szymanska@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 67

  Specjalista ds. marketingu
  mgr Paulina Kamińska – Grzywa
  email: paulina.kaminska@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 67

  Asystent ds. marketingu
  mgr Patrycja Kaczmarek
  email: patrycja.kaczmarek@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 67

  CENTRUM REKRUTACJI I WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

  Dyrektor 
  mgr inż. Leszek Gońka
  email: leszek.gonka@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 33

  Specjalista ds. Public Relations i Social media
  mgr Kamil Tokarz

  email: kamil.tokarz@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 52

  Asystent ds. rekrutacji i obsługi cudzoziemców
  mgr Elena Nikitina
  email: elena.nikitina@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 06
  pok. 101

  Specjalista ds. rekrutacji i obsługi studentów anglojęzycznych
  mgr Elżbieta Kowalska-Dzieciuch
  email: elzbieta.dzieciuch@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 52

  CENTRUM PROJEKTÓW, WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I STRATEGII ROZWOJU

  Dyrektor 
  mgr Marta Drygała
  email: marta.drygala@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 51
  fax 81 749 32 13

  Zastępca Dyrektora Centrum Projektów i Strategii Rozwoju
  mgr Artur Grzesiak

  email: artur.grzesiak@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 51
  fax 81 749 32 13

  Zespół ds. projektów krajowych

  Specjalista ds. projektów
  mgr Monika Jaremek
  email: monika.jaremek@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 49
  fax 81 749 32 13

  Specjalista ds. projektów
  mgr Edyta Czapska

  email: edyta.czapska@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 49
  fax 81 749 32 13

  Specjalista ds. projektów
  mgr Magdalena Kowal
  email: magdalena.kowal@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 49
  fax 81 749 32 13

  Specjalista ds. projektów
  mgr Karol Białota

  email: karol.bialota@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 49
  fax 81 749 32 13

  Asystent ds. projektów
  mgr Katarzyna Hacia
  email: katarzyna.hacia@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 49
  fax 81 749 32 13

  Zespół ds. projektów zagranicznych

  Koordynator zespołu ds. projektów międzynarodowych
  mgr Magda Janiak
  email: magda.janiak@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 27

  Specjalista ds. projektów międzynarodowych
  mgr Monika Ludwiniak
  email: monika.fraczek@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 27

  Specjalista ds. współpracy międzynarodowej
  mgr Olga Trotsko

  CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  Centrum Studiów Podyplomowych
  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  ul. Projektowa 4, pokój 218, 219
  e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 24
  fax: 081 749-32-13

  Dyrektor
  mgr Ilona Hofman

  email: ilona.hofman@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 24

  Asystent ds. projektów
  mgr Magdalena Stawarska

  email: magdalena.stawarska@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 24

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota: 8:30 – 14:00

  Asystent ds. projektów
  mgr Katarzyna Szczot

  email: katarzyna.szczot@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 24

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota: 8:30 – 14:00

  Specjalista ds. projektów
  mgr Milena Surdyk-Michnowska
  email: milena.michnowska@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 24

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota: 8:30 – 14:00

  CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ

  Godziny pracy biblioteki:

  Poniedziałek – Piątek: 8:00-16:00
  Sobota: 8:00 – 15:00
  Niedziela: 9:00 – 13:00

  Dyrektor Centrum Informacji Naukowej
  mgr Ewa Golec
  email: ewa.golec@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 48

  Zastępca Dyrektora
  mgr Hanna Sokołowska

  email: hanna.sokolowska@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 14

  Specjalista ds. informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
  mgr Anna Królik

  email: anna.krolik@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 14

  Specjalista ds. informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
  mgr Maria Padło

  email: biblioteka@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 14

  Specjalista ds. informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
  mgr Edyta Libera

  email: biblioteka@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 14

  KWESTURA

  Kwestor
  Paweł Barwiak

  email: pawel.barwiak@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 59

  Zastępca Kwestora
  mgr Joanna Piwnicka

  email: joanna.brzozowiec@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 59

  Specjalista ds. księgowości
  mgr Beata Dobosz

  email: beata.dobosz@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 37

  Specjalista ds. księgowości
  mgr Ewa Boryga

  email: ewa.boryga@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 37

  Specjalista ds. księgowości
  mgr Katarzyna Kurzydłowska-Durczak
  email: katarzyna.kurzydlowska@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 08

  Kasa – godziny przyjęć studentów
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00
  Sobota: 8:00 – 14:00

  Specjalista ds. księgowości
  mgr Agnieszka Król
  email: agnieszka.krol@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 08

  Kasa – godziny przyjęć studentów
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00
  Sobota: 8:00 – 14:00

  Asystent ds. księgowości
  mgr Agnieszka Wójtowicz
  email: agnieszka.wojtowicz@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 37

  Kasa – godziny przyjęć studentów
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00
  Sobota: 8:00 – 14:00

  DZIAŁ ADMINISTRACJI

  Dyrektor
  mgr Aldona Banach

  email: aldona.banach@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 07
  tel./fax 81 749 35 16

  Inspektor ds. mienia
  inż. Krzysztof Łukasiewicz

  email: krzysztof.lukasiewicz@wsei.lublin.pl
  tel./fax 81 749 35 16

  Specjalista ds. administracyjno-biurowych
  mgr Marzena Górniak Abou-Aisha
  email: marzena.gorniak@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 04

  DZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY

  Dyrektor
  mgr Elżbieta Zezula

  email: elzbieta.zezula@wsei.lublin.pl
  tel./fax 81 749 32 02

  Specjalista ds. organizacyjno – prawnych

  DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

  Dyrektor
  Magdalena Hałas
  email: magdalena.halas@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 42

  Specjalista ds. kadr
  mgr Małgorzata Chołdzyńska
  email: malgorzata.choldzynska@wsei.lublin.pl
  tel./fax 81 749 32 42

  Specjalista ds. kadr
  mgr Bożena Zaręba
  email: bozena.zareba@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 42

  DZIAŁ PROGRAMOWANIA I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

  Dyrektor
  mgr inż. Mirosława Gerkowicz

  email: miroslawa.gerkowicz@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 47

  Specjalista ds. jakości kształcenia
  mgr Małgorzata Ludjan
  email: malgorzata.ludjan@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 48

  BIURO KARIER I SPRAW STUDENCKICH

  Dyrektor
  mgr Krzysztof Juściński
  email: krzysztof.juscinski@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 71

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:30
  Sobota: 8:00 – 14:30

  Zastępca dyrektora ds. studenckich
  mgr Marcin Solan
  email: marcin.solan@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 71

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:30
  Sobota: 8:00 – 14:30

  Specjalista ds. studenckich
  mgr Agnieszka Dąbrowska

  email: agnieszka.dabrowska@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 19

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:30
  Sobota: 8:00 – 14:30

  Doradca zawodowy
  mgr Eryka Musur

  email: eryka.musur@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 19

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:30
  Sobota: 8:00 – 14:30

  BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Pełnomocnik Rektora ds.Osób Niepełnosprawnych
  dr Małgorzata Artymiak
  tel. 81 749 32 20
  e-mail: malgorzata.artymiak@wsei.lublin.pl
  e-mail: bon@wsei.lublin.pl

  PSYCHOLOGICZNE CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII

  Dyrektor
  dr Małgorzata Artymiak

  email: centrum_wsei@wsei.lublin.pl
  tel. 749 32 20

  DOM STUDENTA

  Dyrektor Domu Studenta
  Katarzyna Jarmuł-Drzewiecka
  email: katarzyna.jarmul@wsei.lublin.pl

  Biuro Administracji Domu Studenta
  ul. Unicka 3, 20-126 Lublin

  email: biuro.unicka@wsei.lublin.pl
  tel. 508 245 780

  Specjalista ds. Administracyjnych
  Martyna Banach
  email: biuro.unicka@wsei.lublin.pl
  tel. 508 245 780

  Specjalista ds. Administracyjnych
  Marlena Petrynko-Czarnecka
  email: biuro.unicka@wsei.lublin.pl
  tel. 508 245 780