Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

Kancelaria Uczelni
+48 81 749 17 70
fax: +48 81 749 32 13
kancelaria@wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Rektorów i Studentów / Rekrutacja
+48 81 749-17-77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Sekretariat Rektora
+48 81 749-17-77

Inspektor Ochrony Danych 
mgr inż. Leszek Gońka
email: iod@wsei.lublin.pl

Rejestr Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 196

NIP: 712-26-52-693
REGON: 432260703
ePUAP: /wseilublin/SkrytkaESP

Konto bankowe:
PKO BP SA 30 1020 3147 0000 8202 0065 0382

  REKRUTACJA

  Studia wyższe

  Biuro Obsługi Rektorów i Studentów
  ul. Projektowa 4, Lublin
  email: bos@wsei.lublin.pl
  email: rekrutacja@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 17 77

  Godziny pracy
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota: 8:00 – 15:30
  Niedziela: 8:00 – 15:00

  Studia podyplomowe

  Centrum Studiów Podyplomowych
  podyplomowe@wsei.lublin.pl
  Tel. 81 749 32 24
  Fax: 081 749-32-13

  Pokój 218, 219 (piętro II)
  Godziny pracy

  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota: 8:30 – 14:00

  Rekrutacja cudzoziemców na studia polskojęzyczne i anglojęzyczne

  Asystent ds. rekrutacji i obsługi studentów
  mgr Anastazja Trofymczuk
  email: anastazja.trofymczuk@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 52
  Pok. 101 (piętro I)

  DZIEKANATY

  Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  Władze wydziału

  Dziekan Wydziału
  Prof. WSEI, dr Sylwester Bogacki

  email: sylwester.bogacki@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 36

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek: 8:00 – 12:30
  Wtorek: 8:00 – 14:30
  Środa: 8:00 – 12:30
  Czwartek: 12:00 – 16:00
  Piątek: 8:00 – 13:00

  Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka, Zarządzanie

  Kierownik Dziekanatu
  mgr Renata Wybacz

  email: renata.wybacz@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 36
  tel. 81 749 32 11

  Pok. 212 (piętro II)
  Godziny przyjęć studentów:

  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  Specjalista Toku Studiów
  mgr Ewa Wójcik
  email: ewa.wojcik@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 36
  tel. 81 749 32 11

  Pok. 212 (piętro II)
  Godziny przyjęć studentów:

  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  Asystent ds. Toków Studiów
  mgr Anna Szawara
  email: anna.szawara@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 36
  tel. 81 749 32 11

  Pok. 212 (piętro II)
  Godziny przyjęć studentów:

  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  Wydział Nauk o Człowieku

  Władze wydziału

  Dziekan Wydziału
  ks. dr Adam Raczkowski

  email: adam.raczkowski@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 12

  Dyżur dla studentów:
  Wtorki: 10:00 – 11:30
  Piątki: 12:00 – 13:30

  Pedagogika i Psychologia

  Kierownik Dziekanatu
  mgr Małgorzata Gonet
  email: malgorzata.gonet@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 12

  Pok. 117 (piętro I)
  Godziny przyjęć studentów:

  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  Specjalista Toków Studiów
  mgr Patrycja Batyra
  email: patrycja.batyra@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 12

  Pok. 117 (piętro I)
  Godziny przyjęć studentów:

  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  Pielęgniarstwo

  Kierownik Dziekanatu
  mgr Małgorzata Gonet
  email: malgorzata.gonet@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 12

  Pok. 117 (piętro I)
  Godziny przyjęć studentów:

  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  Specjalista Toku Studiów
  mgr Joanna Tyburczyk-Nastaj 
  email: joanna.tyburczyk@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 12

  Pok. 117 (piętro I)
  Godziny przyjęć studentów:

  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  Specjalista Toku Studiów
  mgr Aneta Gołofit
  email: aneta.golofit@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 12

  Pok. 117 (piętro I)
  Godziny przyjęć studentów:

  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  Wydział Transportu i Informatyki

  Władze wydziału

  Dziekan Wydziału
  dr inż. Robert Pietrzyk
  email: robert.pietrzyk@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 43

  Transport, Informatyka, Mechanika i Budowa maszyn

  Kierownik Dziekanatu
  mgr Joanna Sidor – Walczak

  email: joanna.sidor@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 43

  Pok. 125 (piętro I)
  Godziny przyjęć studentów:

  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  Specjalista toku studiów
  mgr Monika Sławek

  email: monika.slawek@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 43

  Pok. 125 (piętro I)
  Godziny przyjęć studentów:

  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00
  Sobota:  8:00 – 15:00
  Niedziela: 8:00 – 13:00

  BIURO STUDIÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

  Dyrektor
  dr Sylwia Skrzypek-Ahmed
  email: Sylwia.Skrzypek-Ahmed@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 68

  Asystent Toku Studiów
  Oleksii Snitsar
  email: oleksii.snitsar@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 39

  Godziny przyjęć studentów:
  Poniedziałek – Piątek: 10:00 – 14:00

  Specjalista ds. rekrutacji i obsługi studentów anglojęzycznych
  mgr Elżbieta Kowalska-Dzieciuch
  email: elzbieta.dzieciuch@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 39

  CENTRUM INFORMATYCZNE

  Dyrektor 
  mgr Edmund Wąsik
  email: edmund.wasik@wsei.lublin.pl
  email: it@wsei.lublin.pl
  tel./fax 81 749 32 53

  Zastępca Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa
  dr inż. Mariusz Kalita
  email: mariusz.kalita@wsei.lublin.pl
  tel./fax 81 749 32 53

  Programista
  mgr Adam Piwko
  email: adam.piwko@wsei.lublin.pl
  email: it@wsei.lublin.pl
  tel./fax 81 749 32 53

  Programista
  mgr inż. Krzysztof Kucharzyk
  email: krzysztof.kucharzyk@wsei.lublin.pl
  email: it@wsei.lublin.pl
  tel./fax 81 749 32 53

  Informatyk
  mgr inż. Paweł Kaleta
  email: pawel.kaleta@wsei.lublin.pl
  email: it@wsei.lublin.pl
  tel./fax 81 749 32 53

  DZIAŁ MARKETINGU I KOMUNIKACJI

  Dyrektor
  mgr Sylwia Szymańska
  email: sylwia.szymanska@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 67

  Specjalista ds. marketingu
  mgr Paulina Kamińska – Grzywa
  email: paulina.kaminska@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 67

  Asystent ds. marketingu
  mgr Patrycja Kaczmarek
  email: patrycja.kaczmarek@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 67

  CENTRUM REKRUTACJI I WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

  Dyrektor 
  mgr inż. Leszek Gońka
  email: leszek.gonka@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 33

  Specjalista ds. Public Relations
  i Social media

  mgr Kamil Tokarz

  email: kamil.tokarz@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 52

  CENTRUM PROJEKTÓW, WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I STRATEGII ROZWOJU

  Dyrektor 
  mgr Marta Drygała
  email: marta.drygala@wsei.lublin.pl
  tel. 81 749 32 51
  fax 81 749 32 13