Akademia WSEI słynie z prężnie działających laboratoriów, unikatowych na skalę kraju.

Laboratoria są naukowo-badawczymi jednostkami organizacyjnymi i mają charakter interdyscyplinarny.  Prowadzą szeroko zakrojoną działalność naukowo-badawczą oraz popularyzującą wiedzę.

Działalność naukowa Akademii WSEI obejmuje prace badawcze w ramach:

Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu,  skupiającego potencjał naukowo-badawczy laboratoriów transportu, informatyki i psychologii transportu.

Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI, w którym są prowadzone badania z zakresu transportu, zdrowia publicznego oraz psychologii eksperymentalnej.

Centrum Symulacji Medycznej, które wiernie odzwierciedla sale szpitalne, w których jest wszystko, z wyjątkiem prawdziwych pacjentów

Laboratorium Cyberbezpieczeństwa – najnowocześniejszego i jedynego tego typu laboratorium we wschodniej Polsce.


Te innowacyjne obiekty umożliwiają łączenie teorii z praktyką, co na współczesnym rynku pracy oraz w kontaktach nauki z biznesem ma coraz istotniejsze znaczenie.

 

Laboratorium cyberbezpieczeństwa

Laboratorium cyberbezpieczeństwa

Laboratorium cyberbezpieczeństwa prowadzi badania związane z szeroko pojętą tematyką cyberbezpieczeństwa. Jest to najnowocześniejsze i jedyne tego typu laboratorium we wschodniej Polsce

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej WSEI
wiernie odzwierciedla sale szpitalne, w których jest wszystko, z wyjątkiem prawdziwych pacjentów.

Laboratorium psychologii eksperymentalnej

Laboratorium psychologii eksperymentalnej

ŚWIAT NIE WYBACZA BŁĘDÓW, A BŁĘDY POPEŁNIAJĄ LUDZIE
Laboratoria Psychologiczne WSEI oferują kompleksowe wsparcie we wszystkim, co dotyczy „czynnika ludzkiego”.

LABORATORIA WSEI