Reprezentujemy studentów nie tylko przed władzami Uczelni, ale także poza nią, mając na uwadze zarówno instytucje zewnętrzne na terenie Lublina, Polski a nawet poza granicami Państwa.

Samorząd Studencki ma na swoim koncie sporo sukcesów i ważnych doświadczeń. Skład ciągle się poszerza i zmienia na lepsze. Organizowane są szkolenia i wyjazdy integracyjne. Dlatego też, jakość naszego reprezentowania całej rzeszy studentów WSEI, funkcjonowania zespołu oraz sposobu organizacji przedsięwzięć – z roku na rok podnosi się przechodząc na wyższy poziom.
Dla Samorządu ważne są sprawy nie tylko dydaktyki i zakresu kształcenia, czy sprawy socjalno – bytowe. Również istotny jest indywidualny rozwój i jakość funkcjonowania studentów. Dlatego też przedstawiciele studentów wychodzą naprzeciw trudnościom wynikającym z codziennego życia akademickiego, aby wszystkie niedogodności były jak najmniej odczuwalne lub wedle możliwości – niwelowane.

CELE

  • Aktywizacja studentów
  • Kreowanie życia studenckiego
  • Popieranie ważnych i ciekawych inicjatyw (nie tylko studenckich)
  • Promowanie akcji charytatywnych i aktywny w nich udział
  • Rozwój kulturalny poprzez liczne inicjacje przedsięwzięć o takim charakterze
  • Współpraca z innymi uczelniami
  • Działalność prospołeczna

Dla nas liczy się dobro studiujących – a jako tzw. „ciało”, w skład, którego wchodzą wszyscy studenci, staramy się, aby atmosfera studiowania, przebywanie oraz uczestnictwo w życiu uczelnianym było możliwie jak najprzyjemniejsze i na jak najwyższym poziomie.
Samorząd Studencki WSEI pełni rolę sejmiku samorządowego, związku zawodowego studentów i animatora kultury studenckiej.

SKŁAD SAMORZĄDU

PRZEWODNICZĄCY

Anita Pietrusiak

WICEPRZEWODNICZĄCY

Bartosz Siuda

KONWENT UCZELNI

Anita Pietrusiak

PRZEDSTAWICIELE DO SENATU

Aleksandra Ładniak
Maciej Skublewski
Michał Kozak
Krystyna Popova
Anita Pietrusiak
Adrianna Kawęcka

KOMISJA STYPENDIALNA

Agnieszka Kaczoruk
Krystyna Popova
Adrianna Kawęcka

KOMISJA DS. SPRAW STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

Krystyna Popova
ShihabUddin
Isa Vaz Mendy

KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Aleksandra Ładniak

PROWADZENIE SOCIAL MEDIA

Maciej Skublewski

SĄD KOLEŻEŃSKI

Paweł Gryta
Bartosz Siuda
Shihab Uddin

KONTAKT

Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy. Chętnie korzystamy z rad i pomocy. Działalność w Samorządzie Studentów WSEI to niepowtarzalna okazja do rozwoju pasji i zainteresowań, a także szansa zdobycia doświadczenia i nabycia praktycznych umiejętności, które są dziś tak bardzo pożądane przez pracodawców.

Jeżeli chcesz w czasie studiów aktywnie spędzić czas, czynnie brać udział w życiu uczelni, zdobyć doświadczenie, które pomoże Ci w przyszłości – zgłoś się!

Szczegółowe informacje: Projektowa 4, sala 408 lub adresem e-mail: rsswsei@gmail.com lub na Facebooku!