Reprezentujemy studentów nie tylko przed władzami Uczelni, ale także poza nią, mając na uwadze zarówno instytucje zewnętrzne na terenie Lublina, Polski a nawet poza granicami Państwa.

Samorząd Studencki ma na swoim koncie sporo sukcesów i ważnych doświadczeń. Skład ciągle się poszerza i zmienia na lepsze. Organizowane są szkolenia i wyjazdy integracyjne. Dlatego też, jakość naszego reprezentowania całej rzeszy studentów WSEI, funkcjonowania zespołu oraz sposobu organizacji przedsięwzięć – z roku na rok podnosi się przechodząc na wyższy poziom.
Dla Samorządu ważne są sprawy nie tylko dydaktyki i zakresu kształcenia, czy sprawy socjalno – bytowe. Również istotny jest indywidualny rozwój i jakość funkcjonowania studentów. Dlatego też przedstawiciele studentów wychodzą naprzeciw trudnościom wynikającym z codziennego życia akademickiego, aby wszystkie niedogodności były jak najmniej odczuwalne lub wedle możliwości – niwelowane.

CELE

  • Aktywizacja studentów
  • Kreowanie życia studenckiego
  • Popieranie ważnych i ciekawych inicjatyw (nie tylko studenckich)
  • Promowanie akcji charytatywnych i aktywny w nich udział
  • Rozwój kulturalny poprzez liczne inicjacje przedsięwzięć o takim charakterze
  • Współpraca z innymi uczelniami
  • Działalność prospołeczna

Dla nas liczy się dobro studiujących – a jako tzw. „ciało”, w skład, którego wchodzą wszyscy studenci, staramy się, aby atmosfera studiowania, przebywanie oraz uczestnictwo w życiu uczelnianym było możliwie jak najprzyjemniejsze i na jak najwyższym poziomie.
Samorząd Studencki WSEI pełni rolę sejmiku samorządowego, związku zawodowego studentów i animatora kultury studenckiej.

SKŁAD SAMORZĄDU 2017/2018

PRZEWODNICZĄCY

Bartosz Siuda

WICEPRZEWODNICZĄCY

Dawid Malec

CZŁONKOWIE

Krzysztof Woźniak
Mateusz Cieplak
Mateusz Żuchnik
Anna Binięda
Sebastian Mysakowski
Paweł Pawlak
Aleksandra Janiszewska

PRZEDSTAWICIELE DO SENATU

Bartosz Siuda
Dawid Malec
Krzysztof Woźniak
Mateusz Żuchnik
Anna Binięda
Aleksandra Janiszewska

KOMISJA STYPENDIALNA

Dawid Malec
Krzysztof Woźniak
Mateusz Cieplak
Aleksandra Janiszewska

KOMISJA DS. KULTURY

Krzysztof Woźniak

KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bartosz Siuda

KOMISJA DS. PROMOCJI

Sebastian Mysakowski

KOMISJA DS. NAUKI I BADAŃ

Anna Binięda

KONTAKT

Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy. Chętnie korzystamy z rad i pomocy. Działalność w Samorządzie Studentów WSEI to niepowtarzalna okazja do rozwoju pasji i zainteresowań, a także szansa zdobycia doświadczenia i nabycia praktycznych umiejętności, które są dziś tak bardzo pożądane przez pracodawców.

Jeżeli chcesz w czasie studiów aktywnie spędzić czas, czynnie brać udział w życiu uczelni, zdobyć doświadczenie, które pomoże Ci w przyszłości – zgłoś się!

Szczegółowe informacje: Projektowa 4, sala 408 lub adresem e-mail: rsswsei@gmail.com lub na Facebooku!