Praktyki studenckie są jednym z elementów procesu dydaktycznego, stanowią więc obligatoryjną formę zajęć dla wszystkich Studentów Wyższej Szkoły Ekonomi i Innowacji w Lublinie, a jednocześnie są sposobem zdobywania przez nich konkretnych umiejętności zawodowych oraz wiedzy praktycznej.

PROFIL PRAKTYCZNY DO NABORU 2018/2019

PROFIL PRAKTYCZNY

Profil praktyczny dla studentów kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Informatyka, Logistyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Pedagogika, Transport, Zarządzanie

PROFIL PRAKTYCZNY OD NABORU 2019/2020

PROFIL PRAKTYCZNY

Profil praktyczny dla studentów kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Informatyka, Logistyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Pedagogika, Transport, Zarządzanie

PROFIL PRAKTYCZNY - PIELĘGNIARSTWO

PROFIL PRAKTYCZNY - PIELĘGNIARSTWO

Profil praktyczny dla studentów kierunków: Pielęgniarstwo

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI – PSYCHOLOGIA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI – PSYCHOLOGIA

Profil ogólnoakademicki dla studentów kierunków: Psychologia

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI – PEDAGOGIKA II STOPNIA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI – PEDAGOGIKA II STOPNIA

Profil ogólnoakademicki dla studentów kierunków: Pedagogika II stopnia

RZĄDOWY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH

Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach współpracy z uczelniami wyższymi zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi organizuje praktyki studenckie w departamentach/biurach Ministerstwa Sprawiedliwości – w szczególności dla studentów ostatnich lat studiów (4-5 rok jednolitych studiów magisterskich lub 1-2 rok studiów II stopnia – uzupełniających magisterskich) oraz studiów doktoranckich.

Szczegółowe informacje na temat sposobu aplikowania dostępne są pod linkiem

KONTAKT

Kontakt w sprawie praktyk zawodowych:
e-mail: biurokarier@wsei.lublin.pl
tel. (81) 749 32 21

Agnieszka Dąbrowska
e-mail: agnieszka.dabrowska@wsei.lublin.pl
tel. (81) 749-32-21
tel. (81) 749-35-19

Magdalena Węcławska
e-mail: magdalena.weclawska@wsei.lublin.pl
tel. (81) 749-32-21