STUDIA ANGLOJĘZYCZNE/ ENGLISH-LANGUAGE STUDIES

PROFIL PRAKTYCZNY

English-Language Studies: Computer Science, Management

PROFIL PRAKTYCZNY – STUDIA I I II STOPNIA

PROFIL PRAKTYCZNY

Profil praktyczny dla studentów kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Informatyka, Logistyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Pedagogika, Transport, Zarządzanie

PROFIL PRAKTYCZNY - PIELĘGNIARSTWO

PROFIL PRAKTYCZNY - PIELĘGNIARSTWO

Profil praktyczny dla studentów kierunków: Pielęgniarstwo

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI – PSYCHOLOGIA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI – PSYCHOLOGIA

Profil ogólnoakademicki dla studentów kierunków: Psychologia

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI – PEDAGOGIKA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI – PEDAGOGIKA

Profil ogólnoakademicki dla studentów kierunków: Pedagogika

KONTAKT

Kontakt w sprawie praktyk zawodowych:
e-mail: biurokarier@wsei.lublin.pl
tel. (81) 749 32 19
tel. (81) 749 32 21