Praktyki studenckie są jednym z elementów procesu dydaktycznego, stanowią więc obligatoryjną formę zajęć dla wszystkich Studentów Akademii WSEI, a jednocześnie są sposobem zdobywania przez nich konkretnych umiejętności zawodowych oraz wiedzy praktycznej.

PROFIL PRAKTYCZNY DO NABORU 2018/2019

PROFIL PRAKTYCZNY

Profil praktyczny dla studentów kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Informatyka, Logistyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Pedagogika, Transport, Zarządzanie

PROFIL PRAKTYCZNY OD NABORU 2019/2020

PROFIL PRAKTYCZNY

Profil praktyczny dla studentów kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Informatyka, Logistyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Pedagogika, Transport, Zarządzanie

PROFIL PRAKTYCZNY - PIELĘGNIARSTWO

PROFIL PRAKTYCZNY - PIELĘGNIARSTWO

Profil praktyczny dla studentów kierunków: Pielęgniarstwo

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI – PSYCHOLOGIA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI – PSYCHOLOGIA

Profil ogólnoakademicki dla studentów kierunków: Psychologia

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI – PEDAGOGIKA II STOPNIA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI – PEDAGOGIKA II STOPNIA

Profil ogólnoakademicki dla studentów kierunków: Pedagogika II stopnia

KONTAKT

Kontakt w sprawie praktyk zawodowych:
e-mail: biurokarier@wsei.lublin.pl
tel. (81) 749 32 19

Magdalena Kowal
e-mail: magdalena.kowal@wsei.lublin.pl
tel. (81) 749-32-19