Dr hab. Marek Brzeziński, prof. WSEI wydał publikację pt. Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy. Celem głównym pracy jest utworzenie teoretycznych podstaw dla modelowania elastycznie zintegrowanych organizacji opartych na wiedzy (ZOOW). Zaprezentowana w książce metodyka postępowania projektowego uwypukla także merytoryczne znaczenie kreatywności, wiedzy i innowacyjności w powstającym modelu ZOOW, a zarządzanie nimi ściśle wiąże się z możliwościami proponowanej metodyki ich modelowania.

Publikacja w ocenie parametrycznej uczelni za okres 2017-2020 uzyska 25 punktów.