Centrum Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, służącego wspieraniu kształcenia studentów oraz nowoczesnemu zarządzaniu wiedzą.

BIBLIOTEKA

Biblioteka WSEI gromadzi zasoby naukowe z różnych dziedzin wiedzy w postaci tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej (e-booki, czasopisma dostępne online i elektroniczne bazy wiedzy). Biblioteka prowadzi Repozytorium dorobku naukowego kadry akademickiej Uczelni oraz obsługuje platformę antyplagiatową. Biblioteka posiada dwie czytelnie do dyspozycji studentów i kadry dydaktycznej. Jest skomputeryzowana, korzysta z programu PATRON 4, ma stałe łącze z Internetem. Katalogi biblioteki są udostępnione przez stronę internetową WSEI. Również zamawianie i rezerwacja wypożyczeń odbywa się online poprzez Internet.

Biblioteka to:

Przestronna czytelnia z wydzielonymi częściami:

 • czytelnia główna ze stanowiskami do pracy dla 50 osób
 • czytelnia księgozbioru podręcznego przeznaczonego do cichej pracy dla 25 osób
 • stanowiska komputerowe do udostępniania zbiorów przez dwóch bibliotekarzy jednocześnie – przy zastosowaniu programu komputerowego PATRON 4
 • stanowiska komputerowe do przeglądania komputerowych katalogów bibliotecznych, zamawiania zbiorów bibliotecznych online oraz korzystania z cyfrowych baz wiedzy – 12 komputerów, w  tym 4 komputery są dostosowane do pracy osób z różnymi niepełnosprawnościami (specjalne stoliki pod komputery dla osób poruszających się na wózkach, podświetlane lupy do powiększania testu, ekrany dotykowe, specjalistyczne podpórki pod nadgarstek i podkładki pod myszki)
 • stanowiska komputerowe z oprogramowaniem w języku angielskim
 • magazyn książek wypożyczanych do domu
 • magazyn księgozbioru podręcznego
 • magazyn czasopism

Odrębny magazyn na zbiory biblioteczne z nowoczesnymi regałami

Wyodrębnione pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym do opracowania zbiorów bibliotecznych

Pomieszczenia do powielania materiałów dydaktycznych, w którym działają nowoczesne urządzenia kopiujące

Pomieszczenia socjalnego dla pracowników Biblioteki; kompleksu pomieszczeń sanitarnych, w tym toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Na terenie czytelni znajduje się specjalna winda do przemieszczania się osób z niepełnosprawnością

Lista baz online dostępnych dla studentów WSEI Lublin

 • BazEkon – baza zawierająca artykuły z czasopism z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych
 • BazTech – baza zawartości czasopism technicznych
 • Biblioteka Narodowa katalogi Biblioteki Narodowej opisujące zawartość książek i czasopism z różnych dziedzin
 • Polish Scientific Journals Database – baza zawartości czasopism polskich z zakresu fizyki, chemii i nauk medycznych (poszczególne artykuły w otwartym dostępie)
 • Platforma otwartej nauki– czasopisma w otwartym dostępie w bazie PSJD
 • Polona – polska biblioteka cyfrowa zawierająca zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, nuty i druki ulotne pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej i współpracujących z nią instytucji
 • libra.ibuk.pl – elektroniczna czytelnia Czytelnia Internetowa ibuk, podręczniki akademickie, eKsiążki, audiobooki, języki obce, technika, informatyka i inne
 • Czytelnia czasopism online Wydawnictwa Infor – czasopisma z dziedziny ekonomii (Personel i Zarządzanie, Poradnik Rachunkowości Budżetowej, Rachunkowość Budżetowa)
 • Legalis – kompleksowa baza prawa polskiego, zawierająca m. in. akty prawne, orzecznictwo, komentarze i interpretacje, wzory pism i umów
 • ARIANTA – naukowe i fachowe polskie czasopisma naukowe
 • NUKAT – katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych
 • Lubelska Biblioteka Wirtualna  – katalog zbiorów bibliotek naukowych w województwie lubelskim. Umożliwia także dostęp do regionalnych bibliotek cyfrowych w regionie.
 • EBSCOhost – pakiet podstawowy EBSCO  w skład którego wchodzi 14 baz:  Academic Search Complete, Business Search Complete i Regional Business News, Agricola, Health Source-Nursing/Academic Edition, Health Source-Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source, Medline, ERIC, LISTA, GreenFile, European Views of Americas (1493-1750) oraz Teacher Reference Center
 • EBSCOhost – baza PsycARTICLESpakiet rozszerzony EBSCO – Baza danych opracowana przez American Psychological Association (APA) to wiarygodne źródło pełnotekstowych recenzowanych artykułów naukowych z dziedziny psychologii. Baza zawiera około 150 000 artykułów z ponad 70 czasopism wydawanych przez stowarzyszenie APA i fundację Educational Publishing Foundation (EPF), a także zaprzyjaźnione organizacje, takie jak Canadian Psychology Association oraz Hogrefe Publishing Group
 • Directory of Open Access Journals – celem klasyfikacji Open Access Journals jest zwiększenie widoczności i łatwości użycia otwartego dostępu naukowych i czasopism naukowych promując tym samym zwiększenie ich wykorzystania i oddziaływania
 • ICM Wirtualna Biblioteka Nauki program udostępniania w wersji elektronicznej czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji naukowych

Dostęp do baz testowych EBSCOhost

Od 15 września do 15 listopada br. został uruchomiony testowy dostęp do trzech baz – CINAHL Complete,  Education Source oraz Academic Research Source.

Education Source – baza stanowi źródło wiedzy z zakresu edukacji: nauczania początkowego, edukacji dorosłych, pedagogiki porównawczej, edukacji wielokulturowej, edukacji specjalnej, metod nauczania, relacji między nauczycielem a rodzicami, polityki edukacyjnej i innych dziedzin. Zawiera pełne teksty ponad 2000 czasopism oraz ponad 530 monografii i książek, a także raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne, materiały konferencyjne i wiele innych.

CINAHL Complete – baza pełnotekstowa z zakresu pielęgniarstwa, biomedycyny, bibliotekoznawstwa z zakresu nauk o zdrowiu, medycyny alternatywnej oraz pokrewnych nauk o zdrowiu. Oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association. W bazie znajduje się pełny tekst ponad 1200 czasopism indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku.

Academic Research Source to multidyscyplinarna baza danych oferująca dostęp do książek i czasopism z wielu dziedzin: psychologii, nauk społecznych, nauk medycznych, nauk przyrodniczych, informatyki, inżynierii, a także do pomocy w nauce języków, słowników i leksykonów.

Użytkownicy mogą prowadzić wyszukiwanie w bazie w osobnych podzbiorach, dostępnych pod poniższymi linkami:

Dostęp do tych baz jest taki sam jak do innych baz EBSCO – na terenie uczelni i z komputerów domowych (hasło takie samo jak do pozostałych baz EBSCO – do pobrania u bibliotekarza).

Bazy:

Bazy anglojęzyczne:

 • BCcampus – książki i podręczniki  akademickie z różnych dyscyplin w otwartym dostępie
 • OpenStax – recenzowane podręczniki z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych
 • Open Textbook Library University of Minnesota –  teksty z różnych dziedzin: informatyki, nauk społecznych, medycyny i innych (otwarty dostęp)
 • Administrator
 • ADR-Arbitraż i Mediacja (wersja online)
 • Autobusy (wersja tradycyjna i online)
 • Monitor Podatkowy (wersja online)
 • Monitor Prawniczy (wersja online)
 • Monitor Prawa Handlowego (wersja online)
 • Monitor Prawa Pracy (wersja online)
 • Na Ratunek
 • Prawo Mediów Elektronicznych (wersja online)
 • Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 • Baza elektroniczna online System Informacji Prawnej Legalis
 • Baza elektroniczna online Czytelnia czasopism online Wydawnictwa INFOR
 • Baza elektroniczna online czasopism w języku angielskim EBSCO – PsycARTICLES,
 • Baza elektroniczna online czasopism w języku angielskim EBSCOhost,
 • Baza elektroniczna online czasopism naukowych i fachowych  ARIANTA
 • Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Charaktery
 • CHIP
 • Chowanna
 • Ciężarówki i Autobusy
 • Computerworld. Polska
 • Controling i Rachunkowość Zarządcza (wersja tradycyjna i online)
 • Drogownictwo
 • E–Mentor (wersja tradycyjna i online)
 • Edukacja. Kwartalnik Instytutu Badań Edukacyjnych
 • Edukacja Dorosłych
 • Edukacja Prawnicza (wersja online)
 • Edukacja Ustawiczna Dorosłych (wersja online)
 • Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
 • Ekonomista
 • Eksploatacja i Niezawodność
 • Europejski Przegląd Sądowy
 • Finansowanie Nieruchomości
 • Glosa. Prawo Gospodarcze
 • Gospodarka Materiałowa & Logistyka
 • Handel Wewnętrzny
 • Harvard Business Review. Polska
 • Informacja w Administracji Publicznej (wersja online)
 • Infrastruktura Transportu
 • Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (wersja online)
 • Iustitia (wersja online)
 • Journal of Counseling Psychology
 • Komunikacja Publiczna
 • Kultura i Edukacja
 • Kwartalnik Pedagogiczny
 • Logistyka
 • Logistyka a Jakość
 • Logistyka i Transport
 • Logistyka Odzysku (wersja tradycyjna i online)
 • Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 • MBA. Management and Business Administration. Central Europe
 • Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 • Marketing i Rynek
 • Marketing w Praktyce
 • Mechanik
 • Medycyna Paliatywna w Praktyce
 • Mieszkanie i Wspólnota
 • Nauczyciel i Szkoła
 • Networld
 • Niepełnosprawność
 • Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 • Nieruchomości (wersja tradycyjna i online)
 • Nowa Szkoła
 • Opieka Okołooperacyjna
 • Organizacja i Kierowanie
 • Oświata i Wychowanie
 • Outsourcing&More
 • Państwo i Prawo
 • PCWorld
 • Pedagogika Pracy
 • Personel i Zarządzanie (wersja tradycyjna i online)
 • Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 • Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 • Pielęgniarstwo Polskie
 • Pielęgniarstwo XXI wieku
 • Pojazdy Szynowe
 • Policja
 • Polskie Drogi
 • Położna. Nauka i Praktyka
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej (wersja tradycyjna i online)
 • Postępy Neonatologii
 • Postępy Żywienia Klinicznego
 • Praca i Zdrowie
 • Praca Socjalna
 • Praktyczna Rehabilitacja i Fizjoterapia
 • Prawo Europejskie w Praktyce
 • Prawo w Służbie Zdrowia
 • Prawo Zamówień Publicznych (wersja online)
 • Problemy Pielęgniarstwa
 • Problemy Wczesnej Edukacji
 • Prokuratura i Prawo (wersja online)
 • Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Przegląd Komunikacyjny
 • Przegląd Mechaniczny
 • Przegląd Medyczny
 • Przegląd Organizacji
 • Problemy Pielęgniarstwa
 • Przegląd Policyjny
 • Przegląd Prawa Handlowego
 • Przegląd Psychologiczny
 • Przegląd Sejmowy
 • Psychologia Dziś
 • Psychologia Społeczna
 • Psychologia w Praktyce (wersja tradycyjna i online)
 • Psychologia w Szkole
 • Psychoterapia
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość Budżetowa (wersja tradycyjna i online)
 • Resocjalizacja Polska
 • Rocznik Andragogiczny
 • Rocznik Pedagogiczny
 • Ruch Pedagogiczny
 • Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (wersja online)
 • Rynek Kolejowy
 • Rynki Zagraniczne
 • Samochody Specjalne
 • Samorząd Terytorialny
 • Służba Zdrowia
 • Studia Ekonomiczne
 • Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Studia Pedagogiczne
 • Świat Nieruchomości
 • Technika Transportu Szynowego
 • Terapia
 • Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja
 • Transport Miejski i Regionalny
 • Transport Polski
 • Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
 • Transport Samochodowy
 • Transport Szynowy
 • Transport. Technika Motoryzacyjna
 • Wiedza Obronna
 • Wired
 • Wspólnoty Europejskie
 • Wychowanie na Co Dzień
 • Wychowawca
 • Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (wersja online)
 • Zakażenia
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej
 • Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
 • Życie Szkoły
 • Dzienniki i tygodniki:
 • Dziennik – Gazeta Prawna (wersja tradycyjna i online)
 • Dziennik Wschodni
 • Gazeta Wyborcza
 • Kurier Lubelski
 • Newsweek
 • Puls Biznesu
 • Rzeczpospolita
 • Wprost

INNOVATIO PRESS

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie to przede wszystkim forum do publikacji rezultatów badań naukowych prowadzonych przez pracowników Uczelni oraz źródło podręczników i skryptów dla naszych studentów w postaci wydawnictw zwartych.

ZESZYTY NAUKOWE

 • Administracja
 • Ekonomia
 • Transport i Informatyka

CZASOPISMA

 • Globalization
 • The State and The Individual
 • Aspekty Zdrowia i Choroby
 • Studia i Prace Pedagogiczne
 • Horyzonty Psychologii
 • Innowacje Psychologiczne
 • Studenckie Czasopismo Naukowe