Centrum Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, służącego wspieraniu kształcenia studentów oraz nowoczesnemu zarządzaniu wiedzą.

BIBLIOTEKA

Biblioteka WSEI gromadzi zasoby naukowe z różnych dziedzin wiedzy w postaci tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej (e-booki, czasopisma dostępne online i elektroniczne bazy wiedzy). Biblioteka prowadzi Repozytorium dorobku naukowego kadry akademickiej Uczelni oraz obsługuje platformę antyplagiatową. Biblioteka posiada dwie czytelnie do dyspozycji studentów i kadry dydaktycznej. Jest skomputeryzowana, korzysta z programu PATRON 4, ma stałe łącze z Internetem. Katalogi biblioteki są udostępnione przez stronę internetową WSEI. Również zamawianie i rezerwacja wypożyczeń odbywa się online poprzez Internet.

Biblioteka to:

Przestronna czytelnia z wydzielonymi częściami:

 • czytelnia główna ze stanowiskami do pracy dla 50 osób
 • czytelnia księgozbioru podręcznego przeznaczonego do cichej pracy dla 25 osób
 • stanowiska komputerowe do udostępniania zbiorów przez dwóch bibliotekarzy jednocześnie – przy zastosowaniu programu komputerowego PATRON 4
 • stanowiska komputerowe do przeglądania komputerowych katalogów bibliotecznych, zamawiania zbiorów bibliotecznych online oraz korzystania z cyfrowych baz wiedzy – 12 komputerów, w  tym 4 komputery są dostosowane do pracy osób z różnymi niepełnosprawnościami (specjalne stoliki pod komputery dla osób poruszających się na wózkach, podświetlane lupy do powiększania testu, ekrany dotykowe, specjalistyczne podpórki pod nadgarstek i podkładki pod myszki)
 • stanowiska komputerowe z oprogramowaniem w języku angielskim
 • magazyn książek wypożyczanych do domu
 • magazyn księgozbioru podręcznego
 • magazyn czasopism

Odrębny magazyn na zbiory biblioteczne z nowoczesnymi regałami

Wyodrębnione pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym do opracowania zbiorów bibliotecznych

Pomieszczenia do powielania materiałów dydaktycznych, w którym działają nowoczesne urządzenia kopiujące

Pomieszczenia socjalnego dla pracowników Biblioteki; kompleksu pomieszczeń sanitarnych, w tym toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Na terenie czytelni znajduje się specjalna winda do przemieszczania się osób z niepełnosprawnością

Lista baz online dostępnych dla studentów WSEI Lublin

 • BazEkon – baza zawierająca artykuły z czasopism z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych
 • BazTech – baza zawartości czasopism technicznych
 • Biblioteka Narodowa katalogi Biblioteki Narodowej opisujące zawartość książek i czasopism z różnych dziedzin
 • Polish Scientific Journals Database – baza zawartości czasopism polskich z zakresu fizyki, chemii i nauk medycznych (poszczególne artykuły w otwartym dostępie)
 • Platforma otwartej nauki– czasopisma w otwartym dostępie w bazie PSJD
 • Polona – polska biblioteka cyfrowa zawierająca zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, nuty i druki ulotne pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej i współpracujących z nią instytucji
 • libra.ibuk.pl – elektroniczna czytelnia Czytelnia Internetowa ibuk, podręczniki akademickie, eKsiążki, audiobooki, języki obce, technika, informatyka i inne
 • Czytelnia czasopism online Wydawnictwa Infor – czasopisma z dziedziny ekonomii (Personel i Zarządzanie, Poradnik Rachunkowości Budżetowej, Rachunkowość Budżetowa)
 • Legalis – kompleksowa baza prawa polskiego, zawierająca m. in. akty prawne, orzecznictwo, komentarze i interpretacje, wzory pism i umów
 • ARIANTA – naukowe i fachowe polskie czasopisma naukowe
 • NUKAT – katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych
 • Lubelska Biblioteka Wirtualna  – katalog zbiorów bibliotek naukowych w województwie lubelskim. Umożliwia także dostęp do regionalnych bibliotek cyfrowych w regionie.
 • EBSCOhost – pakiet podstawowy EBSCO  w skład którego wchodzi 14 baz:  Academic Search Complete, Business Search Complete i Regional Business News, Agricola, Health Source-Nursing/Academic Edition, Health Source-Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source, Medline, ERIC, LISTA, GreenFile, European Views of Americas (1493-1750) oraz Teacher Reference Center
 • EBSCOhost – baza PsycARTICLESpakiet rozszerzony EBSCO – Baza danych opracowana przez American Psychological Association (APA) to wiarygodne źródło pełnotekstowych recenzowanych artykułów naukowych z dziedziny psychologii. Baza zawiera około 150 000 artykułów z ponad 70 czasopism wydawanych przez stowarzyszenie APA i fundację Educational Publishing Foundation (EPF), a także zaprzyjaźnione organizacje, takie jak Canadian Psychology Association oraz Hogrefe Publishing Group
 • Directory of Open Access Journals – celem klasyfikacji Open Access Journals jest zwiększenie widoczności i łatwości użycia otwartego dostępu naukowych i czasopism naukowych promując tym samym zwiększenie ich wykorzystania i oddziaływania
 • ICM Wirtualna Biblioteka Nauki program udostępniania w wersji elektronicznej czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji naukowych
 • OpenSTAX – Wszystkie podręczniki OpenStax są dostępne jako otwarte zasoby edukacyjne. Korzystać może z nich każdy, bez opłat i konieczności logowania się. Książki OpenStax zostały wydane na otwartej licencji CC BY 4.0, która umożliwia darmowe pobieranie, kopiowanie oraz modyfikowanie kopii.

Dostęp do baz testowych EBSCOhost

Od 15 września do 15 listopada br. został uruchomiony testowy dostęp do trzech baz – CINAHL Complete,  Education Source oraz Academic Research Source.

Education Source – baza stanowi źródło wiedzy z zakresu edukacji: nauczania początkowego, edukacji dorosłych, pedagogiki porównawczej, edukacji wielokulturowej, edukacji specjalnej, metod nauczania, relacji między nauczycielem a rodzicami, polityki edukacyjnej i innych dziedzin. Zawiera pełne teksty ponad 2000 czasopism oraz ponad 530 monografii i książek, a także raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne, materiały konferencyjne i wiele innych.

CINAHL Complete – baza pełnotekstowa z zakresu pielęgniarstwa, biomedycyny, bibliotekoznawstwa z zakresu nauk o zdrowiu, medycyny alternatywnej oraz pokrewnych nauk o zdrowiu. Oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association. W bazie znajduje się pełny tekst ponad 1200 czasopism indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku.

Academic Research Source to multidyscyplinarna baza danych oferująca dostęp do książek i czasopism z wielu dziedzin: psychologii, nauk społecznych, nauk medycznych, nauk przyrodniczych, informatyki, inżynierii, a także do pomocy w nauce języków, słowników i leksykonów.

Użytkownicy mogą prowadzić wyszukiwanie w bazie w osobnych podzbiorach, dostępnych pod poniższymi linkami:

Dostęp do tych baz jest taki sam jak do innych baz EBSCO – na terenie uczelni i z komputerów domowych (hasło takie samo jak do pozostałych baz EBSCO – do pobrania u bibliotekarza).

Bazy:

Bazy anglojęzyczne:

 • BCcampus – książki i podręczniki  akademickie z różnych dyscyplin w otwartym dostępie
 • OpenStax – recenzowane podręczniki z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych
 • Open Textbook Library University of Minnesota –  teksty z różnych dziedzin: informatyki, nauk społecznych, medycyny i innych (otwarty dostęp)
 • Administrator
 • ADR-Arbitraż i Mediacja (wersja online)
 • Autobusy (wersja tradycyjna i online)
 • Monitor Podatkowy (wersja online)
 • Monitor Prawniczy (wersja online)
 • Monitor Prawa Handlowego (wersja online)
 • Monitor Prawa Pracy (wersja online)
 • Na Ratunek
 • Prawo Mediów Elektronicznych (wersja online)
 • Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 • Baza elektroniczna online System Informacji Prawnej Legalis
 • Baza elektroniczna online Czytelnia czasopism online Wydawnictwa INFOR
 • Baza elektroniczna online czasopism w języku angielskim EBSCO – PsycARTICLES,
 • Baza elektroniczna online czasopism w języku angielskim EBSCOhost,
 • Baza elektroniczna online czasopism naukowych i fachowych  ARIANTA
 • Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Charaktery
 • CHIP
 • Chowanna
 • Ciężarówki i Autobusy
 • Computerworld. Polska
 • Controling i Rachunkowość Zarządcza (wersja tradycyjna i online)
 • Drogownictwo
 • E–Mentor (wersja tradycyjna i online)
 • Edukacja. Kwartalnik Instytutu Badań Edukacyjnych
 • Edukacja Dorosłych
 • Edukacja Prawnicza (wersja online)
 • Edukacja Ustawiczna Dorosłych (wersja online)
 • Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
 • Ekonomista
 • Eksploatacja i Niezawodność
 • Europejski Przegląd Sądowy
 • Finansowanie Nieruchomości
 • Glosa. Prawo Gospodarcze
 • Gospodarka Materiałowa & Logistyka
 • Handel Wewnętrzny
 • Harvard Business Review. Polska
 • Informacja w Administracji Publicznej (wersja online)
 • Infrastruktura Transportu
 • Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (wersja online)
 • Iustitia (wersja online)
 • Journal of Counseling Psychology
 • Komunikacja Publiczna
 • Kultura i Edukacja
 • Kwartalnik Pedagogiczny
 • Logistyka
 • Logistyka a Jakość
 • Logistyka i Transport
 • Logistyka Odzysku (wersja tradycyjna i online)
 • Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 • MBA. Management and Business Administration. Central Europe
 • Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 • Marketing i Rynek
 • Marketing w Praktyce
 • Mechanik
 • Medycyna Paliatywna w Praktyce
 • Mieszkanie i Wspólnota
 • Nauczyciel i Szkoła
 • Networld
 • Niepełnosprawność
 • Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 • Nieruchomości (wersja tradycyjna i online)
 • Nowa Szkoła
 • Opieka Okołooperacyjna
 • Organizacja i Kierowanie
 • Oświata i Wychowanie
 • Outsourcing&More
 • Państwo i Prawo
 • PCWorld
 • Pedagogika Pracy
 • Personel i Zarządzanie (wersja tradycyjna i online)
 • Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 • Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 • Pielęgniarstwo Polskie
 • Pielęgniarstwo XXI wieku
 • Pojazdy Szynowe
 • Policja
 • Polskie Drogi
 • Położna. Nauka i Praktyka
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej (wersja tradycyjna i online)
 • Postępy Neonatologii
 • Postępy Żywienia Klinicznego
 • Praca i Zdrowie
 • Praca Socjalna
 • Praktyczna Rehabilitacja i Fizjoterapia
 • Prawo Europejskie w Praktyce
 • Prawo w Służbie Zdrowia
 • Prawo Zamówień Publicznych (wersja online)
 • Problemy Pielęgniarstwa
 • Problemy Wczesnej Edukacji
 • Prokuratura i Prawo (wersja online)
 • Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Przegląd Komunikacyjny
 • Przegląd Mechaniczny
 • Przegląd Medyczny
 • Przegląd Organizacji
 • Problemy Pielęgniarstwa
 • Przegląd Policyjny
 • Przegląd Prawa Handlowego
 • Przegląd Psychologiczny
 • Przegląd Sejmowy
 • Psychologia Dziś
 • Psychologia Społeczna
 • Psychologia w Praktyce (wersja tradycyjna i online)
 • Psychologia w Szkole
 • Psychoterapia
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość Budżetowa (wersja tradycyjna i online)
 • Resocjalizacja Polska
 • Rocznik Andragogiczny
 • Rocznik Pedagogiczny
 • Ruch Pedagogiczny
 • Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (wersja online)
 • Rynek Kolejowy
 • Rynki Zagraniczne
 • Samochody Specjalne
 • Samorząd Terytorialny
 • Służba Zdrowia
 • Studia Ekonomiczne
 • Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Studia Pedagogiczne
 • Świat Nieruchomości
 • Technika Transportu Szynowego
 • Terapia
 • Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja
 • Transport Miejski i Regionalny
 • Transport Polski
 • Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
 • Transport Samochodowy
 • Transport Szynowy
 • Transport. Technika Motoryzacyjna
 • Wiedza Obronna
 • Wired
 • Wspólnoty Europejskie
 • Wychowanie na Co Dzień
 • Wychowawca
 • Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (wersja online)
 • Zakażenia
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej
 • Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
 • Życie Szkoły
 • Dzienniki i tygodniki:
 • Dziennik – Gazeta Prawna (wersja tradycyjna i online)
 • Dziennik Wschodni
 • Gazeta Wyborcza
 • Kurier Lubelski
 • Newsweek
 • Puls Biznesu
 • Rzeczpospolita
 • Wprost

INNOVATIO PRESS

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie to przede wszystkim forum do publikacji rezultatów badań naukowych prowadzonych przez pracowników Uczelni oraz źródło podręczników i skryptów dla naszych studentów w postaci wydawnictw zwartych.

ZESZYTY NAUKOWE

 • Administracja
 • Ekonomia
 • Transport i Informatyka

CZASOPISMA

 • Globalization
 • The State and The Individual
 • Aspekty Zdrowia i Choroby
 • Studia i Prace Pedagogiczne
 • Horyzonty Psychologii
 • Innowacje Psychologiczne
 • Studenckie Czasopismo Naukowe