Zapraszamy do udziału w projekcie „Szkoła pod patronatem”, którego głównym celem jest wspieranie wszystkich inicjatyw szkół ponadgimnazjalnych i średnich zmierzających do rozwoju i samorealizacji uczniów
i nauczycieli oraz podejmowania wspólnych działań dla poszerzenia wiedzy, podnoszenia efektów kształcenia
i zainteresowań młodych ludzi. Projekt otwiera nowe perspektywy, które pozwalają uczniom poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwiają dokonanie wyboru ścieżki zawodowej.

WARTOŚCI

 • Dedykowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników WSEI z poszczególnych wydziałów.
 • Wizyty studyjne w celu zapoznania się z laboratoriami naukowo-badawczymi i specyfiką zajęć na określonych kierunkach kształcenia
 • Możliwość korzystania z doskonale wyposażonych laboratoriów
 • Bezpłatne konsultacje naukowe
 • Korzystanie z księgozbioru WSEI
 • Współpraca ze studenckimi kołami naukowymi
 • Kandydaci na studia ze szkoły objęci są programem ulg i bonifikat obowiązujących w danym roku na Uczelni’
 • Kandydaci ze szkoły zwolnieni są z uiszczenia opłaty wpisowej przy rekrutacji na studia w WSEI
 • Nauczyciele ze szkoły zwolnieni są z uiszczenia opłaty wpisowej oraz objęci są bonifikatą 10% w opłacie za studia podyplomowe.

WSPÓŁPRACUJEMY ZE SZKOŁAMI

 • Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie
 • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zamościu
 • Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie
 • Zespół Szkół im. Mjr. Hubala w Bychawie
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie
 • Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące
  w Chełmie
 • Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  im. C.K. Norwida w Świdniku
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące
  im. ONZ w Biłgoraju
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie
 • Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
  w Lublinie
 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
 • Zespół Szkół w Piaskach
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku
 • Zespół Szkół w Trawnikach
 • I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
  w Kozicach Dolnych
 • Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
  w Opolu Lubelskim

KONTAKT

Jeżeli chcą Państwo, aby Państwa szkoła również została objęta patronatem lub interesują Państwa inne formy współpracy dla szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy do kontaktu:

Leszek Gońka – Dyrektor Biura Karier i Spraw Studenckich
e-mail: leszek.gonka@wsei.lublin.pl
Tel. : 81 749 32 33