Wysoki poziom kształcenia w Akademii WSEI znajduje odzwierciedlenie w opiniach niezależnych instytucji oceniających jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Uzyskane certyfikaty i miejsca w rankingach potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako przestrzegającą wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającą  swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy.

RANKINGI

Perspektywy 2019

W ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych Magazynu „Perspektywy”  WSEI zajęła 19 miejsce w Polsce (wśród 231 uczelni niepublicznych),
a 1 miejsce w regionie.

Perspektywy 2018

W ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych Magazynu „Perspektywy”  WSEI zajęła 22 miejsce w Polsce (wśród 254 uczelni niepublicznych),
a 1 miejsce w regionie.

Perspektywy 2017

W prestiżowym Rankingu Niepublicznych Uczelni magisterskich „Perspektyw”  WSEI zajęła 18 miejsce w Polsce (wśród 231 uczelni niepublicznych),
a 1 miejsce w regionie.

Nasze największe atuty wśród uczelni w Polsce:

 • 2 miejsce w kategorii: efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania
 • 2 miejsce w kategorii: pozyskiwanie środków z programów UE 
 • 8 miejsce  w kategorii: publikacje naukowe
 • 10 miejsce w kategorii: warunki kształcenia – akredytacje
 • 12 miejsce w kategorii: programy studiów prowadzone w j. obcych
 • 13 miejsce w kategorii: preferencje pracodawców
 • 14 miejsce w kategorii: publikacje naukowe h-index 
 • 15 miejsce w kategorii: ekonomiczne losy absolwentów
 • 15 miejsce w kategorii: publikacje naukowe – cytowania
 • 16 miejsce w kategorii: prowadzone kierunki magisterskie
 • 18 miejsce w kategorii: nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach
 • 18 miejsce w kategorii: nauczyciele akademiccy z zagranicy

NAGRODY

Orzeł Jakości 2023

To przyznawana od 2017 roku statuetka oraz tytuł honorowy oraz wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom, organizacjom i jednostkom naukowo-badawczym, które przez lata udowadniały, że jakość zarządzania jest kluczowa dla osiągania sukcesu w biznesie. Lubelska Akademia WSEI została wyróżniona powyższym tytułem za rok 2023.

 

Symbol nowoczesnego kształcenia 2023

Akademia WSEI otrzymała prestiżowy tytuł Symbolu Nowoczesnego Kształcenia 2023. To nagroda przyznawana przez redakcje „Monitora Biznesu” dodatku „Rzeczypospolitej” i „Monitora Rynkowego” dodatku „Dziennika Gazety Prawnej”.
Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Laureaci Programu Symbol to firmy i instytucje cechujące się innowacyjnością, silną pozycją na rynku i przekształcające swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencji. Celem Programu jest także promocja laureatów na forum ogólnopolskim.

 

Ambasador Innowacyjności 2023

Lubelska Akademia WSEI jednogłośną decyzją, Kapituły oraz Prezesa Zarządu Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki, została wybrana laureatem nagrody AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI w uznaniu za zasługi oraz wybitne zaangażowanie w liczne projekty, mające na celu rozwój innowacji w Polsce, przyszłościowe, nieszablonowe myślenie oraz nowe rozwiązania.

 

Laur XX-lecia Pracodawców Ziemi Lubelskiej

Akademia WSEI otrzymała prestiżowa nagrodę Laur XX-lecia Pracodawców Ziemi Lubelskiej. Wręczona jubileuszowa nagroda specjalna zastępuje Orły Biznesu. Nagrody otrzymały  podmioty zaangażowane w pracę na rzecz województwa, społeczeństwa, nauki czy biznesu.

European Quality Certificate® 2022

Decyzją Kapituły przyznano Lubelskiej Akademii WSEI Diamentowe Wyróżnieni2 European Quality Certificate 2022 w Kategorii Nauka. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest przedsiębiorstwom, organizacjom i jednostkom naukowo-badawczym, dla których wysoka jakość produktów, usług czy innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań stanowi priorytet, a także wyznacza ścieżkę dalszego rozwoju.

 

Symbol nowoczesnego kształcenia 2022

Akademia WSEI otrzymała prestiżowy tytuł Symbolu Nowoczesnego Kształcenia 2022. To nagroda przyznawana przez redakcje „Monitora Biznesu” dodatku „Rzeczypospolitej” i „Monitora Rynkowego” dodatku „Dziennika Gazety Prawnej”.
Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Laureaci Programu Symbol to firmy i instytucje cechujące się innowacyjnością, silną pozycją na rynku i przekształcające swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencji. Celem Programu jest także promocja laureatów na forum ogólnopolskim.

 

European Quality Certificate® 2021

Decyzją Kapituły przyznano Złote Wyróżnienie European Quality Certificate ® 2021 w Kategorii Nauka Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Posiadanie European Quality Certificate ® podkreśla prestiż Uczelni oraz wysoki poziom kształcenia.

Nagroda “Człowiek Roku” 2021 dla Pani Teresy Bogackiej

Pani Teresa Bogacka została uhonorowana nagrodą „Człowiek Roku” w 2021 roku. Nagroda została przyznana, przez Radę Programową, za wkład w rozwój całego regionu, niezwykle imponującą drogę zawodową, liczne sukcesy, ambicję, zaangażowanie w liczne projekty, wszechstronne działania wykraczające poza obowiązki służbowe oraz za wyjątkową postawę i poświęcenie.

Międzynarodowe Forum Gospodarcze to cykliczne wydarzenie organizowane przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń gospodarczych w kraju.

 

Certyfikat „Złote Godło Quality International 2021”

Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2021 jednogłośną decyzją przyznała Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI Services, za najwyższej jakości Usługi kształcenia studentów. Uczelnia została nagrodzona za działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności, zwłaszcza w zakresie usług edukacyjnych.

 

Symbol nowoczesnego kształcenia 2021

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała prestiżowy tytuł Symbolu Nowoczesnego Kształcenia 2021. To nagroda przyznawana przez redakcje „Monitora Biznesu” dodatku „Rzeczypospolitej” i „Monitora Rynkowego” dodatku „Dziennika Gazety Prawnej”.
Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Laureaci Programu Symbol to firmy i instytucje cechujące się innowacyjnością, silną pozycją na rynku i przekształcające swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencji. Celem Programu jest także promocja laureatów na forum ogólnopolskim.

 

Zasłużony dla  Inteligentnego Rozwoju 2020

Pani Kanclerz Teresa Bogacka została wyróżniona Jubileuszowym Odznaczeniem „Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju”.

„Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju” to wyjątkowe odznaczenie będące podsumowaniem pięcioletniej organizacji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju, do którego nominowani zostają tylko wybrani Laureaci tej nagrody z lat 2016-2019, a także Laureaci innych wyróżnień doceniających wkład jednostki lub osoby w wprowadzanie na rynek nowatorskich rozwiązań.

 

Symbol nowoczesnego kształcenia 2020

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała prestiżowy tytuł Symbolu Nowoczesnego Kształcenia 2020. To nagroda przyznawana przez redakcje „Monitora Biznesu” dodatku „Rzeczypospolitej” i „Monitora Rynkowego” dodatku „Dziennika Gazety Prawnej”.
Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Laureaci Programu Symbol to firmy i instytucje cechujące się innowacyjnością, silną pozycją na rynku i przekształcające swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencji. Celem Programu jest także promocja laureatów na forum ogólnopolskim.

 

European Quality Certificate® 2020

WSEI, po raz kolejny, otrzymała prestiżowy Certyfikat dla najlepszych firm i instytucji, które przez swoją działalność stają są wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej. EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® 2020 został przyznany w kategorii NAUKA  za innowacyjny system kształcenia.

 

European Quality Certificate® 2019

WSEI otrzymała prestiżowy Certyfikat dla najlepszych firm i instytucji, które przez swoją działalność stają są wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej. EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® 2019 został przyznany w kategorii NAUKA  za innowacyjny system kształcenia.

 

Symbol nowoczesnego kształcenia 2019

Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Honorowane są te firmy i instytucje, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży. Celem programu jest także umożliwienie zaawansowanej formy promocji firm i instytucji z różnych gałęzi gospodarki i sfery społecznej przez pokazanie na forum ogólnopolskim ich osiągnięć i perspektyw w największych i najpoważniejszych w Polsce dziennikach: „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

 

European Quality Certificate 2018

WSEI otrzymała prestiżowy Certyfikat dla najlepszych firm i instytucji, które przez swoją działalność stają są wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej. Certyfikat, jako jedyny w Polsce został objęty patronatem honorowym EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY z Brukseli.

 

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018 – Inspirująca kobieta w organizacji 

Jest nam niezmiernie miło potwierdzić przyznanie  Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP.

Pani Teresa Bogacka została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak w kategorii: Inspirująca kobieta w organizacji za zarządzanie Uczelnią, które przekłada się na prestiż Uczelni i stałe umacnianie pozycji WSEI na akademickiej mapie Polski.

 

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018 – Uczelnia przyszłości

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji W Lublinie została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak w kategorii: Uczelnia przyszłości za nowoczesną i wzorcową wielowymiarową współpracę z przedsiębiorstwami i instytucjami administracji publicznej oraz działalność na rzecz środowiska lokalnego i regionu.

 

Polska Nagroda Innowacyjności 2018

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz kolejny została doceniona przez Kapitułę Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości i otrzymała Polską Nagrodę Innowacyjności 2018 w kategorii: Innowacyjna Uczelnia za innowacyjność oferty dydaktycznej, efektowną działalność naukowo-badawczą oraz rozwój regionu poprzez przygotowywanie studentów do aktywnego życia zawodowego.

 

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za budowanie synergii nauki z biznesem oraz wytyczanie innowacyjnych kierunków kształcenia. Nagrody zostały wręczone podczas II Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbyło się 23-24 października 2017 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa.

AKREDYTACJE I WYRÓŻNIENIA

Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” 2023  dla kierunku „Logistyka”

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Komisji Akredytacyjnej oceniającej aplikacje w ramach 8. edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2023 otrzymał kierunek „Logistyka” studia I stopnia realizowane w Lubelskiej Akademii WSEI.

 

„Uczelnia Liderów 2022” ze specjalnym wyróżnieniem

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała niezwykle prestiżowy Certyfikat  “Uczelnia Liderów 2022” ze specjalnym wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Przyznanie Certyfikatu świadczy, iż w opinii niezależnych ekspertów Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie kształci absolwentów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy oraz pozostaje otwarta na współpracę ze środowiskiem biznesowym i gospodarczym, co znajduje odzwierciedlenie w przyznanych naszej Uczelni prestiżowych certyfikatach i wyróżnieniach.

Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2022

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Komisji Akredytacyjnej oceniającej aplikacje w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2022 otrzymały kierunki:

„Bezpieczeństwo wewnętrzne” studia I stopnia

oraz

„Informatyka” studia I stopnia

realizowane w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

 

Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych 2021

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie już po raz kolejny znalazła się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnią w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” organizowanego przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania. Nagrodę dla WSEI przyznano w kategorii „Najlepsze Polskie Uczelnie Niepaństwowe”.
W uzasadnieniu przyznania nagrody przeczytać możemy m.in., że po szczegółowej analizie działań Uczelni WSEI prezentuje najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania.

 

„Uczelnia Liderów 2021”

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała niezwykle prestiżowy Certyfikat „2021 Uczelnia Liderów” w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Przyznanie Certyfikatu świadczy, iż w opinii niezależnych ekspertów Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie kształci absolwentów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy oraz pozostaje otwarta na współpracę ze środowiskiem biznesowym i gospodarczym, co znajduje odzwierciedlenie w przyznanych naszej Uczelni prestiżowych certyfikatach i wyróżnieniach.

 

Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2021

Decyzją Komisji Akredytacyjnej oceniającej aplikacje w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2021 otrzymały kierunki:
• Psychologia – jednolite studia magisterskie
• Zarządzanie – studia II stopnia
• Informatyka – studia II stopnia
• Pielęgniarstwo – studia I stopnia

Certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznawany jest najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i prorynkowym kierunkom studiów w Polsce, wyróżniając programy studiów i koncepcje kształcenia cechujące się troską o najwyższą jakość dydaktyki, uwzględnianiem oczekiwań i potrzeb środowisk pracodawców oraz silnym zakorzenieniem w realiach społeczno-gospodarczych. Uczestników Konkursu ocenia Jury, złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych.

 

„Uczelnia Liderów 2020” z Wyróżnieniem „Akademicki Oskar 2020”

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w tegorocznym Ogólnopolskim Konkursie i Programie Certyfikacji Szkół Wyższych otrzymała Certyfikat „Uczelnia Liderów” a także Wyróżnienie „Akademicki Oscar 2020”.

 

„Dobra Marka 2020 – Jakość, Zaufanie, Renoma”

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została wyróżniona tytułem „Dobra Marka 2020 – Jakość, Zaufanie, Renoma” w kategorii Uczelnie niepubliczne. Wyróżnienie jest przyznawane najbardziej rozwojowym i rozpoznawalnym markom obecnym na polskim rynku. Kapituła konkursu brała pod uwagę m.in. pozycję rynkową i progres Uczelni, jakość usług oraz stopień zaufania. Organizatorem programu są ogólnopolski Dziennik Gazeta Prawna i Rzeczpospolita, na łamach, których ukażą się publikacje na temat wyróżnionych podmiotów.

 

Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych 2020

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie już po raz kolejny znalazła się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnią w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” organizowanego przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania. Nagrodę dla WSEI przyznano w kategorii „Najlepsze Polskie Uczelnie Niepaństwowe”.
W uzasadnieniu przyznania nagrody przeczytać możemy m.in., że po szczegółowej analizie działań Uczelni WSEI prezentuje najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania.

 

„Uczelnia Liderów 2019” z Wyróżnieniem Nadzwyczajnym „Lider Współpracy Międzynarodowej”, a także „Certyfikatem Platynowym”

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została uhonorowana Certyfikatem „Uczelnia Liderów”. Wręczone laury są między innymi efektem znakomitej współpracy, którą Uczelnia rozwija na linii uczelnie – gospodarka / gospodarka – uczelnie. Uczelnia została wyróżniona tytułem „Uczelnia Liderów” w ogromnej mierze za wysiłek, jaki podejmuje inwestując w rozmaite formy współpracy z pracodawcami, a zatem z sektorem przedsiębiorczości. Certyfikat „Uczelnia Liderów” to certyfikat przyznawany szkołom wyższym otwartym na potrzeby biznesu, rozumiejącym, że kształcenie studentów to kształcenie dla rynku pracy.

 

Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych 2018

Wyróżnienie potwierdzające pozycję uczelni jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania.  WSEI zgromadziła największą liczbę punktów we wszystkich badanych obszarach. Wysokie oceny w szczególności zostały przyznane za konsekwencję we wdrażaniu programu umiędzynarodowienia Uczelni, umacnianie praktycznych elementów nauczania, permanentne działania zmierzające do zapewnienia zgodnego z profilami kształcenia zaplecza laboratoryjno-badawczego, bogatą współprace ze środowiskiem pracodawców czy poszerzanie oferty kierunków studiów i wprowadzanie perspektywicznych specjalności.

 

„Uczelnia Liderów 2017” ze Specjalnym Wyróżnieniem

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz szósty została laureatem ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych i otrzymała tytuł „Uczelnia Liderów 2017” ze Specjalnym Wyróżnieniem Zarządu Fundacji Rozwoju i Szkolnictwa Wyższego. Recenzenci Programu “Uczelni Liderów” zwrócili uwagę na wdrażany w uczelni model zarządzania, który przekłada się na wysoką pozycję naukową i dydaktyczną Szkoły, która wyróżnia się na rynku edukacyjnym licznymi innowacjami dydaktycznymi, prostudencką atmosferą, rozbudowanym modułem zajęć praktycznych uzupełniających tok studiów, aktywną działalność naukowo-badawczą na światowym poziomie oraz  silną orientację praktyczną studiów, jak również szeroką i wielkoobszarową współpracą z otoczeniem społecznym. Wdrażane w Uczelni rozwiązania dydaktyczne, które uzyskują najwyższe, wręcz entuzjastyczne oceny recenzentów, mają charakter trwały i systemowy oraz są stale rozbudowywane i uzupełniane o nowe elementy, atrakcyjne i wartościowe z punktu widzenia potrzeb studentów. Doceniono również działalność uczelnianego Biura Karier, m.in. usługi w zakresie pośrednictwa pracy, określania optymalnej ścieżki zawodowej, a także współpracę ze środowiskiem społeczno – gospodarczym mającą ułatwić poszukiwanie i znalezienie pracy.

 

Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych 2017

Wyróżnienie potwierdzające pozycję uczelni jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania.

CERTYFIKATY

Dobra Uczelnia, Dobra Praca 2021 i Wiarygodna Szkoła 2021

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji po raz kolejny otrzymała nagrodę podczas XVII edycji ogólnopolskiego programu certyfikacji uczelni „Wiarygodna Szkoła” oraz X edycji programu certyfikacji znakiem „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”. Program ma na celu popularyzować oraz wyróżniać dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Uczelnie, które są uhonorowane certyfikatem “Dobra Uczelnia – Dobra Praca”, zostały poddane wnikliwej analizie pod kątem m.in. funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy w Internecie. 

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY KADRY AKADEMICKIEJ

Rok 2023

 • Dyplom uznania dla Pani Kanclerz Teresy Bogackiej od Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki m.in za zaangażowanie w codziennych zadań i wyznaczonych celów związanych z pełniona funkcją.
 • Medal XXX-lecia Lubelskiego Forum Pracodawców dla Pani Kanclerz Teresy Bogackiej z podziękowaniem za współprace i budowanie korzystnych relacji dla rozwoju nauki i przedsiębiorczości.

 

Rok 2020

 • Brązowy Krzyż Zasługi decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Andrzeja Dudy otrzymali:
  Pani Ilona Hofman
  Pan Leszek Gońka
 • „Medal Komisji Edukacji Narodowej” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz kształcenia, otrzymali:

dr Małgorzata Artymiak
prof. dr hab. Andrzej Cwynar
Mirosława Gerkowicz
dr inż. Leszek Gil
dr Magdalena Głowacka
Małgorzata Gonet
Ks. dr Jacek Łukasiewicz
dr Marta Pawelec
dr Mariusz Paździor
dr Wiesław Poleszak
prof. dr hab. Katarzyna Popik-Konarzewską
dr Sylwia Skrzypek-Ahmed
Prof. dr hab. inż. Józef Stokłosa
Joanna Sidor – Walczak
dr Monika Wawrzeńczyk-Kulik
Renata Wybacz
dr Krzysztof Żuk
śp. dr Piotr Makarzec

 • „Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego”od Zarządu Województwa Lubelskiego dla:

dr Małgorzata Artymiak
prof. WSEI dr Sylwester Bogacki
prof. dr hab. Wiesław Kowalski
prof. WSEI dr Mariusz Paździor
dr Wiesław Poleszak
dr n.med. Maria Pyć

 • „Medal Unii Lubelskiej” – Honorowe Wyróżnienia Prezydenta Miasta Lublin Pana dr. Krzysztofa Żuka. Jest on przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla Lublina.
  „Medalem Unii Lubelskiej” zostali odznaczeni:

Teresa Bogacka – Kanclerz WSEI
prof. WSEI dr hab. Zbigniew Gaś
prof. WSEI dr Michał Jarmuł
prof. WSEI dr hab. Mirosław Jarosz
dr n. med. Zbigniew Orzeł
prof. WSEI dr Mariusz Paździor
dr Wiesław Poleszak
prof. WSEI dr hab Katarzyna Popik-Konarzewska
Ks. dr Adam Raczkowski
mgr Edmund Wąsik
prof. dr hab. Marek Żmigrodzki

 • “Medal Zasłużony dla Miasta Lublin” to najwyższe i najbardziej prestiżowe wyróżnienie Prezydenta.
  Odznaczenie “Medal Zasłużony dla Miasta Lublin” otrzymała Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, z okazji Jubileuszu 20-lecia Uczelni, w uznaniu za aktywną działalność naukową oraz zasługi na rzecz rozwoju lubelskiego szkolnictwa wyższego.
 • “Medal Zasłużony dla Miasta Lublin” otrzymali również pracownicy Uczelni, którzy mieli wielki wkład w rozwój Uczelni i Miasta:

prof. WSEI dr Sylwester Bogacki
mgr Aldona Banach
mgr Marta Drygała
mgr Ilona Hofman
prof. dr hab. Wiesław Kowalski
Małgorzata Pielecka-Sikorska
mgr Joanna Piwnicka
dr n. med. Maria Pyć
dr inż. Robert Pietrzyk
mgr Hanna Sokołowska
11. mgr prof. WSEI dr Monika Wawrzeńczyk-Kulik
12. mgr Elżbieta Zezula

Rok 2017

 • Srebrny Krzyż Zasługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla  Ks. dr hab. Mariana Stepulaka, Prof. WSEI

Rok 2016

 • Złoty  Medal za długoletnią służbę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Pani dr nauk. med. Beaty Biernackiej
 • Srebrny Krzyż Zasługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Pana dr hab. Zbigniewa B. Gasia, Prof. WSEI

Rok 2015

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej od Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowska dla:
  • dr hab. Mirosław J. Jarosz prof. nadzw. WSEI,
  • dr hab. Czesław Walesa prof. nadzw. WSEI
  • dr Maria Pyć

Rok 2012

 • Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za podejmowaną z pożytkiem dla Polski pracę zawodową i społeczną dla Teresy Bogackiej – Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie i prof. dr. hab. Marka Żmigrodzkiego – Rektora WSEI

Rok 2010

 • Odznaczenie „LUMEN MUNDI” za docenienie roli świadectwa autentycznej wiary w kształtowaniu nowej kultury, bliskiej ideałom Ewangelii, Teresa Bogacka