Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała patent na wynalazek pt. „Urządzenie i sposób badania trwałości materiałów, zwłaszcza biomateriałów stomatologicznych.”

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Dokument Patentowy wynalazkowi stworzonemu przez wykładowców WSEI, Pana mgr inż. Kamila Pasierbiewicza i Pana dr hab. inż. Daniela Pieniaka.

Wynalazek to urządzenie mające na celu badanie trwałości materiałów sposobami mechanicznymi poprzez zmienny docisk i zmianę położenia przeciwpróbki. Obciążenia mechaniczne są wykonywane równolegle z kondycjonowaniem, które odwzorowuje czynniki środowiska fizjologicznego tzn. odwzorowuje ruch zębów i zmienne warunki temperaturowe panujące w jamie ustnej. Urządzenie i sposób badania znajdują swoje zastosowanie przede wszystkim dla badania trwałości biomateriałów stomatologicznych.

Na co dzień inżynierowie są wykładowcami WSEI na Wydziale Transportu i Informatyki. Prace nad wynalazkiem trwały kilkanaście miesięcy, dlatego tym bardziej cieszymy się z sukcesu naszych wykładowców. Serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne wynalazki naszych naukowców.