SPOTKANIA ORGANIZACYJNE

Spotkanie jest obowiązkowe. Podczas spotkania otrzymasz legitymację studencką oraz decyzję o przyjęciu na studia. Będziesz miał okazję załatwić kwestie związane z ubezpieczeniem oraz zapisać się do lekarza pierwszego kontaktu. Ponad to poznasz Uczelnię i jej podstawowe działy. Spotkanie organizacyjne to również idealna okazja na integrację z pozostałymi studentami. Spotkania odbędą się na początku października 2018. Szczegółowe informacje dotyczące spotkań zostaną przesłane drogą mailową.

STUDIA STACJONARNE

SEMESTR ZIMOWY

Organizacja rokuData
Okres zajęć dydaktycznych01.10.2018 r. – 21.12.2018 r.
Wakacje zimowe22.12.2018 r. – 02.01.2019 r.
Okres zajęć dydaktycznych03.01.2019 r. – 25.01.2019 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna28.01.2019 r. – 16.02.2019 r.
Zimowa sesja poprawkowa01.03.2019 r. – 31.03.2019 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.

SEMESTR LETNI

Organizacja rokuData
Okres zajęć dydaktycznych18.02.2019 r. – 17.04.2019 r.
Wakacje świąteczne18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.
Okres zajęć dydaktycznych24.04.2019 r. – 07.06.2019 r.
Letnia sesja egzaminacyjna10.06.2019 r. – 30.06.2019 r.
Wakacje letnie01.07.2019 r. – 30.09.2019 r.
Letnia sesja poprawkowa02.09.2019 r. – 25.09.2019 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.

STUDIA NIESTACJONARNE

SEMESTR ZIMOWY

Organizacja rokuData
Okres zajęć dydaktycznych29.09.2018 r. – 22.12.2018 r.
Wakacje zimowe23.12.2018 r. – 04.01.2019 r.
Okres zajęć dydaktycznych05.01.2019 r. – 10.02.2019 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna11.02.2019 r. – 28.02.2019 r.
Zimowa sesja poprawkowa01.03.2019 r. – 31.03.2019 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.

SEMESTR LETNI

Organizacja rokuData
Okres zajęć dydaktycznych23.02.2019 r. – 19.04.2019 r.
Wakacje świąteczne20.04.2019 r. – 24.04.2019 r.
Okres zajęć dydaktycznych25.04.2019 r. – 16.06.2019 r.
Letnia sesja egzaminacyjna17.06.2019 r. – 07.07.2019 r.
Wakacje letnie08.07.2019 r. – 30.09.2019 r.
Letnia sesja poprawkowa02.09.2018 r. – 25.09.2018 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.