SPOTKANIA ORGANIZACYJNE

Spotkanie jest obowiązkowe. Podczas spotkania otrzymasz legitymację studencką oraz decyzję o przyjęciu na studia. Będziesz miał okazję załatwić kwestie związane z ubezpieczeniem oraz zapisać się do lekarza pierwszego kontaktu. Ponad to poznasz Uczelnię i jej podstawowe działy. Spotkanie organizacyjne to również idealna okazja na integrację z pozostałymi studentami. Spotkania odbędą się na początku października. Szczegółowe informacje dotyczące spotkań zostaną przesłane drogą mailową.

STUDIA STACJONARNE

SEMESTR ZIMOWY

Organizacja roku Data
Okres zajęć dydaktycznych 03.10.2022 r. – 21.12.2022 r.
Przerwa świąteczna 22.12.2022 r. – 06.01.2023 r.
Okres zajęć dydaktycznych 09.01.2023 r. – 03.02.2023 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna 06.02.2023 r. – 24.02.2023 r.
Zimowa sesja poprawkowa 01.03.2023 r. – 25.03.2023 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.

SEMESTR LETNI

Organizacja roku Data
Okres zajęć dydaktycznych 27.02.2023 r. – 05.04.2023 r.
Przerwa świąteczna 06.04.2023 r. – 12.04.2023 r.
Okres zajęć dydaktycznych 13.04.2023 r. – 16.06.2023 r.
Letnia sesja egzaminacyjna 17.06.2023 r. – 07.07.2023 r.
Wakacje letnie 08.07.2023 r. – 30.09.2023 r.
Letnia sesja poprawkowa 04.09.2023 r. – 22.09.2023 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.

STUDIA NIESTACJONARNE

SEMESTR ZIMOWY

Organizacja roku Data
Okres zajęć dydaktycznych 24.09.2022 r. – 18.12.2022 r.
Przerwa świąteczna 19.12.2022 r. – 08.01.2023 r.
Okres zajęć dydaktycznych 09.01.2023 r. – 05.02.2023 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna 06.02.2023 r. – 26.02.2023 r.
Zimowa sesja poprawkowa 01.03.2023 r. – 25.03.2023 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.

SEMESTR LETNI

Organizacja roku Data
Okres zajęć dydaktycznych 24.02.2023 r. – 02.04.2023 r.
Przerwa świąteczna 11.04.2023 r. – 22.04.2023 r.
Okres zajęć dydaktycznych 23.04.2023 r. – 19.06.2023 r.
Letnia sesja egzaminacyjna 20.06.2023 r. – 10.07.2023 r.
Wakacje letnie 11.07.2023 r. – 24.09.2023 r.
Letnia sesja poprawkowa 04.09.2023 r. – 24.09.2023 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.