Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego2018-09-05T14:00:40+00:00

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE

Spotkanie jest obowiązkowe. Podczas spotkania otrzymasz legitymację studencką oraz decyzję o przyjęciu na studia. Będziesz miał okazję załatwić kwestie związane z ubezpieczeniem oraz zapisać się do lekarza pierwszego kontaktu. Ponad to poznasz Uczelnię i jej podstawowe działy. Spotkanie organizacyjne to również idealna okazja na integrację z pozostałymi studentami. Spotkania odbędą się na początku października 2018. Szczegółowe informacje dotyczące spotkań zostaną przesłane drogą mailową.

STUDIA STACJONARNE

SEMESTR ZIMOWY

Organizacja roku Data
Okres zajęć dydaktycznych 01.10.2018 r. – 21.12.2018 r.
Wakacje zimowe 22.12.2018 r. – 02.01.2019 r.
Okres zajęć dydaktycznych 03.01.2019 r. – 25.01.2019 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna 28.01.2019 r. – 16.02.2019 r.
Zimowa sesja poprawkowa 01.03.2019 r. – 31.03.2019 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.

SEMESTR LETNI

Organizacja roku Data
Okres zajęć dydaktycznych 18.02.2019 r. – 17.04.2019 r.
Wakacje świąteczne 18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.
Okres zajęć dydaktycznych 24.04.2019 r. – 07.06.2019 r.
Letnia sesja egzaminacyjna 10.06.2019 r. – 30.06.2019 r.
Wakacje letnie 14.07.2019 r. – 30.09.2019 r.
Letnia sesja poprawkowa 02.09.2019 r. – 25.09.2019 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.

STUDIA NIESTACJONARNE

SEMESTR ZIMOWY

Organizacja roku Data
Okres zajęć dydaktycznych 29.09.2018 r. – 22.12.2018 r.
Wakacje zimowe 23.12.2018 r. – 04.01.2019 r.
Okres zajęć dydaktycznych 05.01.2019 r. – 10.02.2019 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna 11.02.2019 r. – 28.02.2019 r.
Zimowa sesja poprawkowa 01.03.2019 r. – 31.03.2019 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.

SEMESTR LETNI

Organizacja roku Data
Okres zajęć dydaktycznych 23.02.2019 r. – 19.04.2019 r.
Wakacje świąteczne 20.04.2019 r. – 24.04.2019 r.
Okres zajęć dydaktycznych 25.04.2019 r. – 16.06.2019 r.
Letnia sesja egzaminacyjna 17.06.2019 r. – 07.07.2019 r.
Wakacje letnie 08.07.2019 r. – 30.09.2019 r.
Letnia sesja poprawkowa 02.09.2018 r. – 25.09.2018 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.