SPOTKANIA ORGANIZACYJNE

Spotkanie jest obowiązkowe. Podczas spotkania otrzymasz legitymację studencką oraz decyzję o przyjęciu na studia. Będziesz miał okazję załatwić kwestie związane z ubezpieczeniem oraz zapisać się do lekarza pierwszego kontaktu. Ponad to poznasz Uczelnię i jej podstawowe działy. Spotkanie organizacyjne to również idealna okazja na integrację z pozostałymi studentami. Spotkania odbędą się na początku października 2018. Szczegółowe informacje dotyczące spotkań zostaną przesłane drogą mailową.

STUDIA STACJONARNE

SEMESTR ZIMOWY

Organizacja roku Data
Okres zajęć dydaktycznych 01.10.2020 r. – 22.12.2020 r.
Przerwa świąteczna 23.12.2020 r. – 06.01.2021 r.
Okres zajęć dydaktycznych 07.01.2021 r. – 29.01.2021 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna 30.01.2021 r. – 20.02.2021 r.
Zimowa sesja poprawkowa 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.

SEMESTR LETNI

Organizacja roku Data
Okres zajęć dydaktycznych 22.02.2021 r. – 01.04.2021 r.
Wakacje świąteczne 02.04.2021 r. – 07.04.2021 r.
Okres zajęć dydaktycznych 08.04.2021 r. – 07.06.2021 r.
Letnia sesja egzaminacyjna 10.06.2021 r. – 30.06.2021 r.
Wakacje letnie 01.07.2021 r. – 30.09.2021 r.
Letnia sesja poprawkowa 01.09.2021 r. – 25.09.2021 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.

STUDIA NIESTACJONARNE

SEMESTR ZIMOWY

Organizacja roku Data
Okres zajęć dydaktycznych 26.09.2020 r. – 20.12.2020 r.
Wakacje zimowe 22.12.2020 r. – 08.01.2021 r.
Okres zajęć dydaktycznych 09.01.2021 r. – 14.02.2021 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna 08.02.2021 r. – 28.02.2021 r.
Zimowa sesja poprawkowa 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.

SEMESTR LETNI

Organizacja roku Data
Okres zajęć dydaktycznych 20.02.2021 r. – 31.03.2021 r.
Wakacje świąteczne 01.04.2021 r. – 09.04.2021 r.
Okres zajęć dydaktycznych 20.04.2021 r. – 20.06.2021 r.
Letnia sesja egzaminacyjna 21.06.2021 r. – 10.07.2021 r.
Wakacje letnie 11.07.2021 r. – 30.09.2021 r.
Letnia sesja poprawkowa 01.09.2021 r. – 25.09.2021 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.