SPOTKANIA ORGANIZACYJNE

Spotkanie jest obowiązkowe. Podczas spotkania otrzymasz legitymację studencką oraz decyzję o przyjęciu na studia. Będziesz miał okazję załatwić kwestie związane z ubezpieczeniem oraz zapisać się do lekarza pierwszego kontaktu. Ponad to poznasz Uczelnię i jej podstawowe działy. Spotkanie organizacyjne to również idealna okazja na integrację z pozostałymi studentami. Spotkania odbędą się na początku października 2018. Szczegółowe informacje dotyczące spotkań zostaną przesłane drogą mailową.

STUDIA STACJONARNE

SEMESTR ZIMOWY

Organizacja rokuData
Okres zajęć dydaktycznych01.10.2019 r. – 18.12.2019 r.
Przerwa świąteczna19.12.2019 r. – 06.01.2020 r.
Okres zajęć dydaktycznych07.01.2020 r. – 24.01.2020 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna27.01.2020 r. – 15.02.2020 r.
Zimowa sesja poprawkowa17.02.2020 r. – 15.03.2020 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.

SEMESTR LETNI

Organizacja rokuData
Okres zajęć dydaktycznych17.02.2020 r. – 08.04.2020 r.
Wakacje świąteczne09.04.2020 r. – 14.04.2020 r.
Okres zajęć dydaktycznych15.04.2020 r. – 26.06.2020 r.
Letnia sesja egzaminacyjna27.06.2020 r. – 15.07.2020 r.
Wakacje letnie16.07.2020 r. – 30.09.2020 r.
Letnia sesja poprawkowa07.09.2020 r. – 25.09.2020 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.

STUDIA NIESTACJONARNE

SEMESTR ZIMOWY

Organizacja rokuData
Okres zajęć dydaktycznych28.09.2019 r. – 22.12.2019 r.
Wakacje zimowe23.12.2019 r. – 03.01.2020 r.
Okres zajęć dydaktycznych04.01.2020 r. – 09.02.2020 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna03.02.2020 r. – 25.02.2020 r.
Zimowa sesja poprawkowa27.02.2020 r. – 20.03.2020 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.

SEMESTR LETNI

Organizacja rokuData
Okres zajęć dydaktycznych22.02.2020 r. – 08.04.2020 r.
Wakacje świąteczne09.04.2020 r. – 14.04.2020 r.
Okres zajęć dydaktycznych15.04.2020 r. – 21.06.2020 r.
Letnia sesja egzaminacyjna15.06.2020 r. – 15.07.2020 r.
Wakacje letnie16.07.2020 r. – 30.09.2020 r.
Letnia sesja poprawkowa07.09.2020 r. – 25.09.2020 r.
Wszystkie daty końcowe należy traktować jako dni wchodzące w przedział czasowy.