OGÓLNE

Lubelska Akademia WSEI – Karta obiegowa

Lubelska Akademia WSEI – Podanie ogólne

Lubelska Akademia WSEI – Podanie ogólne do Pani Kanclerz

Lubelska Akademia WSEI -Podanie o przyjęcie na studia po terminie

Lubelska Akademia WSEI – Upoważnienie do dokonania zmian w imieniu studenta

Lubelska Akademia WSEI – Podanie zwrot nadpłaty

Lubelska Akademia WSEI – Podanie o zmianę specjalności

Lubelska Akademia WSEI – Podanie o wznowienie studiów

Lubelska Akademia WSEI – Podanie o warunek Wydział Transportu i Informatyki

Lubelska Akademia WSEI – Podanie o warunek Wydział Nauk o Człowieku

Lubelska Akademia WSEI – Podanie o warunek Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Lubelska Akademia WSEI – Podanie o uznanie biegłości językowej

Lubelska Akademia WSEI – Podanie o rezygnację ze studiów

Lubelska Akademia WSEI – Podanie o przyznanie bonifikaty z zakładu pracy

Lubelska Akademia WSEI – Podanie o przyznanie bonifikaty rodzinnej

Lubelska Akademia WSEI – Podanie o rozłożenie czesnego na raty

Lubelska Akademia WSEI – Oświadczenie woli dotyczące utraty karty okresowych osiągnięć legitymacji

Lubelska Akademia WSEI – Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej

Lubelska Akademia WSEI – Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy DYPLOMOWEJ i wyrażeniu zgody na wprowadzenie jej do bazy danych systemu antyplagiatowego

Lubelska Akademia WSEI – skierowanie na badania Pielęgniarstwo

Lubelska Akademia WSEI – skierowanie na badania Fizjoterapia

Lubelska Akademia WSEI – skierowania na badania kierunki inżynierskie

PRAKTYKI ZAWODOWE