Autorka w swojej najnowszej książce poruszyła problematykę innowacyjności przedsiębiorstw oraz jej uwarunkowań. Wskazany obszar prac jest od kilkunastu lat tematem zainteresowań autorki oraz przedmiotem prac badawczych związanych z uzyskaniem stopnia doktora. Głównym celem monografii jest identyfikacja wewnętrznych uwarunkowań innowacyjności, odnoszących się do posiadanych zasobów oraz określenie czynników determinujących skłonność badanych przedsiębiorstw do realizowania procesów otwartych innowacji. Praca przeznaczona jest zarówno dla teoretyków i badaczy zajmujących się zagadnieniami innowacyjności, jak też dla praktyków życia gospodarczego, stanowiąc odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w aktualnej sytuacji epidemiologicznej i kryzysu przedsiębiorstw z tym związanych.

https://wydawnictwo.wsei.eu/