KANCLERZ

mgr Teresa Bogacka
mgr Teresa Bogacka
Kanclerz

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Cwynar
prof. dr hab. Andrzej Cwynar
Rektor

PROREKTORZY

dr Mariusz Paździor, prof. Akademii WSEI
dr Mariusz Paździor, prof. Akademii WSEI
Prorektor do spraw kształcenia i spraw studenckich
dr Sylwester Bogacki, prof. Akademii WSEI
dr Sylwester Bogacki, prof. Akademii WSEI
Prorektor ds. Rozwoju i Strategii
dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI
dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI
Prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej

DZIEKANI

dr inż. Artur Dmowski, prof. Akademii WSEI
dr inż. Artur Dmowski, prof. Akademii WSEI
Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki
dr Zbigniew Orzeł, prof. Akademii WSEI
dr Zbigniew Orzeł, prof. Akademii WSEI
Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku
dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI
dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI
Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
dr Maria Pyć, prof. Akademii WSEI
dr Maria Pyć, prof. Akademii WSEI
Dziekan ds. Filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie

DYREKTORZY INSTYTUTÓW

 dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk, Prof. Akademii WSEI – Dyrektor Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii

 dr hab. Katarzyna Markiewicz, Prof. Akademii WSEI – Dyrektor Instytutu Psychologii i Nauk o Człowieku

prof. dr hab. Janusz Gudowski  – Dyrektor Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu

KOORDYNATORZY KIERUNKÓW

dr Łukasz Wojciechowski – Koordynator kierunku Administracja I i II stopnia

dr Wińczysław Jastrzębski – Koordynator kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia

dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI – Koordynator kierunku Finanse i Rachunkowość I stopnia

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed – Koordynator kierunku Ekonomia I i II stopnia

dr Diana Wróblewska – Koordynator kierunku Zarządzanie I i II stopnia oraz Zarządzanie anglojęzyczne

mgr Mariusz Gnat – Koordynator kierunku Pielęgniarstwo I  stopnia

dr Maria Pyć – Koordynator kierunku Pielęgniarstwo II stopnia oraz Pielęgniarstwo pomostowe

mgr Justyna Chałdaś-Majdańska – Koordynator kierunku Pielęgniarstwo anglojęzyczne

dr Ewa Staropiętka-Kuna – Koordynator kierunku Pedagogika I i II stopnia

dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. Akademii WSEI – Jednolite studia magisterskie Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

dr hab. Zbigniew Gaś, prof. Akademii WSEI – Koordynator kierunku Psychologia I i II stopnia oraz Jednolite studia magisterskie

dr hab. inż. Józef Stokłosa, prof. Akademii WSEI – Koordynator kierunku Transport I i II stopnia

dr inż. Leszek Gil – Koordynator kierunku Logistyka I stopnia

dr Konrad Gauda – Koordynator kierunku Informatyka I stopnia

dr inż. Piotr Bednarczuk – Koordynator kierunku Informatyka II stopnia oraz Informatyka anglojęzyczna

dr inż. Arkadiusz Małek – Koordynator kierunku Mechatronika I stopnia

KONWENT WSEI

dr Sylwester Bogacki, prof. Akademii WSEI – Przewodniczący Konwentu Akademii WSEI

dr Michał Jarmuł, prof. Akademii WSEI – Wiceprzewodniczący Konwentu Akademii WSEI

 dr Mariusz Paździor, prof. Akademii WSEI – Sekretarz Konwentu Akademii WSEI

mgr Małgorzata Gonet – członek

dr Krzysztof Żuk, prof. Akademii WSEI – członek

dr hab. Zbigniew Gaś, prof. Akademii WSEI – członek

mgr Ilona Hofman – członek

SENAT LUBELSKIEJ AKADEMII WSEI

 • mgr Teresa Bogacka – Kanclerz, członek Senatu
 • prof. dr hab. Andrzej Cwynar– Rektor, Przewodniczący Senatu
 • dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, członek Senatu
 • dr inż. Artur Dmowski, prof. Akademii WSEI – Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki, członek Senatu
 • dr Zbigniew Orzeł, prof. Akademii WSEI – Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku, członek Senatu
 • dr Maria Pyć, prof. Akademii WSEI– Dziekan ds. Filii w Warszawie, członek Senatu
 • dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk, prof. Akademii WSEI – Dyrektor Szkoły Doktorskiej, członek Senatu
 • dr hab. Włodzimierz Martyniuk, prof. Akademii WSEI– członek Senatu
 • dr hab. Katarzyna Popik – Konarzewska, prof. Akademii WSEI – członek Senatu
 • dr hab. Anna Włoszczak – Szubzda, prof. Akademii WSEI – członek Senatu
 • dr hab. inż. Grzegorz Bartnik, prof. Akademii WSEI – członek Senatu
 • dr hab. inż. Józef Stokłosa, prof. Akademii WSEI – członek Senatu
 • dr Marcin Stencel – członek Senatu
 • dr Ewa Staropiętka – Kuna – członek Senatu
 • mgr Marcin Solan – członek Senatu – przedstawiciel pracowników WSEI nie będących nauczycielami akademickimi
 • Maciej Skublewski – członek Senatu – przedstawiciel samorządu studentów
 • Karol Tudrujek – członek Senatu – przedstawiciel samorządu studentów