KANCLERZ

mgr Teresa Bogacka
mgr Teresa Bogacka
Kanclerz

REKTOR

prof. dr hab. inż. Marek Opielak
prof. dr hab. inż. Marek Opielak
Rektor

PROREKTORZY

dr Mariusz Paździor, prof. Akademii WSEI
dr Mariusz Paździor, prof. Akademii WSEI
Prorektor do spraw kształcenia i spraw studenckich
dr Sylwester Bogacki, prof. Akademii WSEI
dr Sylwester Bogacki, prof. Akademii WSEI
Prorektor ds. Rozwoju i Strategii
dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI
dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI
Prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej

DZIEKANI

dr inż. Artur Dmowski, prof. Akademii WSEI
dr inż. Artur Dmowski, prof. Akademii WSEI
Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki
dr Zbigniew Orzeł, prof. Akademii WSEI
dr Zbigniew Orzeł, prof. Akademii WSEI
Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku
dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI
dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI
Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
dr Maria Pyć, prof. Akademii WSEI
dr Maria Pyć, prof. Akademii WSEI
Dziekan ds. Filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie

DYREKTORZY INSTYTUTÓW

 dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk, Prof. Akademii WSEI – Dyrektor Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii

 dr hab. Katarzyna Markiewicz, Prof. Akademii WSEI – Dyrektor Instytutu Psychologii i Nauk o Człowieku

prof. dr hab. Janusz Gudowski  – Dyrektor Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu

KOORDYNATORZY KIERUNKÓW

dr Marta Grzeszczuk – Koordynator kierunku Administracja I i II stopnia

dr Wińczysław Jastrzębski – Koordynator kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia

– Koordynator kierunku Finanse i Rachunkowość I stopnia

dr hab. Włodzimierz Martyniuk, prof. Akademii WSEI – Koordynator kierunku Ekonomia I i II stopnia

dr Diana Wróblewska – Koordynator kierunku Zarządzanie I i II stopnia oraz Zarządzanie anglojęzyczne

dr Beata Wójcik – Koordynator kierunku Fizjoterapia

dr Joanna Girzelska – Koordynator kierunku Pielęgniarstwo I  stopnia oraz Pielęgniarstwo pomostowe

dr Magdalena Głowacka – Koordynator kierunku Pielęgniarstwo II stopnia

dr Justyna Chałdaś-Majdańska – Koordynator kierunku Pielęgniarstwo anglojęzyczne

dr Ewa Staropiętka-Kuna – Koordynator kierunku Pedagogika I i II stopnia

dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. Akademii WSEI – Jednolite studia magisterskie Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

dr hab. Zbigniew Gaś, prof. Akademii WSEI – Koordynator kierunku Psychologia I i II stopnia oraz Jednolite studia magisterskie

dr hab. inż. Józef Stokłosa, prof. Akademii WSEI – Koordynator kierunku Transport I i II stopnia

dr inż. Leszek Gil – Koordynator kierunku Logistyka I stopnia

dr Konrad Gauda – Koordynator kierunku Informatyka I stopnia oraz Informatyka II stopnia

dr inż. Piotr Bednarczuk – Koordynator kierunku Informatyka anglojęzyczna

– Koordynator kierunku Mechatronika I stopnia

KONWENT WSEI

  • dr Sylwester Bogacki, prof. Akademii WSEI – Przewodniczący Konwentu Akademii WSEI
  • dr Michał Jarmuł, prof. Akademii WSEI – Wiceprzewodniczący Konwentu Akademii WSEI
  • dr Mariusz Paździor, prof. Akademii WSEI – Sekretarz Konwentu Akademii WSEI
  • mgr Małgorzata Gonet – członek
  • dr Krzysztof Żuk, prof. Akademii WSEI – członek
  • dr hab. Zbigniew Gaś, prof. Akademii WSEI – członek
  • mgr Ilona Hofman – członek

SENAT LUBELSKIEJ AKADEMII WSEI

• mgr Teresa Bogacka – Kanclerz, członek Senatu
• prof. dr hab. inż. Marek Opielak– Rektor, Przewodniczący Senatu
• dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, członek Senatu
• dr inż. Artur Dmowski, prof. Akademii WSEI – Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki, członek Senatu
• dr Zbigniew Orzeł, prof. Akademii WSEI – Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku, członek Senatu
• dr Maria Pyć, prof. Akademii WSEI – Dziekan ds. Filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie, członek Senatu
• dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk, prof. Akademii WSEI – Dyrektor Szkoły Doktorskiej, członek Senatu
• dr hab. Włodzimierz Martyniuk, prof. Akademii WSEI– członek Senatu
• dr hab. Katarzyna Popik – Konarzewska, prof. Akademii WSEI – członek Senatu
• dr hab. Anna Włoszczak – Szubzda, prof. Akademii WSEI – członek Senatu
• dr hab. inż. Grzegorz Bartnik, prof. Akademii WSEI – członek Senatu
• dr hab. inż. Józef Stokłosa, prof. Akademii WSEI – członek Senatu
• dr Marcin Stencel – członek Senatu
• dr Ewa Staropiętka – Kuna – członek Senatu
• dr Marta Grzeszczuk – członek Senatu
• mgr Marcin Solan – członek Senatu – przedstawiciel pracowników WSEI nie będących nauczycielami akademickimi
• Maciej Skublewski – członek Senatu – przedstawiciel samorządu studentów
• Karol Tudrujek – członek Senatu – przedstawiciel samorządu studentów
• Jason Katsande członek Senatu – przedstawiciel samorządu studentów