KANCLERZ

mgr Teresa Bogacka
mgr Teresa Bogacka
Kanclerz

REKTOR

Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki
Rektor

PROREKTORZY

Prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz
Prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz
Prorektor do spraw Nauki
Prof. WSEI dr Mariusz Paździor
Prof. WSEI dr Mariusz Paździor
Prorektor do spraw Kształcenia i Spraw Studenckich

DZIEKANI

ks. dr Adam Raczkowski
ks. dr Adam Raczkowski
Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku
dr inż. Robert Pietrzyk
dr inż. Robert Pietrzyk
Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki
dr Sylwester Bogacki
Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

KOORDYNATORZY KIERUNKÓW

Dr Justyna Trubalska – Koordynator kierunku Administracja I i II stopnia, Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia

Dr Artur Dmowski – Koordynator kierunku Logistyka I stopnia

Dr Sylwia Skrzypek-Ahmed – Koordynator kierunku Ekonomia I i II stopnia, Finanse i Rachunkowość I stopnia

Dr n. med. Tadeusz Wasilewski – Koordynator kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia

Dr inż. Leszek Gil – Koordynator kierunku Mechanika i Budowa Maszyn I stopnia

Prof. WSEI dr Monika Wawrzeńczyk-Kulik – Koordynator kierunku Zarządzanie I i II stopnia

Prof. WSEI dr inż. Józef Stokłosa – Koordynator kierunku Transport I i II stopnia

Dr Konrad Gauda – Koordynator kierunku Informatyka I i II stopnia

Prof. WSEI dr hab. inż. Mariusz Walczak – Koordynator kierunku Mechatronika I stopnia

Prof. WSEI dr hab. Agnieszka Weiner – Koordynator kierunku Pedagogika I i II stopnia, Jednolite studia magisterskie Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Prof. WSEI dr hab. Zbigniew Gaś – Koordynator kierunku Psychologia I i II stopnia oraz Jednolite studia magisterskie

KONWENT WSEI

dr Sylwester Bogacki

dr Michał Jarmuł

dr Mariusz Paździor

mgr Małgorzata Gonet

dr Krzysztof Żuk

SENAT WSEI

mgr Teresa Bogacka –  Kanclerz WSEI

dr hab. Mirosław Jarosz – Rektor Uczelni

dr Michał Jarmuł – Prorektor ds. dydaktyki i jakości kształcenia i spraw studenckich

dr Marian Stefański – Przewodniczący Konwentu

dr Mariusz Paździor – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

dr Monika Wawrzeńczyk – Kulik – Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

dr inż. Robert Pietrzyk – Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki

dr inż. Józef Stokłosa – Prodziekan Wydziału Transportu i Informatyki

dr Zbigniew Orzeł – Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku

ks. dr Adam Raczkowski – Prodziekan Wydziału Nauk o Człowieku

dr hab. Zbigniew Gaś – Pełnomocnik Dziekana ds. Psychologii

prof. dr hab. Bożydar Kaczmarek – profesor – członek Senatu

dr hab. Wiesław Kowalski – profesor – członek Senatu

dr hab. Agnieszka Weiner – profesor – członek Senatu

prof. dr hab. Władysław Kucharski – profesor – członek Senatu

dr hab. Tomasz Wołowiec – profesor – członek Senatu

dr hab. Zdzisław Szymański – profesor – członek Senatu

prof. dr hab. Krzysztof Marczewski – profesor – członek Senatu

prof. dr hab. Andrzej Szpak – profesor – członek Senatu

dr hab. Andrzej Marciniak –  profesor – członek Senatu

prof. dr hab. inż. Dawid Walisz – profesor – członek Senatu

mgr Aldona Banach – przedstawiciel pracowników administracyjnych- członek Senatu

mgr Bartosz Siuda – przedstawiciel studentów

Dawid Malec – przedstawiciel studentów

Krzysztof Woźniak – przedstawiciel studentów

Aleksandra Janiszewska – przedstawiciel studentów

Anna Binieda – przedstawiciel studentów

Mateusz Żuchnik – przedstawiciel studentów