KANCLERZ

mgr Teresa Bogacka
mgr Teresa Bogacka
Kanclerz

REKTORZY

dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. nadzw. WSEI
dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. nadzw. WSEI
Rektor
dr Michał Jarmuł, prof. WSEI
dr Michał Jarmuł, prof. WSEI
Prorektor ds. Dydaktyki, Jakości Kształcenia i Spraw Studenckich

DZIEKANI

dr Mariusz Paździor
dr Mariusz Paździor
Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
dr Monika Wawrzeńczyk-Kulik
dr Monika Wawrzeńczyk-Kulik
Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
dr Zbigniew Orzeł
dr Zbigniew Orzeł
Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku
ks. dr Adam Raczkowski
ks. dr Adam Raczkowski
Prodziekan Wydziału Nauk o Człowieku
dr inż. Robert Pietrzyk
dr inż. Robert Pietrzyk
Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki
dr inż. Józef Stokłosa
dr inż. Józef Stokłosa
Prodziekan Wydziału Transportu i Informatyki

KONWENT WSEI

dr Marian Stefański – Przewodniczący Konwentu WSEI

mgr Sylwester Bogacki – członek konwentu

mgr Małgorzata Gonet – członek konwentu

dr Mariusz Paździor – członek konwentu

dr Krzysztof Żuk – członek konwentu

SENAT WSEI

mgr Teresa Bogacka –  Kanclerz WSEI

dr hab. Mirosław Jarosz – Rektor Uczelni

dr Michał Jarmuł – Prorektor ds. dydaktyki i jakości kształcenia i spraw studenckich

dr Marian Stefański – Przewodniczący Konwentu

dr Mariusz Paździor – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

dr Monika Wawrzeńczyk – Kulik – Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

dr inż. Robert Pietrzyk – Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki

dr inż. Józef Stokłosa – Prodziekan Wydziału Transportu i Informatyki

dr Zbigniew Orzeł – Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku

ks. dr Adam Raczkowski – Prodziekan Wydziału Nauk o Człowieku

dr hab. Zbigniew Gaś – Pełnomocnik Dziekana ds. Psychologii

prof. dr hab. Bożydar Kaczmarek – profesor – członek Senatu

dr hab. Wiesław Kowalski – profesor – członek Senatu

dr hab. Agnieszka Weiner – profesor – członek Senatu

prof. dr hab. Władysław Kucharski – profesor – członek Senatu

dr hab. Tomasz Wołowiec – profesor – członek Senatu

dr hab. Zdzisław Szymański – profesor – członek Senatu

prof. dr hab. Krzysztof Marczewski – profesor – członek Senatu

prof. dr hab. Leszek Szewczyk – profesor – członek Senatu

prof. dr hab. Andrzej Szpak – profesor – członek Senatu

dr hab. Andrzej Marciniak –  profesor – członek Senatu

prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas – profesor – członek Senatu

prof. dr hab. inż. Dawid Walisz – profesor – członek Senatu

mgr Aldona Banach – przedstawiciel pracowników administracyjnych- członek Senatu

mgr Bartosz Siuda – przedstawiciel studentów

Dawid Malec – przedstawiciel studentów

Krzysztof Woźniak – przedstawiciel studentów

Aleksandra Janiszewska – przedstawiciel studentów

Anna Binieda – przedstawiciel studentów

Mateusz Żuchnik – przedstawiciel studentów