KANCLERZ

mgr Teresa Bogacka
mgr Teresa Bogacka
Kanclerz

REKTOR

Prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz
Prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz
Rektor

PROREKTORZY

Prof. WSEI dr Mariusz Paździor
Prof. WSEI dr Mariusz Paździor
Prorektor do spraw Kształcenia i Spraw Studenckich
Prof. WSEI dr hab. Andrzej Cwynar
Prof. WSEI dr hab. Andrzej Cwynar
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

DZIEKANI

ks. dr Adam Raczkowski
ks. dr Adam Raczkowski
Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku
prof. WSEI, dr Sylwester Bogacki
prof. WSEI, dr Sylwester Bogacki
Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
dr inż. Artur Dmowski
dr inż. Artur Dmowski
Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki

DYREKTORZY INSTYTUTÓW

 dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk, Prof. WSEI – Dyrektor Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii

 dr hab. Katarzyna Markiewicz, Prof. WSEI – Dyrektor Instytutu Psychologii i Nauk o Człowieku

dr hab. Tomasz Wołowiec, Prof. WSEI – Dyrektor Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu

KOORDYNATORZY KIERUNKÓW

dr Łukasz Wojciechowski – Koordynator kierunku Administracja I i II stopnia

dr Wińczysław Jastrzębski – Koordynator kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed – Koordynator kierunku Ekonomia I stopnia, Finanse i Rachunkowość I stopnia

Prof. WSEI dr hab. Tomasz Wołowiec – Koordynator kierunku Ekonomia II stopnia

Prof. WSEI dr Monika Wawrzeńczyk-Kulik – Koordynator kierunku Zarządzanie I i II stopnia oraz Zarządzanie anglojęzyczne

dr Joanna Girzelska – Koordynator kierunku Pielęgniarstwo I  stopnia

dr Maria Pyć – Koordynator kierunku Pielęgniarstwo II stopnia

mgr Barbara Kuszplak – Koordynator kierunku Pielęgniarstwo anglojęzyczne

– Koordynator kierunku Pedagogika I i II stopnia

Prof. WSEI dr hab. Jolanta Karbowniczek – Jednolite studia magisterskie Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Prof. WSEI dr hab. Zbigniew Gaś – Koordynator kierunku Psychologia I i II stopnia oraz Jednolite studia magisterskie

Prof. WSEI dr hab. inż. Józef Stokłosa – Koordynator kierunku Transport I i II stopnia oraz Logistyka I stopnia

dr Konrad Gauda – Koordynator kierunku Informatyka I stopnia

dr inż. Mariusz Kalita – Koordynator kierunku Informatyka II stopnia oraz Informatyka anglojęzyczna

dr inż. Arkadiusz Małek – Koordynator kierunku Mechatronika I stopnia

KONWENT WSEI

prof. WSEI dr Sylwester Bogacki – Przewodniczący Konwentu WSEI

prof. WSEI dr Michał Jarmuł – Wiceprzewodniczący Konwentu WSEI

prof. WSEI dr Mariusz Paździor – Sekretarz Konwentu WSEI

mgr Małgorzata Gonet – członek

prof. WSEI dr Krzysztof Żuk – członek

prof. WSEI dr hab. Zbigniew Gaś – członek

mgr Ilona Hofman – członek

SENAT WSEI

 • prof. WSEI, dr hab. Mirosław Jarosz – Rektor WSEI
 • prof. WSEI, dr Sylwester Bogacki – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
 • dr inż. Artur Dmowski – Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki
 • ks dr Adam Raczkowski – Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku
 • prof. WSEI, dr hab. Katarzyna Popik – Konarzewska – członek Senatu
 • prof. WSEI, dr hab. Tomasz Wołowiec – członek Senatu
 • prof. WSEI, dr inż. Tomasz Rymarczyk – członek Senatu
 • prof. WSEI, dr hab. inż. Daniel Pieniak – członek Senatu
 • prof. WSEI, dr hab. inż. Józef Stokłosa – członek Senatu
 • dr Łukasz Wojciechowski – członek Senatu
 • dr Katarzyna Wieczorek – członek Senatu
 • ks. dr Jacek Łukasiewicz – członek Senatu
 • dr Maria Pyć – członek Senatu
 • mgr Aldona Banach członek Senatu – przedstawiciel pracowników WSEI nie będących nauczycielami akademickimi
 • Aleksandra Ładniak członek Senatu – przedstawiciel samorządu studentów
 • Maciej Skublewski członek Senatu – przedstawiciel samorządu studentów
 • Anita Pietrusiak członek Senatu – przedstawiciel samorządu studentów
 • Adrianna Kawęcka członek Senatu – przedstawiciel samorządu studentów