KANCLERZ

mgr Teresa Bogacka
mgr Teresa Bogacka
Kanclerz

REKTOR

Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki
Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki
Rektor

PROREKTORZY

Prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz
Prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Prof. WSEI dr Mariusz Paździor
Prof. WSEI dr Mariusz Paździor
Prorektor do spraw Kształcenia i Spraw Studenckich

DZIEKANI

ks. dr Adam Raczkowski
ks. dr Adam Raczkowski
Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku
dr inż. Robert Pietrzyk
dr inż. Robert Pietrzyk
Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki
prof. WSEI, dr Sylwester Bogacki
prof. WSEI, dr Sylwester Bogacki
Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

DYREKTORZY INSTYTUTÓW

 dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk, Prof. WSEI – Dyrektor Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii

 dr hab. Katarzyna Markiewicz, Prof. WSEI – Dyrektor Instytutu Psychologii i Nauk o Człowieku

dr hab. Tomasz Wołowiec, Prof. WSEI – Dyrektor Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu

KOORDYNATORZY KIERUNKÓW

dr Łukasz Wojciechowski – Koordynator kierunku Administracja I i II stopnia, Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia

Dr Artur Dmowski – Koordynator kierunku Logistyka I stopnia

Dr Sylwia Skrzypek-Ahmed – Koordynator kierunku Ekonomia I i II stopnia, Finanse i Rachunkowość I stopnia

Dr n. med. Tadeusz Wasilewski – Koordynator kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia

Dr inż. Leszek Gil – Koordynator kierunku Mechanika i Budowa Maszyn I stopnia

Prof. WSEI dr Monika Wawrzeńczyk-Kulik – Koordynator kierunku Zarządzanie I i II stopnia

Prof. WSEI dr hab. inż. Józef Stokłosa – Koordynator kierunku Transport I i II stopnia

Dr Konrad Gauda – Koordynator kierunku Informatyka I i II stopnia

Prof. WSEI dr hab. inż. Mariusz Walczak – Koordynator kierunku Mechatronika I stopnia

Dr Justyna Sala-Suszyńska – Koordynator kierunku Pedagogika I i II stopnia, Jednolite studia magisterskie Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Prof. WSEI dr hab. Zbigniew Gaś – Koordynator kierunku Psychologia I i II stopnia oraz Jednolite studia magisterskie

KONWENT WSEI

prof. WSEI dr Sylwester Bogacki – Przewodniczący Konwentu WSEI

prof. WSEI dr Michał Jarmuł – Wiceprzewodniczący Konwentu WSEI

prof. WSEI dr Mariusz Paździor – Sekretarz Konwentu WSEI

mgr Małgorzata Gonet – członek

prof. WSEI dr Krzysztof Żuk – członek

prof. WSEI dr hab. Zbigniew Gaś – członek

mgr Ilona Hofman – członek

SENAT WSEI

Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki – Rektor WSEI
Prof. WSEI dr Sylwester Bogacki –  Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
dr inż. Robert Pietrzyk  – Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki
ks. dr Adam Raczkowski  – Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku
Prof. WSEI dr hab. Katarzyna Popik – Konarzewska –  członek Senatu
dr Artur Dmowski – członek Senatu
Prof. WSEI dr hab. Tomasz Wołowiec – członek Senatu
Prof. WSEI dr inż. Tomasz Rymarczyk – członek Senatu
Prof. WSEI dr hab. inż. Daniel Pieniak – członek Senatu
Prof. WSEI dr hab. inż. Józef Stokłosa –  członek Senatu
ks. dr Jacek Łukasiewicz – członek Senatu
dr n. med. Maria Pyć – członek Senatu
dr Anna Koper – członek Senatu
mgr Aldona Banach członek Senatu – przedstawiciel pracowników WSEI nie będących nauczycielami akademickimi
Pan Bartosz Siuda członek Senatu – przedstawiciel samorządu studentów
Pani Elżbieta Macuba członek Senatu – przedstawiciel samorządu studentów
Pani Aleksandra Ładniak członek Senatu – przedstawiciel samorządu studentów