Otrzymaliśmy Decyzję z Urzędu Patentowego o udzieleniu Prawa Ochronnego na wzór użytkowy

pt.: Urządzenie indukcyjne do prowadnic dźwigowych autorstwa dr. inż. Pawła Lonkwica

Prowadnice dźwigowe podczas okresu eksploatacji są narażane na działanie chwytaczy. Miejsca, w których zadziałały chwytacze są czyszczone w sposób mechaniczny zmniejszając ich pole przekroju. Po zakończeniu okresu eksploatacji i zakwalifikowaniu urządzenia dźwigowego do wymiany, powstaje pytanie:

Czy prowadnice nadają się do dalszego użytku czy też nie?

Odpowiedź można uzyskać poprzez ocenę stanu technicznego z użyciem proponowanego urządzenia.

Urządzenie indukcyjne nakłada się na część roboczą prowadnicy. Dzięki zastosowaniu czujnika indukcyjnego w urządzeniu, jesteśmy w stanie analizować rozkład pola magnetycznego. Prowadnica w miejscu nienaruszonym posiada pole magnetyczne o wartości wyjściowej. Przesuwając urządzenie indukcyjne po prowadnicy zapisujemy w komputerze wartości definiujące rozkład pola magnetycznego. Po przejechaniu przez naruszoną część powierzchni prowadnicy (po czyszczeniu mechanicznym), w komputerze pojawią się wartości odbiegające od wartości wyjściowych. Ustalenie wartości brzegowych określających przydatność prowadnicy do dalszej eksploatacji lub nie będzie kluczowa.

Zastosowanie takiego urządzenia może przyczynić się do obniżenia kosztów wymiany urządzenia dźwigowego poprzez zmniejszenie kosztów związanych z wymianą prowadnic dźwigowych. Zastosowanie wkładek o różnej szerokości spowoduje, że istnieje możliwość oceny prowadnic zarówno kabinowych jak i przeciwwagi, a także prowadnic w dźwigu ciernym lub hydraulicznym.

Urządzenie zostało docenione przez gremium międzynarodowe otrzymując I nagrodę