„Lubelska Akademia WSEI posiada uprawnienia do prowadzenia szkoły doktorskiej oraz nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz Ekonomia i Finanse.
Umożliwiamy kształcenie i przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach studiów dziennych III stopnia, jak i  seminariów doktorskich dla osób pracujących zawodowo. Dajemy również możliwość przygotowania doktoratu wdrożeniowego, który pozwala połączyć pracę badawczą i zawodową.”

UZYSKAJ STOPIEŃ DOKTORA

Zapisz się na Seminarium Doktorskie w dyscyplinach Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz Ekonomia i Finanse