[th-slider design=”design-6″ show_title=”false” show_date=”false” show_full_content=”true” link=”false” background_color=”#f3f3f3″ limit=”-1″ order=”asc” dots=”false” loop=”false”]

O UCZELNI

Lubelska Akademia WSEI to największa uczelnia niepubliczna we wschodniej Polsce,
znana z praktycznego przygotowania do zawodu i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami.
Ciesząca się znaczącym prestiżem,  będąca liderem  pod względem przygotowania absolwentów
i otrzymującą najwyższe nagrody za kształcenie na potrzeby rynku pracy.

Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została utworzona na mocy zezwolenia MEN z dnia 24 października 2000 roku. WSEI wpisana jest do rejestru MNiSW rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 196. Założycielem Uczelni jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland”, której misją jest zapobieganie bezrobociu i promowanie rozwoju gospodarczego poprzez projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych.

Od 1 października 2022 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała status Akademii. Uczelnia zmieniła swój status dzięki najnowszej ewaluacji jednostek naukowych. Jej wyniki pozwalają nam dołączyć do ścisłego grona Uczelni Akademickich w kraju. Jako jedna z nielicznych Uczelni w Polsce WSEI otrzymała w wynikach parametryzacji w dyscyplinie „Informatyka techniczna i telekomunikacja” kategorię „A”, a w dyscyplinie “Ekonomia i Finanse” kat. B+. Te wyniki pozwalają też na utworzenie szkoły doktorskiej i nadawanie tytułów Doktorskich z tych obszarów.”

Od 1 października 2022 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to Lubelska Akademia WSEI.

22

Lata istnienia

40000

Absolwentów

9000

Studentów i słuchaczy

220000000

Pozyskane dofinansowanie dla 60 projektów krajowych i zagranicznych

Dbamy o to, by dyplom naszej Uczelni był dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym znakomite przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. Akademia WSEI kreuje nowoczesne i wszechstronnie wykształcone społeczeństwo obywatelskie, zapewnia opiekę naukową i biznesową, wspiera społeczność lokalną, pracując na rzecz poprawy kondycji ekonomicznej regionu. Nowatorskie kształcenie motywuje studentów do aktywnego życia zawodowego.

Uczelnia wspólnie ze swoim Założycielem, Fundacją „OIC Poland”, wdraża szereg nowatorskich, innowacyjnych programów finansowanych z funduszy pomocowych, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz ograniczanie skutków bezrobocia.

CECHY NASZEJ UCZELNI

PROFESJONALIZM

Nasi wykładowcy mają wysokie kwalifikacje naukowe, zawodowe i etyczne. Dostosowują poziom kształcenia do indywidualnych możliwości studentów i wymagań współczesnego rynku pracy.

PARTNERSTWO

Jest stosowane w Akademii WSEI na co dzień. Zapewniamy naszym studentom przyjazne warunki studiowania, uwzględniające ich indywidualne możliwości ekonomiczne, zainteresowania i potrzeby.

INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Pozwala naszym absolwentom nie tylko znaleźć atrakcyjną pracę, ale także zakładać własne, dobrze prosperujące firmy lub rozwijać i unowocześniać już istniejące.

JEDNOŚĆ PROCESU KSZTAŁCENIA

Przygotowujemy studentów do podejmowania wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy.