UNIWERSYTET PRZEDSZKOLAKA

W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji  w mury Uczelni wstęp mają także dzieci. Spotkania o różnej tematyce, sprzyjające poszerzaniu horyzontów i przyswajaniu wiedzy prowadzone są przez wykładowców Uczelni oraz specjalistów w swoich dziedzinach. Mali studenci po raz pierwszy zasiądą w ławach studenckich.

STYMULOWANIE

w dzieciach naturalnej ciekawości poznawczej

PRZYBLIŻANIE

dzieciom środowiska akademickiego

ZACHĘCANIE

do odważnego stawiania pytań i dociekliwego poszukiwania odpowiedzi

PROPAGOWANIE

idei kształcenia się przez całe życie

ZAJĘCIA W RAMACH UNIWERSYTETU PRZEDSZKOLAKA TO OFERTA SKIEROWANA
DO  ZERÓWKOWYCH GRUP PRZEDSZKOLNYCH, CZYLI 5- I 6-LATKÓW, PRZYJEŻDŻAJĄCYCH
NA ZAJĘCIA POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA

ZASADY

  • Nauczyciel wybiera temat z oferty zajęć tematycznych. Kontaktuje się z koordynatorem w celu ustalenia terminu zajęć.
  • Wszystkie spotkania zaczynają się od zajęć „Od przedszkolaka do studenta” (one wprowadzają w klimat uczelni, dostarczają podstawowej wiedzy na temat uczelni i studiowania, dzieci otrzymują indeksy). Tę część zajęć kończy pierwsze zaliczenie i wpis do indeksu. Po tym odbywają się wybrane przez nauczyciela zajęcia tematyczne. Te zajęcia kończą się „egzaminem” i wpisem do indeksu.
  • Nauczyciel danej grupy może dokonać  wyboru kolejnych tematów zajęć i terminów.
  • Odpłatność: jedne zajęcia 7 zł za każde dziecko.

KONTAKT

Koordynator Uniwersytetu Przedszkolaka:
Dr Marta Pawelec (Psycholog)
email: przedszkolak@wsei.lublin.pl

POMOCNE SKRZATY

To grupa studentów psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, która wspiera realizację zajęć edukacyjnych dla najmłodszych w ramach działań Uniwersytetu Przedszkolaka. Towarzyszymy małym studentom podczas zwiedzania i poznawania uczelni, jak również w trakcie warsztatów, które prowadzą dla nich wykładowcy współpracujący z Uniwersytetem. Każde spotkanie kończymy małym poczęstunkiem i zabawą z dziećmi. Przynosi to nam dużo radości i uśmiechu.

PROPOZYCJE ZAJĘĆ TEMATYCZNYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Temat Opracowanie i prowadzenie
“Od węzełka do e-booka”. Historia książki i czytelnika. Jak bywało w przeszłości? Jak jest teraz? mgr Hanna Sokołowska
“Na tropie kłamstwa” Z czego wnioskujemy, że ktoś kłamie? Co zrobić, by wiedzieć, że ktoś kłamie? Jak nauka pomaga wytropić kłamstwo? dr Monika Baryła-Matejczuk
“Co zrobić, by inni uśmiechali się do mnie?” Dostrajanie się do innych, imitowanie zachowań i emocji, współodczuwanie, empatia oraz ich sprawcy: neurony lustrzane dr Marta Pawelec
“Jak komputerem podglądać myśli?” Zastosowanie sprzętu Emotive EEG prof. dr hab. Grzegorz Wójcik
“Jak pracuje detektyw, czyli wyostrz swoje zmysły” dr Marta Pawelec
“Przygody z cyferkami…” Matematyka miło i przyjemnie. dr Ines Kierzkowska-Żuk
“Czy myślą można poruszyć samochód?” Zajęcia z wykorzystaniem Biofeedback EEG. Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii; opieka merytoryczna dr Małgorzata Artymiak
“Bezpieczeństwo w sieci” O bezpiecznym korzystaniu z komputera. Koło Naukowe Studentów Psychologii; opieka merytoryczna dr Marta Pawelec
“Jak jeść aby się nie przejeść”  O zasadach zdrowego odżywiania na wesoło. Koło Naukowe Studentów Psychologii; opieka merytoryczna dr Marta Pawelec