UNIWERSYTET PRZEDSZKOLAKA

W Akademii WSEI  w mury Uczelni wstęp mają także dzieci. Spotkania o różnej tematyce, sprzyjające poszerzaniu horyzontów i przyswajaniu wiedzy prowadzone są przez wykładowców Uczelni oraz specjalistów w swoich dziedzinach. Mali studenci po raz pierwszy zasiądą w ławach studenckich.

STYMULOWANIE

w dzieciach naturalnej ciekawości poznawczej

PRZYBLIŻANIE

dzieciom środowiska akademickiego

ZACHĘCANIE

do odważnego stawiania pytań i dociekliwego poszukiwania odpowiedzi

PROPAGOWANIE

idei kształcenia się przez całe życie

ZAJĘCIA W RAMACH UNIWERSYTETU PRZEDSZKOLAKA TO OFERTA SKIEROWANA
DO  ZERÓWKOWYCH GRUP PRZEDSZKOLNYCH, CZYLI 5- I 6-LATKÓW, PRZYJEŻDŻAJĄCYCH
NA ZAJĘCIA POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA

ZASADY

  • Nauczyciel wybiera temat z oferty zajęć tematycznych. Kontaktuje się z koordynatorem w celu ustalenia terminu zajęć.
  • Wszystkie spotkania zaczynają się od zajęć „Od przedszkolaka do studenta” (one wprowadzają w klimat uczelni, dostarczają podstawowej wiedzy na temat uczelni i studiowania, dzieci otrzymują indeksy). Tę część zajęć kończy pierwsze zaliczenie i wpis do indeksu. Po tym odbywają się wybrane przez nauczyciela zajęcia tematyczne. Te zajęcia kończą się „egzaminem” i wpisem do indeksu.
  • Nauczyciel danej grupy może dokonać  wyboru kolejnych tematów zajęć i terminów.

KONTAKT

Koordynator Uniwersytetu Przedszkolaka:
Dr Marta Pawelec (Psycholog)
email: przedszkolak@wsei.lublin.pl

POMOCNE SKRZATY

To grupa studentów psychologii Akademii WSEI, która wspiera realizację zajęć edukacyjnych dla najmłodszych w ramach działań Uniwersytetu Przedszkolaka. Towarzyszymy małym studentom podczas zwiedzania i poznawania uczelni, jak również w trakcie warsztatów, które prowadzą dla nich wykładowcy współpracujący z Uniwersytetem. Każde spotkanie kończymy małym poczęstunkiem i zabawą z dziećmi. Przynosi to nam dużo radości i uśmiechu.