Z radością informujemy, że działalność Koła Naukowego Studentów Psychologii „INNOWACJA”, którego opiekunem jest  dr Monika Baryła-Matejczuk uzyskało dofinansowanie w konkursie organizowanym w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki.

Środki finansowe przyznane przez Ministra na realizację projektu, w wysokości-19259,00 zł

Wartość projektu ogółem: 19259,00 zł

 

Projekt „Doskonalenie kompetencji badawczych i cyfrowych studentów KN INNOWACJA w reakcji na pandemię COVID” ma na celu podniesienie kompetencji badawczych i cyfrowych członków koła naukowego w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Podjęli się oni przeprowadzenia badań, które dostarczą informacji na temat charakterystyki psychologicznej studentów różnych kierunków w kontekście reakcji na nagłe, ważne i nieprzewidziane zjawiska społeczne i cywilizacyjne. Celem badań jest opracowanie rekomendacji dla wsparcia studentów i wprowadzenie działań profilaktycznych – strategii informacyjnej.

Zwycięzcom gratulujemy!

 

Konferencja_UT_Rosikoń.Wośko

KonferencjaUMCS_wstępnabez wyników_Flasińska.Rosikoń.Wosko

KonferencjaUŁ.Rosikoń.Kierepka.Wosko

KonferencjaPsychoróżności_Flasińska.Gregorowicz.Kamińska

Konferencja.UMCS.Rosikoń.Wośko

Innowacje Psychologiczne – Studenckie Czasopismo naukowe 11-2022