11 czerwca w Warszawie firma IMB Predictive Solutions zorganizowała egzamin ze statystyki, w którym czworo studentów psychologii z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji uzyskało bardzo dobre wyniki.

IBM SPSS Statistics, na którym pracują studenci psychologii to czołowe oprogramowanie statystyczne używane do rozwiązywania różnych problemów biznesowych i naukowych.
W psychologii wykorzystywane jest do analiz, testowania hipotez i metod sprawozdawczych, oraz pozwala na zarządzanie tymi danymi i prowadzenie analiz.

„Ten sukces świadczy o tym, że studenci WSEI przywiązują dużą wagę do statystyki w psychologii, a wykorzystywane przez nas narzędzia stale podnoszą jakość studiowania. Wysokie wyniki osiągane na egzaminach zewnętrznych tylko to potwierdzają” mówi dr Grzegorz Kata, wykładowca WSEI i koordynator przedmiotu.