BĄDŹMY RAZEM (XIV) ŚWIATOWE DNI AUTYZMU – LUBLIN 2024

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

„Diagnoza, edukacja, rewalidacja dziecka z ASD – praktyczne wykorzystanie wybranych metod”

Termin: 16 maja 2024r.
Miejsce: Lubelska Akademia WSEI
Aula C
godzina 10:30 – 15:00

CEL KONFERENCJI

Wydarzenie jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2014 r. przez Lubelską Akademię WSEI, Fundację ASDreamer” oraz Szkołę Podstawową Specjalną Nr 26 w Lublinie, w ramach obchodów ŚWIATOWEGO DNIA AUTYZMU „Bądźmy Razem, Światowy Dzień Autyzmu,
Tegoroczna konferencja naukowo-szkoleniowa będzie obejmować dwa wykłady dotyczące kwestii diagnoz klinicznych i funkcjonalnych osób z ASD oraz osiem szkoleń/warsztatów z zakresu wybranych metod pracy edukacyjno-rewalidacyjnej z uczniem z ASD.
Celem wydarzenie jest przybliżenie Uczestnikom założeń związanych z diagnozą kliniczną ASD, diagnozą funkcjonalną oraz wybranymi metodami pracy edukacyjno-rewalidacyjnej z uczniami z ASD.

Przybliżenie Uczestnikom Konferencji założeń związanych z diagnozą kliniczną ASD, diagnozą funkcjonalną oraz wybranymi metodami pracy edukacyjno-rewalidacyjnej z uczniami z ASD
Wyzwania diagnostyczne dziecka z ASD – szanse i zagrożenia w procesie edukacji i terapii

Przedsięwzięcie jest skierowane do:

 • Studentów kierunków pedagogicznych, psychologicznych
 • nauczycieli
 • pedagogów
 • psychologów
 • specjalistów ds. terapii osób z ASD
 • rodziców osób z ASD
 • lekarzy
 • dyrektorów placówek oświatowych;

ORGANIZATORZY

Wydział Nauk o Człowieku  Akademii WSEI
Fundacja „AS Dreamer” w Lublinie
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 w Lublinie
Stowarzyszenie “Radość dawania”

PRELEGENCI

 • dr nauk hum. Katarzyna Patyk-Wieczorek
  Prezes Fundacji „ASDreamer”, Dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „ASDreamer” w Lublinie, adiunkt na Wydziale Nauk o Człowieku Lubelskiej Akademii WSEI
 • mgr Monika Dzioba
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie
 • mgr Małgorzata Praszczak: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie
  mgr Beata Koczur: Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „ASDreamer”, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie
 • mgr Monika Paplińska: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie
 • mgr Alicja Pazur: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie
 • mgr Anna Kołodziej: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie
 • mgr Joanna Miłoszewicz: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie
 • mgr Kamila Matwiejuk: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie
 • mgr Karolina Wolska: Szkoła Specjalna Podstawowa nr 26 w Lublinie
 • mgr Dominika Niemiec: Szkoła Specjalna Podstawowa nr 26 w Lublinie

PATRONAT HONOROWY

Patronat Marszałka Stawiarskiego
Prezydent Miasta Lublin

PATRONAT MEDIALNY

Panorama lubelska
tvp3
polskie radio lublin

PATRONAT

As spectrum

KOMITET

KOMITET NAUKOWY

1. prof. dr hab. Katarzyna Markiewicz, Lubelska Akademia WSEI
2. dr Zbigniew Orzeł, prof. Akademii WSEI – Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku Lubelskiej Akademii WSEI
3. dr Katarzyna Patyk – Wieczorek – Fundator i Prezes Fundacji „ASDreamer”

KOMITET ORGANIZACYJNY

• dr Katarzyna Patyk-Wieczorek
• mgr Alicja Dudak
• mgr Ilona Hofman

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Rejestracja internetowa do dnia 10.05.2024r.

OPŁATY

Wydarzenie otwarte.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 200 zł 

Opłatę za konferencję/warsztat należy wpłacać na konto Akademii WSEI w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty internetowego zarejestrowania się. Brak wpłaty we wskazanym terminie spowoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia.

nr rach. bankowego: mBank o/Lublin Nr konta: 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026

z dopiskiem Konferencja/Warsztat – Autyzm/imię i nazwisko uczestnika

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Kształcenia Podyplomowego
tel. 81 749 32 24
e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl