Celem tegorocznej – XII konferencji z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki” – jest tradycyjna, coroczna wymiana doświadczeń i poglądów badaczy oraz praktyków zajmujących się działaniami na rzecz wspierania dzieci, młodzieży i dorosłych zarówno w rozwoju jak i w radzeniu sobie z wyzwaniami rzeczywistości.

Termin: 14-15 maj 2024r.
Miejsce:
Lubelska Akademia WSEI
20-209 Lublin, ul. Projektowa  4

CEL KONFERENCJI

Ostatnie lata to ciągła kumulacja globalnych zagrożeń, w sposób destrukcyjny zmieniających realia rozwoju i życia każdego człowieka. To, co szczególnie dotkliwie (choć w różnym stopniu) dotyczy polskiego społeczeństwa, to:
• pandemia COVID-19,
• wojna na Ukrainie,
• nieprzewidywane zmiany i kataklizmy klimatyczne,
• ryzyko konfliktu na Bliskim Wschodzie,
• znaczne rozpowszechnienie cyberzagrożeń,
• rosnące koszty życia i utrzymania,
• czy wreszcie ruchy migracyjne mieszkańców Azji i Afryki.

Próby radzenia sobie z zagrożeniami identyfikowanymi z tymi zjawiskami sprzyjają dezorganizacji we wszystkich sferach rozwoju i funkcjonowania człowieka w różnym wieku. Wszystko to sprawia, że obserwujemy gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pomoc ze strony specjalistów, w tym zwłaszcza psychologów. W tym kontekście organizowana konferencja ma na celu:
• podjęcie dyskusji na temat aktualnego miejsca i roli psychologii i psychologów w kontekście funkcjonowania systemu pomocy psychologicznej dla różnych grup odbiorców,
• dokonanie analizy zagrożeń i nadziei związanych z dokonującymi się zmianami w związku ze zwiększaniem dostępności pomocy psychologicznej,
• wymianę doświadczeń z prac badawczych nad skutecznością programów profilaktycznych realizowanych w różnych grupach i środowiskach społecznych,
• profilowanie specyfiki oddziaływań kierowanych do odbiorców w różnym wieku, w różnych rolach społecznych i na różnym poziomie funkcjonalności/dysfunkcjonalności,
• prezentację dobrych praktyk w zakresie wsparcia psychologicznego w sytuacjach globalnych zagrożeń.

Szczegółowej analizie chcemy więc poddać miejsce i rolę wsparcia psychologicznego w sytuacjach doświadczanych zagrożeń i jego znaczenie w promowaniu rozwoju i kształtowaniu jakości życia jednostki, lokalnej społeczności i całego społeczeństwa (tradycja, teraźniejszość, perspektywy).

Tradycyjnie już konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy badaczy i praktyków z zakresu psychologii, pedagogiki, nauk o zdrowiu, socjologii, duszpasterstwa, filozofii, prawa, medycyny itd.

W ramach Konferencji zrealizowane zostaną:
• Sesje plenarne z referatami wprowadzającymi w wiodące obszary zagadnienia
• Sesje tematyczne z doniesieniami z badań
• Sesja plakatowa
• Autorskie sesje warsztatowe
• Sesja studenckich kół naukowych
• Panel ekspertów (teoretycy i praktycy)

Pełne teksty wszystkich streszczeń i wybranych wystąpień zamieszczone zostaną na stronie Konferencji Wydziału Nauk o Człowieku Akademii WSEI. Pozytywnie zrecenzowane prace opublikowane zostaną w monografii naukowej.

ADRESACI WYDARZENIA

Badacze i praktycy z zakresu psychologii, pedagogiki, nauk o zdrowiu, socjologii, duszpasterstwa, filozofii, prawa, medycyny.

KOMITET NAUKOWY

Komitet Naukowy Konferencji

 • Prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś (Lubelska Akademia WSEI) – przewodniczący
 • Ks. prof. dr Marek Dziewiecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Henryk Gasiul (Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu)
 • Prof. dr hab. Petro Husak (Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku)
 • Prof. dr hab. Mirosław Jarosz (Lubelska Akademia WSEI)
 • Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim)
 • Prof. dr hab. Wiesław Kowalski (Lubelska Akademia WSEI)
 • Prof. dr hab. Anton Lisnik (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku)
 • Prof. dr hab. Lidia Łysiuk (Białoruska Akedemia w Białymstoku)
 • Prof. dr hab. Maria Luisa de Natale (Uniwersytet Katolicki w Mediolanie)
 • Prof. dr hab. Barbara Pilecka (Akademia Ignacjanum w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Jacek Pyżalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Mieczysław Radochoński (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie)
 • Prof. dr hab. Maria Ryś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Józef Stachyra (UMCS w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Stanisława Steuden (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Stanislav Vojtko (Instytut Rodziny w Bratysławie)

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Dr Grzegorz Kata – przewodniczący
 • Dr Marcin Stencel – z-ca przewodniczącego
 • Dr Marta Pawelec – członek
 • Ks. dr Jacek Łukasiewicz – członek
 • Mgr Małgorzata Gonet – sekretarz

PROGRAM

Zostanie dołączony po zgłoszeniach uczestników.

ORGANIZATOR

Akademia WSEI

PATRONAT MEDIALNY

Panorama lubelska
tvp3
dziennik wschodni

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Prosimy o zgłoszenia udziału w Konferencji drogą elektroniczną poprzez dostępny formularz:

Formularz rejestracyjny na konferencję

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do 28 lutego 2024 roku.

OPŁATY

Opłata konferencyjna w zależności od terminu wpłaty wynosi:
• udział czynny: wpłata do 28.02.2024 – 400 zł
• udział czynny: wpłata do 31.03.2024 – 450 zł
• udział czynny: wpłata do 30.04.2024 – 500 zł
• udział bierny – 300 zł
• absolwenci Akademii WSEI: udział czynny: 300 zł
• absolwenci Akademii WSEI: udział bierny: 250 zł
• zgłoszenie artykułu do druku w monografii pokonferencyjnej (bez udziału w konferencji) – 500 zł

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto:
Bank BRE o/Lublin 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026
Adres: Lubelska Akademia WSEI, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
W tytule przelewu należy wpisać: „Problemy profilaktyki”, Imię Nazwisko uczestnika konferencji.

DODATKOWE INFORMACJE

Uczestnikom zapewniamy – w ramach opłaty konferencyjnej:

– udział w wykładach i warsztatach;
– otrzymanie: materiałów konferencyjnych, wydanej po konferencji monografii naukowej
serwis kawowy, obiad

Osoby kontaktowe

mgr Małgorzata Gonet
(+48) 81 749 32 12

malgorzata.gonet@wsei.lublin.pl

dr Grzegorz Kata
grzegorz.kata@wsei.lublin.pl