Dni Obchodów Światowego Dnia Autyzmu – Lublin 2019 rozpoczniemy od VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. “Komunikacja oraz jej alternatywy w zachowaniach społecznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Następnie odbędą się  warsztaty tematyczne w czterech grupach szkoleniowych.  

Termin: 11 KWIECIEŃ 2019
Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, AULA E

CEL KONFERENCJI

Celem Konferencji jest zwiększenie świadomości specjalistów i rodziców w obszarze metod i technik kształtowania właściwych kompetencji komunikacyjnych osób z ASD oraz poznanie osiągnięć z zakresu komunikacji alternatywnej jako strategii prewencyjnej wobec wtórnego upośledzenia umysłowego w zaburzeniach ze spektrum autyzmu.

Przedsięwzięcie jest skierowane do lekarzy, terapeutów z różnych fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Domów Pomocy Społecznej, nauczycieli, pedagogów pracujących w szkołach specjalnych i integracyjnych na wszystkich poziomach, pracowników naukowych i studentów oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych

PATRONAT MEDIALNY

polskie radio lublin

KOMITET

KOMITET NAUKOWY

 • dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) – przewodnicząca
 • dr hab. Zbigniew B. Gaś (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr hab. Mirosław Jarosz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr hab. Jacek Błeszyński (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr Zbigniew Orzeł (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr Adam Raczkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Dr n. hum. Barbara Winczura (Uniwersytet Wrocławki)
 • Dr n. hum. Monika Suchowierska-Stephany (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)
 • Dr n. hum. Katarzyna Patyk-Wieczorek (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Dr n. hum. Katarzyna Patyk-Wieczorek
 • Mgr Bożenna Kowalik
 • Mgr Ilona Hofman

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na konferencję poprzez formularz internetowy.

Rejestracja internetowa trwa od dnia 26.11.2018 r. do dnia 30.03.2019 r.

OPŁATY

Udział w wystąpieniach Prelegentów – 250 zł / osoba
Udział w wystąpieniach Prelegentów – studenci 150 zł / osoba
Udział w wystąpieniach Prelegentów i jednym wybranym warsztacie – 350 zł / osoba
Udział w wystąpieniach Prelegentów i jednym wybranym warsztacie – studenci 250 zł / osoba

Wpłaty należy dokonać na rachunek:

mBank o/Lublin Nr konta: 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026

W tytule przelewu prosimy o dopisek: Światowe Dni Autyzmu – Lublin 2019 / Imię i Nazwisko uczestnika.

Uwaga ! Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń

DODATKOWE INFORMACJE

W trakcie trwania konferencji czynny będzie Punkt Konsultacyjny. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w Konferencji i wybranych przez siebie warsztatach. W czasie Konferencji będzie można zakupić publikacje książkowe o tematyce autyzmu. Uczestnicy otrzymają również materiały  konferencyjne.

Osoba kontaktowa w sprawach organizacyjnych:
Ilona Hofman

e-mail: Ilona.hofman@wsei.lublin.pl
Tel. 81-749-32-50

ORGANIZATORZY

Wydział Nauk o Człowieku  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Fundacja „ALLOT” w Lublinie
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 w Lublinie
Stowarzyszenie „Radość Dawania” w Lublinie

Konferencja

KWIECIEŃ
11
2018

Wyższa Szkoła
Ekonomii i Innowacji
w Lublinie
AULA E