CEL KONFERENCJI

Forum organizowane jest z inicjatywy kilkunastu Uniwersytetów III Wieku, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz samorządów lokalnych. Forum z założenia ma mieć formę stowarzyszenia, ma grupować uniwersytety III wieku oraz kluby seniorów i ma być reprezentantem seniorów województwa lubelskiego.

W założeniu utworzenie FORUM umożliwi merytoryczną dyskusję na temat najbardziej istotnych i aktualnych problemów związanych między innymi z opieką nad osobami starszymi przed którymi stoją władze samorządowe. Celem stowarzyszenia jest reprezentowanie seniorów wobec władz, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na działalność stowarzyszenia; organizację warsztatów, spotkań, imprez okolicznościowych i innych form wspierania seniorów, wymianę wiedzy i doświadczeń.

BLOKI TEMATYCZNE

W trakcie zjazdu zostanie omówiony statut stowarzyszenia oraz ukonstytuuje się Stowarzyszenie.

PATRONAT

Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław-Stawiarski
tvp3
polskie radio lublin

GALERIA

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
OMNES Fundacja Integracji Lokalnej