,,Wpływ Spółdzielni Uczniowskich i Szkolnych Kas Oszczędnościowych na rozwój edukacji spółdzielczej wśród młodzieży”

CEL KONFERENCJI

Kongres to spotkanie gospodarcze poświęcone kluczowym problemom dotyczącym polskiej spółdzielczości. W Polsce jest około 17 tysięcy spółdzielni i ok. 8 milionów członków spółdzielni wszystkich związków. Celem Kongresu jest popularyzowanie spółdzielczości jako ruchu społeczno-gospodarczego, który kieruje się zasadami ochrony interesów konsumentów i producentów, rozwój i umacnianie spółdzielni oraz rozszerzanie zasad spółdzielczych na nowe kręgi społeczne, sprzyjanie rozwojowi nowoczesnej spółdzielczości jako formy realizacji celów ideowych i gospodarczych przy pomocy wzajemnego współdziałania i wspierania się, reprezentowanie zrzeszonych spółdzielców i spółdzielni na zewnątrz a także podejmowanie polityki sprzyjającej rozszerzaniu więzi organizacyjnych i środowiskowych w kraju i zagranicą. Wydarzenie ma charakter cykliczny.

PROGRAM WYDARZENIA

9:30 – 10:00 – Kawa, herbata

 • Odegranie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej i Ruchu Spółdzielców

10:00 – 10:10 – Rozpoczęcie Kongresu

 • Dr Ryszard Nowak, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców
 • Teresa Bogacka, Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

10:10 – 10:35 – Wystąpienia zaproszonych gości:

 • Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Dr hab. Przemysław Czarnek , Wojewoda Lubelski
 • Dr Krzysztof Żuk , Prezydent Miasta Lublin
 • Dr Mieczysław Grodzki, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej

10:35 – 10:45 – Odznaczenie medalem

 • “Zasłużony dla Ruchu Spółdzielców”

10:45 – 11:30 – Wykład inauguracyjny

 • „Spółdzielczość finansowa w Polsce. Historia, teraźniejszość i przyszłość” – Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Maria Ancyparowicz, GWSH im. W. Korfantego w Katowicach, Narodowy Bank Polski, Członek Rady Polityki Pieniężnej
 • „Wartość dodana spółdzielczego modelu biznesowego” – Dr Krystyna Zimnoch, Katedra Zarządzania, Finansów i Ekonomii, Wydział Inżynierii i Zarządzania,
  Politechnika Białostocka

11:30 – 12:15 – Sesja Ekspertów

 • „Wyzwania i bariery w spółdzielniach uczniowskich” – Moderator: Anna Bulka, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie
 • Małgorzata Wysoczyńska, Sławomir Zdunek, Szkoła Podstawowa nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie – Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej Karmelka
 • Beata Boguszewska, Zespół Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie, Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej Pychotka
 • Anna Dranikowska, Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, Koordynator Projektu TRIO to Success
 • Sylwia Frankowska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

12:15 – 12:30 – Przerwa kawowa

12:30 – 13:30 – Sesja Spółdzielców

 • „Wpływ spółdzielni na rozwój spółdzielni uczniowskich” – Moderator: Dr Anna Kobiałka, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu, wydział Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Roman Lichwiarz, Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Żarach
 • Janusz Kawecki, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Spółdzielni Agencyjnej „OSA” w Gdańsku
 • Czesława Bakalarska – Strzelecka, Prezes Zarządu Kosmetyczno-Lekarskiej Spółdzielni Pracy IZIS w Warszawie
 • Czesław Cieślak, Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole
 • Stanisław Zimnoch, Doradca Podatkowy,Lustrator Spółdzielni w Białymstoku

13:30 – 14:00 – Podsumowanie Kongresu

 • Dr Ryszard Nowak, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców

14:00 – 15:00 – Opłatek Spółdzielców z udziałem Ks. Biskupa dr Mieczysława Cisło

 • Wspólne śpiewanie kolęd z zespołem muzycznym Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
 • Lunch

PATRONAT HONOROWY

Minister Edukacji Narodowej
Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław-Stawiarski
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Prezydent Miasta Lublin
Wojewoda Lubelski
Metropolita Lubelski

PATRONAT MEDIALNY

Panorama lubelska
Radio Centrum
tvp3
polskie radio lublin

PARTNER GŁÓWNY

WSEI

ORGANIZATORZY

Krajowe Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców

GALERIA