Seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy województwa lubelskiego organizowane we współpracy z Oddziałem Lubelskim Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

Termin: 24 PAŹDZIERNIK 2019
Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, AULA C

CEL KONFERENCJI

Celem seminarium jest popularyzacja projektu „Szkoła Innowacji” organizowanego przez WSEI oraz prezentacja innowacyjnego dorobku szkół nagrodzonych w 2019 r. w  kategorii Innowacyjna biblioteka w projekcie SZKOŁA INNOWACJI.

BLOKI TEMATYCZNE

  1. Wprowadzenie w problematykę podmiotowości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz skierowanej do niego ofercie innowacyjnych form pracy nauczyciela bibliotekarza – prowadzenie mgr Hanna Sokołowska;
  2. Prezentacja innowacyjnych form pracy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek wyróżnionych w 2019 r. w projekcie SZKOŁA INNOWACJI w kategorii Innowacyjna biblioteka, organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie:
    • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie,
    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu.

PATRONAT

Oddział Lubelski Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Pisemne zgłoszenie do 22.10.2019 r. na adres e-mail:

lub telefonicznie:

  • 668-560-594
  • (81)749-32-14

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

Zgłoszenie uczestnika – Uczeń ze specjalnymi potrzebami jako podmiot innowacyjnych form pracy nauczyciela bibliotekarza

OPŁATY

Wydarzenie otwarte – udział bez opłat

DODATKOWE INFORMACJE

mgr Hanna Sokołowska
email: hanna.sokolowska@wsei.lublin.pl
tel.: 81 749 32 14
kom.: 668-560-594

Wydarzenie

24 PAŹDZIERNIK 2019
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
AULA C