CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest zaprezentowanie oraz przedstawienie modeli współpracy uczelni z pracodawcami (jako równorzędnymi partnerami), świadomymi korzyści płynących z realizacji studiów dualnych. W założeniach organizatorów, planowana konferencja poświęcona jest nie tylko aktualnym modelom kształcenia dualnego, ale przede wszystkim ma na celu prezentację i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie ewaluacji kształcenia dualnego.

Udział w konferencji zapowiedział Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który dokona podsumowania konferencji.

Celem konferencji jest konfrontacja różnych punktów widzenia – od strony studentów, pracodawców i uczelni – w odniesieniu do studiów dualnych oraz wymiana doświadczeń we wdrażaniu tego typu modelu kształcenia.

Konferencja kierowana jest do:

 • uczelni, które już prowadzą lub zamierzają prowadzić studia w systemie dualnym
 • pracodawców zainteresowanych współpracą z uczelniami w tym zakresie
 • studentów 

PROGRAM KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI

9:00 – 10:00 Rejestracja gości
10:00 – 11:00

 • Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości – Kanclerz WSEI – Teresa Bogacka
 • Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego –  „Rola studiów dualnych w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce” – Andrzej Kurkiewicz, zastępca dyrektora w Departamencie Innowacji i Rozwoju.
 • Wystąpienie przedstawiciela Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji – „Studia dualne jako model dialogu i współpracy uczelni i pracodawców” – prof. WSEI dr Mariusz Paździor, Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich WSEI

Moderator: prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz,  Prorektor ds. Nauki,  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

11:00 – 12:20 I Sesja tematyczna: „Nauka, biznes i innowacje”

 • 11:00 – 11:20 – „Studia dualne – kształcenie ukierunkowane na praktykę i nowe technologie” – dr Tomasz Rymarczyk, Dyrektor, Netrix S.A.
 • 11:20 – 11;40 „Wyzwania i oczekiwania dla współczesnej edukacji” – dr hab. T. Wołowiec, prof. WSEI, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • 11:40 – 12:00 „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby pracodawców”- Piotr Waszak, Dyrektor, ZUS o/Lublin
 • 12:00 – 12:20 „Współpraca uczelni z firmami” – dr inż. Arkadiusz Małek, Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.  

12:20 – 12:40 Przerwa kawowa

12:40 – 13:55 II Sesja tematyczna: „Studia dualne szansa dla studentów”

 • 12:40 – 13;00 „Kształcenie językowe w formacie dualnym: kooperacja, komunikacja i kreatywność” – dr Małgorzata Niemiec-Knaś, dr Andrzej Skwara, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • 13:00 – 13:20 „Studia Dualne w “Szkole Orląt” – 50 lat doświadczeń”- dr hab. inż. Zbigniew Świątnicki, Prorektor ds. Kształcenia, Lotnicza Akademia Wojskowa
 • 13:20 – 13:40 „Studia Dualne na Wyspie – studium przypadku” – dr Dariusz Dobrowolski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • 13:40 – 13:55 „Kształcenie praktyczne z perspektywy studenta” – mgr Grzegorz Gąska/ absolwent Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

13:55 – 14:55 III Sesja tematyczna: „Praktyczne aspekty kształcenia a potrzeby pracodawców”

 • 13:55 – 14:15 – „Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym a kształcenie praktyczne” – Arkadiusz Marucha, Dyrektor, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
 • 14:15 – 14:35 – Nowy sposób organizacji świadczeń zdrowotnych na przykładzie opiek koordynowanych w woj. lubelskim- Karol Tarkowski, Dyrektor, NFZ Oddział w Lublinie
 •  14:35 – 14:55 – „Studia dualne jako szansa na zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie ochrony danych osobowych” – dr Łukasz Wojciechowski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 15:00 Lunch

PROGRAM KONFERENCJI

9:00 – Rozpoczęcie konferencji

Moderator: prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz,  Prorektor ds. Nauki,  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

9:00 – Model studiów dualnych w Polsce w praktyce – uwagi de lege lata i de lege ferenda / podsumowanie i sformułowanie wniosków z trzech sesji tematycznych z dnia poprzedniego – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Teresa Bogacka

Dyskusja

Zakończenie konferencji – prof. WSEI dr Mariusz Paździor, Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich WSEI

PATRONAT

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
WSEI

ORGANIZATORZY

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

GALERIA