Uprzejmie informujemy, że uroczystość otwierająca nowy rok akademicki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbędzie się 10 października 2019 r. (czwartek) o godzinie 10:30 w sali Auli E w siedzibie Uczelni.

W uroczystości udział weźmie Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup prof. dr hab. Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski oraz Jarosław Gowin,Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wręczone zostaną również nagrody i dyplomy absolwentom, którzy w roku akademickim 2018/2019 uzyskali wysokie średnie.

Odbędzie się też uroczysta immatrykulacja studentów I roku rozpoczynających naukę w murach Naszej Uczelni.

Program inauguracji roku akademickiego 2019/2020

Godzina 10:30

  • Hymn Państwowy
  • Wystąpienie Kanclerza Uczelni
  • Wystąpienie JAROSŁAWA GOWINA, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Immatrykulacja
  • Caude Mater Polonia
  • Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom i pracownikom Uczelni
  • Gaudeamus Igitur

Godz. 12.30

  • Bankiet