Dni Obchodów Światowego Dnia Autyzmu – Lublin 2019 rozpoczniemy od VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. “Komunikacja oraz jej alternatywy w zachowaniach społecznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Następnie odbędą się  warsztaty tematyczne w czterech grupach szkoleniowych.  

CEL KONFERENCJI

Celem Konferencji jest zwiększenie świadomości specjalistów i rodziców w obszarze metod i technik kształtowania właściwych kompetencji komunikacyjnych osób z ASD oraz poznanie osiągnięć z zakresu komunikacji alternatywnej jako strategii prewencyjnej wobec wtórnego upośledzenia umysłowego w zaburzeniach ze spektrum autyzmu.

Przedsięwzięcie jest skierowane do lekarzy, terapeutów z różnych fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Domów Pomocy Społecznej, nauczycieli, pedagogów pracujących w szkołach specjalnych i integracyjnych na wszystkich poziomach, pracowników naukowych i studentów oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych

PATRONAT MEDIALNY

tvp3
polskie radio lublin
dziennik wschodni

KOMITET

KOMITET NAUKOWY

 • dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) – przewodnicząca
 • dr hab. Zbigniew B. Gaś (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr hab. Mirosław Jarosz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr hab. Jacek Błeszyński (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr Zbigniew Orzeł (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • dr Adam Raczkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Dr n. hum. Barbara Winczura (Uniwersytet Wrocławki)
 • Dr n. hum. Monika Suchowierska-Stephany (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)
 • Dr n. hum. Katarzyna Patyk-Wieczorek (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Dr n. hum. Katarzyna Patyk-Wieczorek
 • Mgr Bożenna Kowalik
 • Mgr Ilona Hofman

ORGANIZATORZY

Wydział Nauk o Człowieku  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Fundacja „ALLOT” w Lublinie
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 w Lublinie
Stowarzyszenie „Radość Dawania” w Lublinie

GALERIA