INFORMACJE O KONFERENCJI

 

Konferencja stanowi podsumowanie osiągnięć w ramach międzynarodowego projektu PROMOTION. Sensitive career management.

PRO-MOTION to opracowany przez pracowników naukowych, badaczy i praktyków projekt dotyczący zarządzania karierą osób wysoko wrażliwych.

Termin: 5-6 października 2023 r.
Miejsce: Rzym/Włochy

Dostęp online
Konferencja prowadzona w języku angielskim

CEL KONFERENCJI

Konferencja organizowana przez Stołeczne Miasto Rzym oraz Lubelską Akademię WSEI, ma na celu podjęcie dyskusji na temat projektowania kariery i miejsca pracy w kontekście cech temperamentu, dokonanie analizy zagrożeń i nadziei związanych z planowaniem kariery przez osoby wysoko wrażliwe, wymianę doświadczeń z prac badawczych nad zagadnieniem potencjału i ryzyka związanego z wrażliwością, a także prezentację dobrych praktyk w zakresie globalnych trendów dotyczących zarządzania karierą z perspektywy różnych dyscyplin.

Konferencja, wpisuje się w inicjatywę Europejskiego Roku Umiejętności 2023 oraz stanowi kontynuację obchodów Światowego Dnia Wrażliwości, łącząc naukowców, praktyków, przedstawicieli biznesu i studentów w celu wymiany doświadczeń i definiowania nowych wyzwań rynku pracy i edukacji.

ADRESACI KONFERENCJI

Adresatami wydarzenia są:

naukowcy, psychologowie, pedagodzy, doradcy zawodowi, przedstawiciele biznesu, szczególnie działów zarządzania zasobami ludzkimi oraz każda wysoko wrażliwa osoba, która chciałaby dowiedzieć się w jaki sposób zadbać o swoje miejsce pracy.

PATRONAT

Erasmus wpółfinansowanie

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Zaproszenie do czynnego udziału i publikacji jest otwarte do 6 lipca 2023.

Strona konferencji: http://sensitivecareer.eu/

E-mail: sensitivitycareermanagement@gmail.it

Rejestracja online: https://forms.gle/8GAXLCF9MdN4vqfk6

ORGANIZATORZY

Stołeczne Miasto Rzym
Akademia WSEI

PROGRAM

Sensitive-Career-Workplace-Designe-Programme

W RAMACH KONFERENCJI ZREALIZOWANE ZOSTANĄ BLOKI:

OBSZAR 1Wrażliwe zarządzanie karierą.

W jaki sposób zarządzanie karierą młodzieży i dorosłych wiąże się z różnicami w ich wrażliwości? Jakie są skuteczne metody i programy interwencji, strategie i narzędzia projektowania kariery (w ramach doradztwa zawodowego, edukacji zawodowej oraz coachingu) dla osób o wysokiej wrażliwości w środowisku zawodowym?

OBSZAR 2Wrażliwe organizowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi. Elastyczność pracy, autonomia, przewidywalność i inne cechy miejsc pracy uważnych na potrzeby pracownika: jakie implikacje dla zarządzania i HR? Sprzyjające miejsce pracy, które obejmuje zarówno warunki jak i zachowanie: czy jest to argument za zmianą strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi? Temat 3 – Wrażliwe projektowanie miejsca pracy. Nowy Europejski Bauhaus dla wrażliwego coworkingu i projektowania miejsc pracy w postpandemicznym świecie. Jak rozwijać „kompetencję łączenia”? Jakie wyzwania i możliwości napotykamy w projektowaniu przestrzeni coworkingowych (tj. przestrzeni dla twórców, fablabów, centrów kreatywności i innowacji itp.) zlokalizowanych w centrach miast lub na obszarach peryferyjnych.

DODATKOWE INFORMACJE

Konferencja realizowana w języku angielskim.

 

KONTAKT

Magda Janiak

magda.janiak@wsei.lublin.pl