Lubelska Akademia WSEI ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę przeprowadzenia badania ankietowego przy zastosowaniu techniki CAWI

Zamawiający uzupełnił zapisy dotyczący wymaganego potencjału do realizacji badań oraz  wydłużony został termin składania ofert do dnia 30.01.2024 r.