Studia jednolite magisterskie, profil praktyczny

  • Program studiów – Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 5-letnia

Studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki