Celem konferencji jest wymiana poglądów dotyczących współczesnego rynku pracy i zachodzących na nim zmian.

CEL KONFERENCJI

Celem jest wymiana poglądów dotyczących współczesnego rynku pracy i zachodzących na nim zmian. W trakcie trwania konferencji omawiana będzie bieżąca sytuacja na rynku pracy i trendy jakie mogą pojawić się w przyszłości oraz związane z tym szanse i zagrożenia dla gospodarki. Jednocześnie zostaną przedstawione trendy zmian w szkolnictwie wyższym służące rynkowi pracy. Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracodawcy,
 • przedstawiciele urzędów pracy,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • studenci i młodzież,
 • osoby młode, wchodzące na rynek pracy, zatrudnione, bezrobotne i prowadzące własną działalność gospodarczą,
 • kadra naukowa zajmująca się tematyką zmian rynku pracy,
 • przedstawiciele władz samorządowych oraz wojewódzkich.

PROGRAM KONFERENCJI

9:00 – 10:00

Rejestracja Uczestników Konferencji

10:00 – 10:30

OTWARCIE KONFERENCJI, DR HAB. MIROSŁAW J. JAROSZ, PROF. NADZW. WSEI, Rektor WSEI w Lublinie

Wystąpienia okolicznościowe Gości – Przedstawiciele Ministerstw i Urzędów

10:30 – 12:00

I SESJA: RYNEK PRACY – RYNEK PRACODAWCY CZY PRACOWNIKA

MODERATOR: DR MAREK BIAŁACH, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WPROWADZENIE

 • Dialog partnerów społecznych na rynku pracy, DR MAREK BIAŁACH, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, WSEI w Lublinie

PANEL DYSKUSYJNY

 • Potrzeby Pracodawców i Pracowników na współczesnym rynku pracy, MAŁGORZATA SOKÓŁ, Dyrektor WUP w Lublinie
 • Praca w społeczeństwie sieciowym – wpływ sieci medialnych i społecznościowych na rynek pracy, DR TOMASZ RYMARCZYK, WSEI w Lublinie
 • Dynamika i struktura wynagrodzeń w Polsce, DR KRZYSZTOF MARKOWSKI, Dyrektor Urzędu Statystycznego
 • Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy w ujęciu regionalnym, VASYL PAVLUK, Konsul Ukrainy w Lublinie

12:00 – 12:20 Przerwa kawowa

12:20 – 13:20

II SESJA: TRENDY NA RYNKU PRACY W ROKU 2018

MODERATOR: DR TOMASZ RYMARCZYK, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WPROWADZENIE

 • Wpływ rozwóju nowych technologii  na rozwój pracodawcy i pracownika; nowoczesne metody kontaktu – media społecznościowe (LinkedIn, GoldenLine, Facebook), DR TOMASZ RYMARCZYK, WSEI w Lublinie

PANEL DYSKUSYJNY

 •  Struktura i specyfika popytu na pracowników, GRZEGORZ GACH, WUP w Lublinie
 • Pozyskiwanie pracowników, luka pokoleniowa, fluktuacja kadr, DARIUSZ DUDEK, Dyrektor PGE Lublin
 • Procesowe podejście w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DR JOANNA MESJASZ,
 • Społeczna Akademia Nauk z Łodzi, Doradca Zarządu „Grupa Wróbel”

13:20 – 13:30 Przerwa kawowa

13:30 – 14:30

III SESJA: RYNEK PRACY A KIERUNKI KSZTAŁCENIA W POLSCE I W REGIONIE LUBELSKIM

MODERATOR: PROF. DR HAB. JAN POMORSKI, Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego E-Humanistyka

WPROWADZENIE

 • Trendy zmian w szkolnictwie wyższym służące rynkowi pracy. Zawody przyszłości, PROF. DR HAB. JAN POMORSKI, Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego E-Humanistyka

PANEL DYSKUSYJNY

 • Kształcenie w dualnym systemie – ujęcie teoretyczne i praktyczne, DR HAB. MIROSŁAW J. JAROSZ, PROF. NADZW. WSEI, WSEI w Lublinie
 • Projekcja struktury kształcenia i popytu na pracę w województwie lubelskim, DR KRZYSZTOF ŻUK, Prezydent Miasta Lublin
 • Współpraca pracodawców z uczelniami – pozyskanie pracowników poprzez warsztaty, prelekcje czy staże, DR MARIUSZ SAGAN, Urząd Miasta Lublin
 • Uczenie samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów – kluczowe umiejętności na rynku pracy, DR HAB. ZBIGNIEW B. GAŚ, PROF. NADZW. WSEI, WSEI w Lublinie
 • Kształtowanie i rozwój kariery zawodowej z perspektywy pracodawcy, DR JOANNA MESJASZ, Społeczna Akademia Nauk z Łodzi, Doradca Zarządu „Grupa Wróbel”
 • Przykłady dobrych praktyk w zakresie współdziałania nauki – edukacji – rynku pracy, PROF. DR HAB. JAN POMORSKI, Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego E-Humanistyka

14:30 – 15:00

PODSUMOWANIE I WNIOSKI – MODERATORZY POSZCZEGÓLNYCH SESJI

15:00 Lunch

PATRONAT HONOROWY

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prezydent Miasta Lublin
Wojewoda Lubelski

PARTNER BIZNESOWY

Lubelski klub biznesu

PATRONAT MEDIALNY

tvp3
polskie radio lublin

KOMITET ORGANIZACYJNY

Teresa Bogacka – Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Mariusz Paździor – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Leszek Gońka – Dyrektor Centrum Promocji i Rekrutacji

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

GALERIA Z WYDARZENIA