Zapraszamy na IX Konferencję Naukową Transport 2024 „Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i informatyczne w transporcie i logistyce”.

Termin: 11-13 września 2024r.
Miejsce:
Kazimierz Dolny n. Wisłą

CEL KONFERENCJI

Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym o tematyce transportowej i logistycznej.

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń z prac naukowo-badawczych w zakresie transportu i logistyki (organizacji, bezpieczeństwa, nowoczesnych technologii i zastosowań informatyki), a także integracja środowiska prowadzącego badania naukowe i kształcenie w tym obszarze

Tematyka konferencji:

 • eksploatacja i diagnostyka środków transportu,
 • organizacja i technika transportu,
 • bezpieczeństwo w transporcie,
 • zastosowania systemów informatycznych transporcie,
 • logistyka przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw.

ADRESACI WYDARZENIA

Przedsięwzięcie  jest skierowane do:

 • środowiska akademickiego krajowego i zagranicznego,
 • przedsiębiorców;

PROGRAM

Wystąpienia uczestników w blokach tematycznych, sesja plakatowa.

ORGANIZATOR

Akademia WSEI Nowa
ITS Warszawa
Polskie Naukowe Towarzystwo Eksploatacyjne
Nagel-Group
Cewar
PKS Ryki

PATRONAT

prof. dr. hab. inż. Marek Opielak  – Rektor Lubelskiej Akademii WSEI

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:
dr inż. Artur Dmowski, prof. Akademii WSEI

Członkowie:
dr Mirosław Antonowicz prof. Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa
dr hab. inż. Grzegorz Bartnik prof. Akademii WSEI Lublin
dr hab. inż. Anna Borucka prof. WAT Warszawa
dr hab. inż. Tadeusz Cisowski, prof. LAW Dęblin
dr Ewa Dębicka, prof. ITS Warszawa
dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL Lublin
prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna PW Warszawa
dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz prof. PŚk Kielce
dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk Kielce
dr hab. inż. Grzegorz Koralewski prof. LAW Dęblin
dr hab. inż. Aneta Krzyżak prof. AMW Gdynia
dr hab. inż. Piotr Lesiak prof. Akademii WSEI Lublin
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia, PW Warszawa
dr hab. inż. Zbigniew Matuszak prof. AM Szczecin
prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz PP Poznań
prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas ITS Warszawa
dr hab. inż. Krzysztof Olejnik prof. PO Opole
dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. PŚw Kielce
dr hab. inż. Daniel Pieniak Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji Radom
prof. Ing. Milos Poliak, PhD (University of Žilina, SK)
dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk prof. Akademii WSEI Lublin
dr hab. inż. Józef Stokłosa prof. Akademii WSEI Lublin
dr hab. inż. Ondrej Stopka Institute of Technology and Business in Česke Budějovice, CZ
prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak ITS Warszawa
prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski ITS Warszawa

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: dr hab. inż. Józef Stokłosa, prof. Akademii WSEI
dr inż. Leszek Gil
mgr inż. Dariusz Kasperek
mgr Joanna Sidor-Walczak
mgr Monika Sławek

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA/Important dates

Do 30.06.2024 – rejestracja on-line

Do 30.06.2024termin wniesienia opłaty konferencyjnej

OPŁATY

Opłata za udział w konferencji

 • materiały konferencyjne,
 • uczestnictwo w obradach,
 • noclegi,
 • wyżywienie,
 • kawę, herbatę w przerwach obrad,
 • uczestnictwo w imprezach towarzyszących.

Udział w konferencji, opublikowanie referatu w Monografii 2800 zł

Udział w konferencji, opublikowanie referatu w wybranych czasopismach – opłata 2400 zł

Udział w konferencji, doktoranci – 2000 zł

Udział w konferencji osoba towarzysząca – 2000

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

06 1140 1094 0000 2027 6900 1026

 

Lubelska Akademia WSEI w Lublinie

z dopiskiem „TRANSPORT 2024”

oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika(ów)

DODATKOWE INFORMACJE

Pełne teksty wygłoszonych referatów po uzyskaniu pozytywnych recenzji mogą zostać opublikowane w czasopismach:
• Monografia: Inżynieria transportu, 20 pkt., koszty publikacji – 400 zł
• The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji, 20 pkt, eISSN: 2084-476X
• Kwartalnik “Transport samochodowy” 20 pkt, ISSN 1731-2795
• Zeszyty Naukowe Politechniki Morskiej w Szczecinie – The Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 70 pkt. IF=0,4, ISSN 1733-8670 (Printed), ISSN 2392-0378 (Online), koszty wydruku 1200 zł lub 250 EUR

Artykuły muszą spełniać wszystkie wymagania formalne i merytoryczne stawiane przez redakcje, łącznie z pozytywnymi recenzjami oraz wymaganiami finansowymi. Numer konta, na który należy wnieść opłatę za wydruk, zostanie podany przez wydawcę.

Osoby kontaktowe

mgr Joanna Sidor-Walczak
oraz
mgr Monika Sławek
tel.: 81 749-32-43
e-mail : konferencja.transport@wsei.lublin.pl

Adres do korespondencji:
Lubelska Akademia WSEI
Wydział Transportu i Informatyki
20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
Konferencja „TRANSPORT 2024”