CEL KONFERENCJI

Swoją tematyką konferencja wpisuje się w ważną dyskusję poświęconą miejscu i roli szkoły w wyznaczaniu kierunków oddziaływań wychowawczych i kształtowaniu systemu wartości młodych pokoleń.
Zaproponowany cykl referatów, przygotowanych przez przedstawicieli świata nauki – psychologów i pedagogów – przybliży Państwu zadania szkoły w kontekście wychowania do wartości, wyniki najnowszych badań nad systemem wartości współczesnej młodzieży, pozwoli zrozumieć mechanizmy kształtowania się tego systemu, a także znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jak najskuteczniej, we współpracy z rodzicami, system ten budować.

PATRONAT HONOROWY

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wojewoda Lubelski

PATRONAT MEDIALNY

tvp3
polskie radio lublin
dziennik wschodni

GALERIA

ORGANIZATORZY

Kuratorium Oświaty w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Wydział Administracji i Nauk Społecznych