CEL KONFERENCJI

Stowarzyszenia Eksporterów Rzeczypospolitej Polskiej zajmuje się  inicjowaniem, prowadzeniem i wspieraniem działań na rzecz rozwoju polskiego eksportu i ochrony interesów gospodarczych przedsiębiorców trudniących się handlem zagranicznym oraz reprezentowanie interesów tej branży wobec władz, urzędów i innych organizacji krajowych i zagranicznych.

Rok 2017 był wyjątkowo dobry dla polskiego eksportu. Już w ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku wartość towarów wysłanych z Polski za granicę sięgnęła 187,7 mld euro i była o 10,7% wyższa niż rok wcześniej wg. danych jakie podaje GUS.

Celem Forum  jest m.in. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju polskiego eksportu i ochrony interesów gospodarczych przedsiębiorców trudniących się handlem zagranicznym oraz nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniami o podobnym profilu działalności funkcjonującymi w innych krajach oraz rozpowszechnianie informacji o działalności prowadzonej przez polskie przedsiębiorstwa, poza granicami kraju.
.

PROGRAM

PROGRAM

Godzina Temat wystąpienia Wystąpienie
9:30 – 10:00 Rejestracja gości
10:00 – 10:10 Rozpoczęcie Forum Dr Ryszard Nowak
Prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej
Prof. nadzw. dr hab. Mirosław J. Jarosz
Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 10:10 – 10:30  Wystąpienia zaproszonych Gości Tadeusz Kościński
Wiceminister, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
Dr hab. Przemysław Czarnek
Wojewoda Lubelski
Dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
Konrad Krönig
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
 10:30 – 10:45  Odznaczenie medalem: “Zasłużony dla Eksportu”
10:45 – 11:00 Wykład inauguracyjny: “Polska w globalnej gospodarce-szanse i wyzwania dla rozwoju polskiego eksportu” Prof. nadzw. dr hab.  Andrzej Podraza
Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 11:00 – 11:35  Sesja Dyplomatów: “Uwarunkowania handlu zagranicznego w poszczególnych państwach” Prof. dr hab. Marek Pietraś
Prodziekan Wydziału Politologii, Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Edgar Ghazaryan
Ambasador Republiki Armenii w Rzeczypospolitej Polskiej
Wasyl Pavlyuk
Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie
Wasil Kurlowicz
Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej
11:35 – 11:50 Przerwa kawowa
11:50 – 13:10 Sesja Ekspertów
1.  “Formy wsparcia eksportu z poziomu państwa i samorządu” Dr Mariusz Paździor
Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
2. “Nowy system promocji polskiej gospodarki za granicą – rola dyplomacji ekonomicznej” Maciej Fałkowski
Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
3. “Więcej polskich eksporterów– priorytety polityki wsparcia ekspansji zagranicznej” Szymon Klus
Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie   Przedsiębiorczości i Technologii
4. “Wsparcie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dla ekspansji zagranicznej” Adam Normark
Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji Gospodarczej w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A
5. “Działania wspierające eksport rolno–spożywczy” Jerzy Dąbrowski
Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6. “Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości na rzecz eksportu” Jarosław Żaczek
Burmistrz Ryk
 7. “Certyfikacja fitosanitarna eksportu” Andrzej Chodkowski
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 8. “Wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w internacjonalizacji polskich firm” Dariusz Wojtaszek
Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Przedsiębiorczości, Polska Agencja Rozwoju  Przedsiębiorczości
9. “Nowoczesne i alternatywne rozwiązania wspierające działania eksporterów” Andrzej Sałuda
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, TNN Finance S.A. – Internetowy serwis wymiany    walut – Kantoronline.pl
13:10 – 14:00 Panel Przedsiębiorców
1. “Potrzeby i bariery polskich eksporterów” Dr hab. Piotr Witkowski
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie
Mieczysław Majewski
Prezes Zarządu Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik”S. A.
Krzysztof Homenda
Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Stanisław Więch
Prezes Zarządu  CEWAR  Spółka z o.o. Sp.K. w Lublinie
Zbigniew Rudowicz
Prezes Zarządu Zakład Mechaniczny MESTIL Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
Zbigniew Chołyk
Prezes Zarządu LubApple Sp. z o.o. w Lublinie
14:00 – 14:10 Podsumowanie Forum Eksportu 2018 Dr Ryszard Nowak
Prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej 
14:10 – 15:00 Lunch

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej

GALERIA Z WYDARZENIA